האמונות והדעות/הקדמת המדפיס

האמונות והדעות | הקדמת המדפיס | מאמר א

אמר המחוקק: ראה ראיתי תהלת מעלת ספר האמונות והדעות לרב רבינו סעדיא גאון ז"ל ואת יקר תפארת גדולתו, והסכמתי להדפיסו כדי לזכות בו את הרבים וה' אלהים יעזר לי ויהיה אלהים עמדי להכין אותי ולסעדי, ויחזיק בידי לגבר חילים, להתחיל ולהשלים.


יהי נא חסדך אלי לנחם * דוה נפש ואת לבו סעד יה

בעמדו לחקוק ספר אמונות לרב גאון אדוננו סעדיה