ספר
דקדוקי הטעמים
לרבי

אהרן בן משה בן אשר

להבין יסודות המקרא ודרכי יושר לשוננו

זה ספר מדקדוקי הטעמים
שהחביר ר' אהרן בן אשר ממקום מעזיה הנקרא טבריה,
אשר על ים כנרת מערבה.
אלהים יניחהו על משכבו,
ויקיצהו עם ישני אדמת עפר.
המשכילים והמזהירים יזהירו כזהר הרקיע בגן עדן.

כל־הספר

תוכן עניינים

עריכה
  1. פתיחה
  2. סדר המקרא
  3. תולדות האותיות
  4. דרך אהח"ע
  5. סימן ריש
  6. סדר סוד האותיות

קישורים חיצוניים

עריכה