דו"ח ועדת זליכה

מבוא

העריכה בעיצומה
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


.1 בסוף חודש פברואר 2012 הניחה הועדה הציבורית להגברת התחרותיות בענף הרכב (להלן "וועדת זליכה"), אשר מונתה ע"י שר התחבורה ביום 1.9.11 , את המלצותיה.

.2 בהתאם לסיכום שבין שר התחבורה מר ישראל כ"ץ לבין ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, מינה השר ביום 5.3.2012 צוות בין משרדי בראשותו של מר עוזי יצחקי, מ"מ מנכ"ל משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים וסמנכ"ל בכיר תנועה, שתפקידו לגבש תכנית עבודה למכלול ההמלצות בתחומים השונים, הצוות כולל נציגים ממשרד התחבורה, אגף התקציבים, רשות המיסים והרשות להגבלים עסקיים. כמו כן השתתפו בדיוני הצוות באופן קבוע נציגים מאגף שוק ההון והממונה על הביטוח, תחום שזכה להתייחסות מפורטת בעבודת ועדת זליכה.

.3 במהלך החודשים מרץ אפריל ערכה הוועדה מספר ישיבות בהם נידונה ונותחה כל – המלצה בנפרד. במקביל כבר יושמו מספר המלצות בין השאר בתחום יבוא הרכב והתקינה ומספר המלצות נוספות כבר נמצאות בהליך ביצוע בין השאר בתחום חלקי החילוף לרכב, מחירוני הרכב, הביטוח ושמאות רכב.

.4 כמו כן הצוות מסתייע בשירותי יעוץ מקצועיים של חברת "שלדור" אשר אגף התקציבים שכר על מנת להרחיב את המלצות הועדה הציבורית ואף להגיש לשר התחבורה המלצות נוספות שעשויות להביא להגברת התחרותיות בענף הרכב בישראל. שרותי הייעוץ מסייעים אף לניתוח ובחינה של המלצות מורכבות בדו"ח ועדת זליכה הדורשות מתן בסיס מקצועי איתן יותר.

.5 לאור האמור מוגש בזה לשר התחבורה והבטיחות בדרכים דו"ח המלצות הצוות הבין משרדי תוך הצגת כל אחת מהמלצת הועדה הציבורית, דברי ההסבר כמופיע בדו"ח, המלצת צוות היישום בדבר אופן ודרך היישום. למעשה ממליץ הצוות ליישם כמעט את כל המלצות הוועדה הציבורית. מקצת מההמלצות עוד מצויות בשלב זה בבדיקת ההיבטים המשפטיים, הכלכליים והצרכניים. המלצות הצוות מוגשות בהתאם ללוח הזמנים שקבע שר התחבורה.

.6 במהלך חודש מאי 2012 ולאור עבודת הייעוץ של חברת "שלדור" כאמור תבחנה המלצות נוספות להגברת התחרותיות בענף הרכב בישראל, זאת במטרה לשלבן במידת הצורך יחד עם המלצות הועדה הציבורית בתוכנית הכלכלית של הממשלה לשנים 2013-14.


.1 המלצות בעניין רישוי יבוא רכב, יבוא מקביל ויבוא אישי: עריכה

המלצה 1 ו-2 עריכה

המלצה מס' 1 לאסור על עיסוק בייבוא רכב לישראל בין אם כיבואן סדיר ובין אם כאדם המעניק ליווי לאדם אחר בייבוא אישי ללא רישיון בתוקף אשר הונפק על ידי משרד התחבורה לאחר עמידה בתנאים ובדרישות החקיקה.

המלצה מס' 2 לקבוע בחקיקה כי אדם העוסק בליווי ייבוא אישי של רכב יהיה חייב ברישיון משרד התחבורה לעשות כן ולהגדירו בחוק כיועץ ייבוא אישי. יועץ ייבוא אישי יהיה חייב להיות עוסק מורשה על פי הנחיות רשות המיסים ויהיה חייב באישור העדר רישום פלילי בתוקף אשר ניתן על ידי משטרת ישראל.


