הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תקמו

סימן תקמועריכה

[סעיף א'] ומותר לעשות רקודין ומחולות. ואם גם בכלי זמר. ע' תשו' שער אפרים סי' ל"ו ותשו' אבן השהם סי' נ':