הגאון מווילנה על משלי ד


פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"החזק במוסר" - אחוז את המוסר שהתחלת בו, ותחזק את עצמך במוסר. "אל תרף" - אפילו לפי שעה - לשעה אחת - אל תרף את עצמך מן המוסר.

"נצרה" - כלומר, אלא אדרבה, תוסיף תמיד גדרים ומצוות על המוסר, שלא תבוא לידי רפיון. "כי היא חייך" - כי מה שהאדם חי, הוא כדי לשבור המידה שלא שבר עד הנה, לכן צריך תמיד להתחזק. ואם לא יתחזק - למה לו חיים?!