דברי הסבר:    לצורך הגברת התחרות בענף הרכב, הומלץ ע"י וועדה להגברת התחרותיות לפתח את ערוץ הייבוא האישי (יותר ארצות מקור, יותר דילרים, יותר כלי רכב ועוד) למרות הבעייתיות הקיימת בערוץ, אם יוסדר יכול להוות ערוץ תחרותי בפלחי השוק השונים.

המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ ליישם את שתי ההמלצות. נדרש להסדיר את העיסוק ביעוץ (לא ליווי) בהתאם למתן רישיון ועמידה בתנאים כולל תשלום אגרות לצורך קבלת רישיון וכן הטלת קנסות בעת הצורך. על היועץ לייבוא אישי להיות בעל אישורים הבאים: .1 תעודת עוסק מורשה. .2 תעודת יושר ממשטרת ישראל על העדר רישום פלילי. .3 הדרישות להסדרת העיסוק ידונו עם הגורמים המשפטיים . היועץ לא יחויב להפקיד ערבות כיוון שאינו עוסק בייבוא הרכב אלא מייעץ לאדם הפרטי אשר מעוניין לייבא את הרכב לישראל. מוצע לשקול את האפשרות לאסור על היועצים לקבל תשלום מהמייבא האישי, למעט דמי תיווך/טיפול, כמו כן , לשקול חיוב בבחינה כפי שקיים למתווכי נדל"ן.

דרכי יישום ההמלצות:    תיקון חקיקה ראשית הסדרה של עיסוק. – רשימה של יועצים לייבוא אישי תפורסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה ותהיה פתוחה לציבור הרחב. אדם אשר ברצונו לייבא רכב בייבוא אישי יוכל לפנות אל אחד היועצים המפורסמים באתר ולקבל שירותי יעוץ בנושא. משרד התחבורה ייתן רישיון ליועץ ביבוא אישי לאחר עמידתו של הנ"ל בתנאים ודרישות שיקבע משרד התחבורה. על היועץ תהיה אחריות פלילית על מתן השירותים. העיסוק יוסדר והחשד הקיים כיום בקרב הציבור כנגד מתווכי היבוא האישי יוסר, דבר שיביא לגידול בפלח שוק זה לצד דחיקת גורמים שאינם מקצועיים לכאורה הפועלים אף הם כיום בתחום.

המלצה מס' 3 עריכה

להתיר ליועץ ייבוא אישי לייבא עד 20 מכוניות בשנה (בין אם משומשות עד 24 חודשים מיום ייצור הרכב או חדשות) כמלאי עסקי מבלי תוספת "יד" בישראל לאור מקטע ייבוא זה. כיום, "יד" נוספת נרשמת בעת העברת בעלות המתבצעת לאור מכירה ללקוח סופי ובכך מקשה על יבואנים זעירים להתחרות אל מול היבואנים הסדירים. בכל מקרה, לא תותר נסיעה במכוניות אלה כל עוד הן משמשות כמלאי עסקי של אותו יועץ ייבוא אישי. במקרה כאמור על יועץ היבוא האישי לשלם את מלוא המסים על כלי הרכב ולשחררו מפיקוח המכס או לחילופין להחזיק את כלי הרכב בשטח הבונדד. כמו כן, יועץ יכול לייעץ לאדם ביבוא רכב פרטי מבלי לייבא את הרכב על שמו (אלא סיוע ביבוא בלבד) במקרה זה לא תהיה הגבלה על כמות כלי הרכב להם ניתן הייעוץ.

