הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן רכט

סימן רכט עריכה

[סעיף ב'] בבקר אומר ברוך. ע' תשו' דבר משה סי' ח"י ובס' בן יוחאי סי' רפ"א העיד שזקנו הגאון מהר"ל מפראג בירך בלא שם ומלכות: