דרכי ציון
מכבוד אדונינו רבן ומאורן של ישראל הנשר הגדול מגאוני קמאי, קדוש ונורא, חד בדרא, שר התורה, מנורה הטהורה, מאור הגולה, מראשונים כמלאכים רבינו עובדיה מברטנורא ז"ל. בו יספר וכותב לאביו ולאחיו מנסיעתו לארץ הקדושה כל אשר מצאו בדרכו בקודש, וכבר הזכיר נסיעתו זאת הגה"ק רבי חיים יוסף דוד אזולאי ז"ל בספר שם הגדולים אות ע' והביא דברי הרע"ב בענין ס"ת שכתב עזרא הסופר שהיה במצרים, כאשר יספר לאביו מזה ע"ש.

הספר כולל שלש איגרות ששלח רבי עובדיה מברטנורא, ונדפס בשנת ה'תרמ"ו ע"י הרב צבי יחזקאל מיכלזון אב"ד קראסניבראד.

קישורים חיצוניים

עריכה