הגאון מווילנה על משלי כא ג

| הגאון מווילנה על משליפרק כ"א • פסוק ג' |
ג • יב • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


משלי כ"א, ג':

עֲ֭שֹׂה צְדָקָ֣ה וּמִשְׁפָּ֑ט
  נִבְחָ֖ר לַיהֹוָ֣ה מִזָּֽבַח׃


"עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח" - כמו שנאמר (שמואל א טו כב): "הנה, שמוע מזבח טוב", וכתיב (ירמיהו ז כב): "כי לא דיברתי... ולא ציויתים... על דברי עולה וזבח, כי אם את הדבר הזה ... שמעו בקולי", וכתיב (בראשית יח יט): "ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט", הרי, צדקה ומשפט "נבחר לה' מזבח".

ועוד, כמו שנאמר (ירמיהו ט כב): "אל יתהלל חכם בחכמתו... כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאום ה'", וכתיב (הושע ו ו): "כי חסד חפצתי ולא זבח, ודעת אלהים מעולות", הרי חסד והשכל נבחר לה' מזבח, ואמר כאן, שגם צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח.

ואמר אלו השלושה "זבח", והעניין, כי שלושה מיני זבח הם: נדר, ונדבה, ותודה. וכנגדם אמר אלו השלושה "נבחר מזבח":

  • נגד משפט - נדר;
  • ונגד צדקה - נדבה;
  • ונגד חסד - תודה על החסד שעשה עמו ה';
  • ודעת אלהים הוא נגד עולות.