הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן עד

סימן עדעריכה

[סעיף ה'] הגיד בהם. אבל נגיעת הכיס לית לן בה: