דרשות הר"ן

דרשות הר"ן
לרבינו ניסים ב"ר ראובן גירונדי (הר"ן)
הטקסט בספר זה הושלם

12 דרשות של הרב ניסים גירונדי.

דרשות הר"ן בפורמט pdf באתר דעת