דו"ח ועדת טרכטנברג/חלק א - הקדמות

מבוא עריכה

לכבוד
מר בנימין נתניהו
ראש ממשלת ישראל

בהמשך לכתב המינוי שלך מיום י' באב תשע"א, 10 באוגוסט 2011, הריני מתכבד להגיש לך את דו"ח "הוועדה לשינוי כלכלי חברתי" אשר התכבדתי לעמוד בראשה.
המנדט שהענקת לנו בכתב המינוי היה רחב ביותר, שהרי מעבר לטיפול בתחום תמהיל המסים, השירותים החברתיים, תחרותיות ויוקר המחייה, ודיור כמפורט במנדט, עצם הכותרת של הוועדה מצביעה על משימה מרחיקת לכת יותר: גיבוש השקפה המבשרת שינוי מקיף ועמוק במדיניות הכלכלית-חברתית של מדינת ישראל לשנים הבאות.
הוועדה פעלה בסד זמנים כמעט בלתי אפשרי – חלפו רק שבעה שבועות מאז הקמתה, זאת כאשר כל אחד מהנושאים שטופלו היה יכול להעסיק וועדה שלמה למשך מספר חודשים. יחד עם זאת הנסיבות לא הותירו ברירה, וחברי הוועדה כולם הקדישו לילות כימים ומאמצים כבירים למשימה, מתוך מודעות לגודל השעה, עצמת הציפיות וההזדמנות הבלתי רגילה שנכרתה לפנינו, לתרום לקידומה של החברה בישראל לעבר עתיד טוב יותר.
כעת המערכה עוברת לזירה של מקבלי ההחלטות, כיאה למשטר דמוקרטי. כולנו תקווה שהדיון בדו"ח יהיה ענייני וממצה, ושבעקבותיו ההמלצות יאומצו וייושמו כמקשה אחת.
בשם כל חברי הוועדה ברצוני להודות לך על ההזדמנות שהענקת לנו ליטול חלק במהלך האדיר הזה. אנו מעריכים מאוד את העצמאות המוחלטת ממנה נהנו במהלך העבודה, את מרחב הפעולה, ואת דבקותך בצורך בשינוי בסדרי העדיפויות, אשר כרוך בקבלת החלטות קשות וכואבות. על כל אלה הוקרתנו העמוקה.
ממקום של תקווה,

ובכבוד רב,
פרופ' מנואל טרכטנברג
יו"ר הוועדה

כתב מינוי עריכה

לכבוד פרופ' מנו טרכטנברג, יו"ר ות"ת—יו"ר
מר איל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה
ד"ר יורם גבאי, מכון פאלק למחקר כלכלי בישראל
גב' אסתר דומיניסיני, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
מר גל הרשקוביץ, הממונה על התקציבים, משרד האוצר
מר כהן שחר, עמותת NOVA
פרופ' רפי מלניק, המשנה לנשיא, המרכז הבינתחומי
גב' מיכל עבאדי בויאנג'ו, החשבת הכללית, משרד האוצר
ד"ר קרנית פלוג, המשנה לנגיד בנק ישראל
ד"ר שלומי פריזט, הכלכלן הראשי, הרשות להגבלים עסקיים
פרופ' פנינה קליין, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכה
ד"ר טלי רגב, מרכז טאוב לחקר מדיניות חברתית, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אבי שמחון, יועץ כלכלי לשר האוצר
שלום וברכה,

כתב מינוי

בהמשך להמלצתו של פרופ' טרכטנברג, אני ממנה אתכם בזאת לחברים בצוות לגיבוש צעדים שיביאו להקלת נטל המחיה בישראל.

הצוות יבחן חלופות להקלת הנטל הכלכלי המוטל על אזרחי מדינת ישראל, ויביא את המלצותיו בפני הקבינט החברתי כלכלי.

הצוות יגיש המלצות בתחומים הבאים:

  • שינוי סדר העדיפויות במטרה להקל את הנטל הכלכלי על אזרחי ישראל.
  • שינוי בתמהיל תשלומי המיסים.
  • הרחבת הנגישות לשירותים חברתיים.
  • הגברת התחרותיות והיעילות בשווקי מוצרים ושירותים, במטרה להפחית את מחיריהם.
  • התווית צעדי יישום לתכנית הדיור שהושקה על-ידי הממשלה ביולי 2011.

המלצות הצוות יביאו לידי ביטוי את הצורך בשמירה על אחריות פיסקאלית בתקציב המדינה.

במהלך עבודתו, יקיים הצוות דיאלוג עם מגזרים שונים בציבור הישראלי, ובכלל זה נציגי קבוצות וארגונים, וישמע את עמדותיהם ורעיונותיהם לעניין צעדי מדיניות אפשריים בתחומים השונים.

הצוות יהיה רשאי להקים צוות משנה לעבודה על נושאים פרטניים ולהיעזר בעובדי מדינה ובמומחים ככל שיידרש.

בברכה,
בנימין נתניהו

תודות עריכה

ברצוני להביע את הערכתי העמוקה לכל אחד מחברי הוועדה וחברי ועדות המשנה על המאמץ הכביר שהשקיעו במשימה לאומית זאת, ואני משוכנע כי גם הציבור בישראל ידע להעריך זאת. חברי הוועדה וועדות המשנה הקדישו לילות כימים למשימה מתוך מודעות לגודל השעה ולהזדמנות הבלתי רגילה שנקרתה לפנינו לתרום לקידומה של החברה בישראל לעבר עתיד טוב יותר.

אני אסיר תודה ומלא הערכה לחברי הצוות המקצועי, יובל אלגרבלי, ראובן חביב, גדי פרנק, ליאור שרמן ושרון אחדות, אשר המסירות המוחלטת, הכישרון והמקצועיות שהביאו לעבודת הוועדה אפשרו לה לתפקד ביעילות וביסודיות ולהגיע לדוח המיוחל. מעל לכול ברצוני לציין את תרומתו היוצאת-דופן של יובל אלגרבלי, הכוח המניע והמגדלור של הוועדה, אשר עוצמת תבונתו וערכיותו האירו כל פינה חשוכה והציתו ודרבנו את להט העשייה של כולנו.

עו"ד אבי ליכט הקנה לוועדה ליווי משפטי במקצועיות רבה, בנועם הליכות ובהזדהות. עובדי המועצה הלאומית לכלכלה בראשות יוג'ין קנדל ועובדי האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה בראשותו של אודי פראוור וצוותו תרמו תרומה גדולה לאורך כל הדרך. ברצוני להודות לשר מיקי איתן המופקד על שיפור השירות לציבור וממשל פתוח על הסיוע הרב בפיתוח כלי ההידברות ובשיתוף הציבור בוועדה. עליי לציין בסיפוק ובעונג את שיתוף הפעולה הפורה שנרקם בין הצוותים המקצועיים של הוועדה ושל אגף התקציבים במשרד האוצר, אשר ביחד עם האמון שנוצר בינינו, ובפרט עם ראש אגף התקציבים גל הרשקוביץ, תרמו תרומה מכרעת להצלחת עבודת הוועדה.

עובדי המל"ג-ות"ת (מקום עבודתי הקבוע), ובראשם המנכ"ל משה ויגדור, התנדבו בחפץ לב לתמוך בכל דבר ועניין בעבודת הוועדה, סיפקו לה את התשתית הפיזית, הלוגיסטית והמזכירותית, ועל ידי כך אפשרו לוועדה להיכנס להילוך גבוה באופן מיידי ולתפקד כאופרציה משומנת היטב בלי שנדרשנו לא להקמת מנגנון מיוחד ולא להוצאות מיותרות. תודתנו העמוקה להם! תודה גם למערכת ההשכלה הגבוהה אשר גילתה לאורך השבועות האלה אורך רוח, הבנה וסבלנות, ואף הייתה לשותפה בתקווה ובצפייה. הערכתנו הרבה ותודתנו לראש הממשלה, בנימין נתניהו, על ההזדמנות שהעניק לנו ליטול חלק במהלך החשוב הזה. אנו מעריכים במיוחד את העצמאות המוחלטת שנהנינו ממנה במהלך העבודה, את מרחב הפעולה ואת דבקות ראש הממשלה בצורך בשינוי בסדרי העדיפויות אשר כרוך בקבלת החלטות קשות וכואבות.

ולבסוף, תודתנו לציבור הרחב במדינת ישראל על שנענה לקריאתנו להשמיע את קולו ולשתף אותנו במצוקותיו ובתובנותיו ועל שהעניק לנו ימי חסד בעין בוחנת אך גם בסבלנות ובנועם כדי שנוכל לבצע את משימתנו עד תום.

הרכב הוועדה והצוותים עריכה

חברי הוועדה: 1. פרופ' מנואל טרכטנברג – יו"ר הוועדה 2. ד"ר רביעה בסיס – החוג ללשון עברית, המכללה הערבית לחינוך חיפה 3. אייל גבאי – מנכ"ל משרד רה"מ 4. ד"ר יורם גבאי – יו"ר פעילים, מכון פאלק למחקר כלכלי בישראל 5. אסתר דומיניסיני – מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי 6. גל הרשקוביץ – הממונה על התקציבים, משרד האוצר 7. שחר כהן – אינדיגו-hp, פעיל חברתי עמותת NOVA 8. פרופ' רפי מלניק – המשנה לנשיא, המרכז הבינתחומי הרצליה 9. מיכל עבאדי-בויאנג'ו – החשבת הכללית, משרד האוצר 10. ד"ר קרנית פלוג – המשנה לנגיד בנק ישראל 11. ד"ר שלומי פריזט – כלכלן ראשי, הרשות להגבלים עסקיים 12. פרופ' פנינה קליין – בי"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, כלת ישראל לחינוך 13. פרופ' יוג'ין קנדל – ראש המועצה הלאומית לכלכלה; האוניברסיטה העברית 14. ד"ר טלי רגב – ביה"ס לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב 15. ד"ר אבי שמחון – יו"ר הועדה המייעצת לשר האוצר, האוניברסיטה העברית היועץ המשפטי של הועדה: עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

מטה הוועדה: • ראובן חביב – סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה - מרכז הוועדה • יובל אלגרבלי – מנהל הוועדה ועורך הדוח • גדי פרנק – סמנכ"ל תכנון, ות"ת - יועץ כלכלי לוועדה • ליאור שרמן – מנהל תפעולי של הוועדה והקשר עם הציבור • שרון אחדות – דובר הוועדה צוות מסייע ולוגיסטיקה: • צוות מינהל מל"ג / ות"ת • צוות מינהל מכון ון-ליר

הרכב ועדות המשנה

1. ועדת משנה מיסים • פרופ' יוג'ין קנדל – ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד רה"מ, יו"ר • יהודה נסרדישי – מנהל רשות המיסים, משרד האוצר • ד"ר יורם גבאי – יו"ר פעילים, מכון פאלק למחקר כלכלי בישראל • גל הרשקוביץ – הממונה על התקציבים, משרד האוצר • אסתר דומיניסיני – מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי • פרופ' רפי מלניק – המשנה לנשיא, המרכז הבינתחומי הרצלייה • פרידה ישראלי – ממונה על הכנסות המדינה, משרד האוצר • ד"ר קרנית פלוג – המשנה לנגיד בנק ישראל • ד"ר אבי שמחון – יו"ר הועדה המייעצת לשר האוצר, האוניברסיטה העברית רכז הצוות: אורי גבאי – המועצה הלאומית לכלכלה, משרד רה"מ סייעו והשתתפו: ערן יעקב, אהרון אליהו, אייל אפשטיין, אלון אטקין, אבי לבון, טלי דולן, דלית זמיר, דניאלה גרא, ד"ר עדי ברנדר, מוריס דורפמן, שירה ברלינר, עופר דרור

2. ועדת משנה יוקר מחיה ותחרותיות • ד"ר שלומי פריזט – כלכלן ראשי, הרשות להגבלים עסקיים – יו"ר • מיכל עבאדי-בויאנג'ו – החשבת הכללית, משרד האוצר • דרור שטרום – מנכ"ל המכון לתכנון כלכלי • ערן פולק – סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר • ד"ר דימיטרי רומנוב - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה • פרופ' אבי וייס – מומחה חיצוני רכזת הצוות: יעל מבורך, משרד האוצר סייעו והשתתפו: שרון קדמי, עו"ד אבי ליכט, עו"ד יואל בריס, שירלי אביבי, עו"ד יערה למברגר, דודו זקן, מירב שמש, דן הראל, אלכס לנגר, פרופ' שלמה יצחקי, שאול צמח, שאול מרידור, אייל אפשטיין, חן לב, רג'ואן גרייב, הילה בן חיים, רועי שלם, אור גולדפרב, דניאל מרום, צביה דורי, ערן יעקב.16

3. ועדת משנה שירותים חברתיים • גל הרשקוביץ – הממונה על התקציבים, משרד האוצר – יו"ר • אסתר דומיניסיני – מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי • שרון קדמי – מנכ"ל משרד התמ"ת • ד"ר קרנית פלוג – המשנה לנגיד בנק ישראל • פרופ' פנינה קליין – בי"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן • פרופ' יוחנן שטסמן – ראש המערך לשיקום וגריאטריה, בי"ח הדסה • גידי גרינשטיין – מייסד ומנכ"ל מכון ראות • איימן סיף – מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזרי המיעוטים, משרד רה"מ • שחר כהן – אינדיגו-HP, עמותת NOVA רכז הצוות: אוהד רייפן, משרד האוצר סייעו והשתתפו: אלון פדן, טלי ארפי, דניאלה פרתם, עו"ד איציק סבטו, ד"ר גיא נבון, חגי עידו, דב בארי, רותם רולף, רבקה לויפר, אורי שמרת, גיא הרמתי, רן רידניק.

4. ועדת משנה דיור • אייל גבאי – מנכ"ל משרד רה"מ – יו"ר • פרופ' רפי מלניק – המשנה לנשיא, המרכז הבינתחומי הרצליה • ד"ר אבי שמחון – יו"ר הועדה המייעצת לשר האוצר, האוניברסיטה העברית • ד"ר רביעה בסיס – החוג ללשון עברית, המכללה הערבית לחינוך חיפה • ד"ר טלי רגב – ביה"ס לכלכלה, אוניברסיטת ת"א • מרדכי מרדכי – מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון • ד"ר בינת שוורץ – ראש מינהל תכנון, משרד הפנים • ראובן קוגן – סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר • אהרון אליהו, סמנכ"ל רשות המיסים רכז הצוות: אמיר ברקן, ראש האגף הכלכלי במשרד רה"מ סייעו והשתתפו: עו"ד שרית דנה, עו"ד ארז קמיניץ, עו"ד כרמית יוליס, רונן כהן שור, רפי אלמליח, אדר' דורון דרוקמן, ישראל שוורץ, שרה צימרמן, ורד אולפינר, יאיר פינס, אריאל יוצר, צחי דוד ליווי מקצועי: אבנר סעדון, ד"ר גבי גולן, אבי כהן, חגי לוין, לירן אבישר, הלל פרימן 18


5. צוות מקרו • ד"ר קרנית פלוג – המשנה לנגיד בנק ישראל – יו"ר • פרופ' יוג'ין קנדל – ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד רה"מ • מיכל עבאדי-בויאנג'ו – החשבת הכללית, משרד האוצר • פרופ' רפי מלניק – המשנה לנשיא, המרכז הבינתחומי הרצליה • ד"ר יורם גבאי – יו"ר פעילים, מכון פאלק למחקר כלכלי בישראל • ד"ר עדי ברנדר, בנק ישראל • אייל אפשטיין – סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר • ראובן חביב, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה, משרד רה"מ • גדי פרנק – סמנכ"ל תכנון, ות"ת רכזת הצוות: דניאלה גרא, משרד האוצר סייעו והשתתפו: פרידה ישראלי, ערן יעקב, אבישר כהן, אבי לבון, אלון אטקין

6. צוות הידברות וקשר עם הציבור • שחר כהן, אינדיגו-HP, עמותת NOVA • גידי גרינשטיין, מייסד ומנכ"ל מכון ראות • אהוד פראוור, ראש האגף לתכנון מדיניות משרד רה"מ • ניר הירשמן, נציג השר מיכאל איתן • ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, המרכז הבינתחומי הרצליה • שירי פרציגר כהן - צוות הרשתות החברתיות של הוועדה • ד"ר אורן צוקרמן – צוות הרשתות החברתיות של הוועדה סייעו והשתתפו: רונן גופר, מיכל טביביאן, עו"ד תמר פלד-אמיר, עמיחי פישר, רועי דרור, שירי שניצקי, אורי ביינה, תמר דמארי, אבינועם שפרן, אלעד דהבני-לוי, 20

לקראת עיצובה של חברה ישראלית צודקת יותר
מערכת המס - עיקרי ההמלצות
שירותים חברתיים - עיקרי ההמלצות
תחרותיות ויוקר המחיה-עיקרי ההמלצות
דיור - עיקרי ההמלצות
הסביבה המאקרו כלכלית והמדיניות הפיסקאלית
שיתוף ציבור בעבודת הוועדה

פעילות הוועדה הוועדה פעלה כוועדת מומחים ובה אנשי אקדמיה, מומחים מהמגזר הפרטי ובכירים מהמגזר הממשלתי. הוועדה מנתה חמישה עשר חברים, שפעלו הן במסגרת המליאה והן במסגרת של ארבע ועדות משנה בחלוקה מקצועית על פי הנושאים שפורטו במנדט שניתן לוועדה: תמהיל המסים, שירותים חברתיים, תחרותיות ויוקר המחיה, ודיור. ועדות המשנה הסתייעו במומחים נוספים ובאנשי מקצוע שאינם מקרב חברי הוועדה. בנוסף פעלו במסגרת הוועדה שני צוותים רוחביים: צוות מקרו-כלכלה וצוות הידברות עם הציבור.

מליאת הוועדה נפגשה על בסיס שבועי במשך שבעה שבועות לפגישות ממושכות, ובשבוע האחרון לפעילותה התכנסה לשלושה מפגשים מרתוניים. בישיבות המליאה נמסרו עדכונים על ההתקדמות שהושגה בכל ועדת משנה במהלך השבוע, ונדונו לעומק הסוגיות העקרוניות שעמדו בפני הצוותים וההמלצות הפרטניות.

ועדות המשנה פעלו כל אחת בתחומה, וקיימו עשרות מפגשים שהתפרסו על פני מאות שעות במהלך שבועות אלה. בישיבות אלו דנו והתחבטו בנושאים הספציפיים הנוגעים לכל תחום, בפתרונות החלופיים ובדרכי הביצוע. קשר שוטף התקיים בין ראשי הוועדות ורכזיהן לבין ראש הוועדה והמטה המקצועי של הוועדה.

במקביל, התקיים תהליך חסר תקדים של שיתוף הציבור. הוועדה הקדישה מאמצים רבים להקשיב לציבור ולקיים איתו שיח נרחב, אשר התגלה כפורה וחשוב ביותר. מערך השיתוף התבצע באמצעות מספר ערוצים: הזמנת הציבור לפנות בכתב עם הצעות ורעיונות, ביקור חברי הוועדה במאהלים ושיח פורה ברשתות החברתיות. על ערוץ ההידברות שהתקיים במסגרת עבודת הוועדה הרחבנו בפרק האחרון בדוח זה.