דברי הסבר:    ערוץ היבוא האישי יכול לשמש כאמצעי להגברת התחרותיות בשוק המכוניות, על אחת כמה וכמה בנוגע לשוק מכוניות היוקרה. זאת ועוד, ייתכן כי בעתיד תהיה כדאיות כלכלית לייבא בערוץ זה גם מכוניות משפחתיות ועממיות לצד מכוניות היוקרה המיובאות כיום. האפשרות לייבא עד 20 מכוניות נועדה לאפשר ליועץ הייבוא האישי להקים בעבורו אולם תצוגה, להגדיל את מגוון כלי הרכב לצרכן, לאפשר ללקוחותיו לבחור מתוך מבחר מכוניות אלו ולרבות יכולתם לבדוק את הרכב במוסך מסודר טרם הרכישה.

המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ לקבל את ההמלצה בשינוי מסוים. היועץ נועד ללוות את תהליך היבוא האישי של אדם פרטי או עוסק מורשה ולא בכדי לייבא את הרכב בעצמו. יש למנוע מצב בו ייבוא אישי ייהפך לייבוא מסחרי במסווה של יבוא אישי. כמו כן, יש להימנע מנושא הלבנת הון ומשחקי חשבוניות אשר קיימות כיום לכאורה בייבוא האישי ולא ליצור הפליה בין היבוא אישי ליבוא המסחרי בו חל איסור לייבא רכב משומש. יישום ההמלצה במלואה מנוגד לעמדת נציגי משרד התחבורה כפי שהובא בוועדת זליכה לייבוא רכב משומש בהיקפים מסחריים ואשר התקבלה ע"י יו"ר הוועדה.

דרכי יישום ההמלצות : החלופה עליה ממליץ צוות היישום: לאחר שינוי ההגדרה של "רכב חדש" לצורך ייבוא רכב שנרשם בחו"ל ולא עברו 30 יום ממועד הוצאת שטר המטען , רכב זה יירשם בישראל כרכב חדש. יוגדר יבואן "זעיר" אשר יוכל לייבא עד 20 כלי רכב שנרשמו בחו"ל ויחשבו כרכב חדש בישראל )ע"פ ההגדרה המתוקנת), על היבואן "הזעיר" יחולו מס' הקלות כגון: לא יהיה מחויב בהסכם עם יצרן הרכב או סוכן מורשה, ערבות על סך חצי מיליון ₪ ( לפי 250 אש"ח מחיר ממוצע לרכב) ועוד.


המלצה מס' 4 עריכה

להקל על דרישות משרד התחבורה להון עצמי וערבויות כתנאי לקבלת רישיון עיסוק בייבוא סדיר (ישיר או מקביל) או בייעוץ לייבוא אישי על פי הטבלה הבאה: סוג רישוי מגבלה \ היתר ערבות נדרשת הון עצמי נדרש יבואן "גדול" בהיקף נרחב (ישיר או מקביל) - מעל 1,000 מכוניות בשנה 8 מיליוני שקלים 10 מיליוני שקלים יבואן "בינוני" בהיקף מוגבל (ישיר או מקביל) - בין 100 ל 1,000 מכוניות בשנה - 4 מיליוני שקלים 6 מיליוני שקלים יבואן "קטן" בהיקף קטן (ישיר או מקביל) עד 100 מכוניות בשנה 2 מיליוני שקלים 1 מיליוני שקלים יועץ ייבוא אישי רשאי לייעץ ללא הגבלת מספר מכוניות. ובנוסף, יכול לייבא עד 20 מכוניות על שמו (חדשות ומשומשות בשנה) ללא תוספת רישום יד בעת המכירה ללקוח הסופי. 500,000 אין

דברי הסבר:    הוועדה רואה בדרישות הנ"ל להון עצמי וערבויות כורח מחייב לאור אופיו של המוצר. דרישות אלו משרתות היבטים שונים בנוגע לבטיחות והגנת הצרכן ויחד עם זאת, מהוות חסם כניסה לענף. לפיכך, הוועדה בחנה את דרישות ההון העצמי והערבויות הקיימות כיום לייבוא רכב בישראל והחליטה לשנותם באופן המתואר בלב ההמלצה כך שיקל על עסקים קטנים להשתלב בתחום. בטיחות הרכב המשווק על ידי היבואן כרוכה גם ביציבותו הפיננסית אשר נועדה להבטיח את מתן האחריות לכל התקופה שהוגדרה לצרכן בעת הרכישה. עיקר ההמלצה מושתת על יצירת דרגות הביניים, דרגות אלו מיועדות בעיקר ליבואנים בינוניים וליבואנים קטנים שירצו להיכנס לענף ולהתפתח בו, עניין שעשוי להגביר את התחרות ולקדם את האינטרס הציבורי בעניין זה.

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה. הערבויות ישתנו ע"פ תיקון הצו ( מצ"ב הפרסום ברשומות) אשר בוצע בהתבסס על חישובים מנתוני מחיר ממוצע לרכב ולאופנועים, כמות כלי הרכב המיובאת וכו'. כמו כן, אין דרישה לערבות ליועץ לייבוא אישי, כפי שהוסבר בהמלצות מס' 1 ו 2, היועץ האישי נועד לצורך ייעוץ - בתהליך הייבוא ולא לצורך ייבוא בעצמו, על כן אין צורך להגיש כתב ערבות במקרה זה. כתב הערבות יוגש במקרה של יבואן "זעיר" של כלי רכב.


דרכי יישום ההמלצות:    שר התחבורה חתם על שינוי צו הפיקוח (יבוא). תיקון התקנה מאפשר חלוקה של גובה הערבות . ע"פ כמות כלי הרכב המיובאים והיא פורסמה ברשומות ביום 29.3.2012

המלצה מס' 5 עריכה

לאפשר ייבוא מקביל של רכב כ"רכב חדש" (יד 0) במידה והיה רשום על שם הדילר כרכב חדש במדינת המקור. התקופה בין רישום הרכב בחו"ל לבין תאריך שטר המטען לא תעלה על 30 ימים וזאת בכפוף לרישום הרכב עד 12 חודשים מיום ייצורו. במקרה של דגמי הרכב קיימים האחריות, ריקול ואספקת חלקי חילוף יוטלו על היבואן הישיר, בדגמי רכב המיובאים ולא קיימים בארץ האחריות תוטל על היבואן המקביל (למעט אם כלי הרכב מצוידים כבר בכתב אחריות יצרן (

דברי הסבר:    תחום הייבוא המקביל הינו בעל פוטנציאל להגברת התחרותיות בענף. אולם, חרף הרפורמה, תחום הייבוא המקביל לא התפתח בישראל ועד היום לא יובאו כלי רכב בערוץ זה. בין הסיבות לחוסר ייבוא בייבוא מקביל נכללו גם : מחיר תחרותי, חובות הקיימות בתקנות היום המחייבות את היבואן המקביל לקיים קשר רציף עם היצרן והגבלות רגולטוריות אחרות . בעולם קיימות הזדמנויות במחיר משתלם, מעת לעת, אצל דילרים בארצות שונות בעולם ולא אצל היצרנים. על מנת שיזמים בישראל יוכלו לממש הזדמנויות אלו, ההמלצה הנ"ל קובעת שלא לחייב קשר בין היצרן ליבואן, או כפי ניסוחה, לאפשר רכישה ישירה מדילרים בחו"ל. עם זאת, הוועדה מוצאת לנכון להעיר כי אין להשליך את יהבי הגברת התחרות על ערוץ הייבוא המקביל, שכן קיים ספק האם ייתכן רצף הזדמנויות משמעותי אשר יחזיק מעמד לאורך זמן בכמויות נכבדות, וכי יהיה אפשרי לאתר מכוניות חדשות במחיר תחרותי, בכל עת, ובאופן סדיר (בין אצל דילרים ובין אצל היצרנים).

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה. קיים צורך לשנות את הגדרת "רכב חדש" בצו הפיקוח למצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב) תשל"ט 1978 , כך שרכב אשר נרשם בחו"ל על שם הדילר ולא עברו 30 יום מתאריך הנקוב בשטר המטען, יירשם בארץ כרכב חדש. וזאת בכפוף לרישום הרכב על שם היבואן עד 12 חודשים ממועד ייצורו. כמו כן, קיים צורך לעדכן את יתר דרישות הצו בהתאם. כגון: אחריות על ביצוע ריקולים, אחריות על הרכב, שירותי תחזוקה ועוד. יתכן ויהיה קושי ביישום בשל כדאיות כלכלית היות והיבואן ישלם את עלות הרכב לרבות המיסים מאותה מדינה שממנה ייבא את הרכב ועל זאת להוסיף את המיסוי בישראל, ואולם הצעד מהווה הקלה נוספת ליבוא המקביל.

דרכי יישום ההמלצות:    תיקון הגדרת "רכב חדש" בצו הפיקוח למצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב) תשל"ט 1978 ונושאים נוספים בנושא אחריות ועוד. נושא הטלת האחריות על יבואן הישיר ידון לאחר .) הליך שימוע עם יבואני הרכב (ראה המלצה מס' 17

המלצה מס' 6 עריכה

לאפשר לכל תושב ישראל לייבא באופן אישי עד שתי מכוניות בשנה ולבטל את איסור מכירת רכב, ולאפשר למכרו ללא הגבלת זמן וללא תנאים מיוחדים. במקרה זה אין צורך בערבות, אך הרכב יירשם על שם התושב המייבא. על התושב המייבא להציג חשבונית ואישור נוטריוני על מקוריות החשבונית וכן על אישור נוטריוני כי הרכב בחשבונית הוא הרכב שנרכש על ידי התושב המייבא. למען הסר ספק, תושב שמייבא רכב בעצמו, ללא הסתמכות על יבוא, אינו חייב בערבות הנדרשת מיועץ יבוא אישי.

המלצה מס' 7 עריכה

תבוטל הדרישה לאישור מוסך מורשה אשר מציב משרד התחבורה לרכב המיובא ביבוא אישי. משרד התחבורה יביא לידיעת היבואנים האישיים כי עליהם לוודא קיום שירות בארץ לרכב המיובא על ידם. כמו כן, יש צורך בהצהרת התושב המייבא והיועץ ליבוא אישי (ככל שהאחרון מעורב בתהליך), במקרה של הצהרה כוזבת או התחמקות מהאמור תיתכן אחריות פלילית על התושב המייבא באופן אישי ו/או על היועץ, כמו כן יחולטו ערבויותיו שהופקדו במשרד התחבורה.

דברי הסבר:    מגבלת איסור המכירה של רכב שיובא לישראל בערוץ היבוא האישי במהלך השנתיים הראשונות פוגעת בסחירות הרכב, פוגעת במחירו בשוק ושוחקת למעשה את הכדאיות הכלכלית של הערוץ. כמו כן, למשרד התחבורה מתקבלות במשך השנה בקשות רבות מידי לוועדת החריגים לביטול הגבלת העברת הבעלות, המשרד משקיעה הרבה מאמצים וכ"א לצורך טיפול בנושא. כמו כן, קיים מצב בו דורשים היבואנים הישירים תמורה כספית או מסרבים להעניק אישור טיפול רכב ביבוא אישי במוסך על מנת למנוע תחרות. מטרת ההמלצות היא לבטל כליל מחסומים העומדים בפני הצרכן הסופי ביבוא כלי רכב ביבוא אישי .

המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ לקבל את המלצות באופן הבא: .1 כל תושב יוכל לייבא עד 2 רכבים בשנה על שמו, בשלב הראשון (שנה) תצומצם הגבלת העברת בעלות לשנה (במקום שנתיים כפי שקיים היום לדגמי רכב שאינם מיובאים ביבוא מסחרי). הגבלת העברת הבעלות לשנה תגביר את סחירות הרכב בשוק הפרטי ויד 2 ותקל על פעילות היבוא האישי, אך תשאיר את אפיק זה כאפיק יבוא אישי. המלצה זו כבר מיושמת הלכה למעשה. יש להדגיש שגם במהלך השנה הראשונה ניתן יהיה להגיש בקשות להסרת הגבלת העברת בעלות בהתאם לקריטריונים הקיימים כיום, והנושא יהיה נתון לשיקול דעת רשות הרישוי.

.2 התושב המייבא ביבוא אישי יחתום על הצהרה בלבד, ללא צורך בהצגת אישור שירות, כי קיים מוסך אשר מטפל ברכב שברצונו לייבא. אחריות הטיפול תהיה על המייבא בלבד.

דרכי יישום ההמלצות:    נדרש לעדכן את צו יבוא חופשי וכן את הצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חוק שירותי רכב) . בהתאם לעדכן בנוהל משרד התחבורה את ביטול הדרישה לאישור מוסך מורשה. נדרש לנסח הצהרה של מייבא הרכב על כך כי האחריות על טיפולים עליו. בתקופת זמן של שנה ייבחן הנושא של הורדת הגבלת העברת הבעלות כלל.

המלצה מס' 8 עריכה

לאפשר ייבוא רכב מסחרי ( N1 ( (לרבות מוניות) ואופנועים ( L ( ביבוא מקביל ובערוץ הייבוא אישי. וכן לאפשר גם לחברות (תאגידים) לייבא כלי רכב במסלול "ייבוא אישי" עבור שימוש עסקי. דרישות ההון . העצמי הנדרש והערבויות שיחולו על יבואני אופנועים יעמדו על 40% מהסכומים הנקובים בהמלצה מספר 4

דברי הסבר:    נכון להיום , הצו מתיר יבוא רכב מסוג M1 בייבוא מקביל ו - 1 M ו - L ביבוא אישי. לצורך פתיחת השוק לתחרות ויבוא דגמים נוספים לא רק דרך יבואני הרכב הסדירים, יש צורך להגדיל את סוגי הרכב המותרים בייבוא.

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה בכפוף לאמור. בנוגע לייבוא רכב מסוגים N1 ו - L ביבוא מקביל, הבקשה תובא לאישור וועדת הכלכלה לתיקון . לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב) תשל"ט 1978 לצורך ייבוא אישי של עוסקים מורשים נדרש להבהיר כי עוסק מורשה יוכל לייבא עד שני כלי רכב בשנה. רשות המסים תסדיר את נושא החזרי המס, וכן חישוב גובה שווי השימוש הנגזרים ממחיר הרכב. . בנוגע לערבויות הצוות המליץ לאשר את תיקון הצו כאמור בהסבר להמלצה מס' 4

דברי הסבר:    ערבויות ליבואני אופנועים וטרקטורונים תוקנו בצו הפיקוח לפי חישוב אשר נעשה במשרד התחבורה ובהתאם לגובה כלי הרכב המיובאים. דרכי יישום ההמלצות:    צו הפיקוח על מצרכים ושירותים יבוא רכב, יוגש לוועדת הכלכלה, התיקון מאשר לייבא רכב – מסוג 1 N ביבוא מקביל. לצורך ייבוא של אופנועים ביבוא מקביל יש צורך לשנות את צו הפיקוח כך שיאשר בנוסף יבוא זה.

לצורך יבוא של כלי רכב מסוג N1 ביבוא אישי וכן ביבוא אישי לשימוש עסקי נדרש לשנות את צו ייבוא חופשי.

בנוגע ליבוא אישי לשימוש עסקי: שווי השימוש של הרכב ייקבע לפי תקנות שווי השימוש ברשות המיסים יידון בדיון הצוות הבא. לרכב שאינו מיובא ביבוא סדיר, הנושא ייפתר במסגרת נוהל – משותף של משרד התחבורה ורשות המסים.

המלצה מס' 9 עריכה

לחייב את חברות הליסינג ויבואני הרכב ה"גדולים" (המייבאים מעל 1,000 מכוניות בשנה), להעביר לממונה על המחירים במשרד התחבורה דוחות כספיים ונתונים על פי דרישה הכוללים פירוט של היקף פעילותם לפי מגזרים (מכוניות, חלפים, כמויות, מחירים וכל נתון רלוונטי לבחינת התחרותיות בענף אשר ימצא הממונה לנכון). הדו"חות הכספיים יועברו לממונה עד ולא יאוחר מיום ה 31.3 בכל שנה. הנתונים הנוספים יועברו לממונה בתוך 21 יום מדרישת הממונה. - הממונה על המחירים במשרד התחבורה יפרסם לציבור עד ה 30.6 דו"ח על פעילות הענף, רמת - התחרותיות בו, כשלים וחסמים וכן סקירה דומה לגבי שווקי המשנה והמקטעים שלהם (חלקי חילוף, ליסינג, השכרה, מוסכים, ספקי טעינת רכב חשמלי וכיו"ב). הדו"ח יערך ברמה ענפית ובאופן המגן ככל שניתן על הסודיות המסחרית של כל יבואן ויבואן. למען הסר ספק, בסמכות הממונה לדרוש דו"חות כספיים, חלוקה למגזרים, נתוני מכירה, שיעורי הנחות וכל נתון נוסף שיש בו בכדי לנתח את רמת התחרותיות ושניתן בעזרתם לבנות בסיס מידע לטובת הציבור הרחב ולהגנת האינטרס הציבורי

דברי הסבר:    המידע אודות ענף הרכב בישראל יסייע להסרת כשלים ועיוותי מחיר בשוק. כמו כן, עשוי לסייע לרגולטור בלימוד מידת התחרות ומידת ההשפעה של ההמלצות על תחרותיות הענף. ניתן ליצור דוחות המתפרסמים לציבור שאינם מפרים עיקרון "הסוד המסחרי". מסד הנתונים והדו"חות הענפיים ישמשו בנוסף לטובת שכלול והגברת התחרות בשווקי המשנה כגון חלקי חילוף ומוסכים.

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה ואף יותר מכך להעניק למשרד התחבורה אופציה לבקש נתונים ודו"חות מפורטים יותר מאשר דו"חות כספיים אשר לא נותנים את כל המידע הנדרש לצורך סקירה ענפית וזאת לפי צורכי המשרד (כפי שקיים היום ברשות להגבלים עסקים). המשרד יהיה רשאי לדרוש כל מידע אשר יסייע לו בבניית סקירה ענפית אשר תוכל להשפיע על תחרותיות בענף. נגד היבואן אשר לא ייענה לדרישות המשרד יופעלו סנקציות (כגון חילוט ערבות ועוד). יודגש כי מידע בסקירה ענפית יכול להיות מאוד מסוכן וכן יכול להוות סיבה לתיאום בין המחירים ולא הפוך, לכן בעת הפרסום נדרש לבחון את הנושא.

דרכי יישום ההמלצות:    יש צורך להכניס סעיף בחוק שירותי רכב, בדרישות היבואן, אשר ייתן לרגולטור את היכולת לדרוש מכל יבואן כל חומר אשר עשוי לסייע לו בבניית דוחות סקירה ענפיות, וזאת ע"פ הצורך ולא באופן קבוע, כפי שמופיע בצו של ההגבלים העיסקם סעיף 46 (ב): "כל אדם חייב, לפי דרישתו של הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי המדינה, למסור לו את הידיעות, המסמכים, הפנקסים, ושאר התעודות שלדעת הממונה יש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של חוק זה".

המלצה מס' 10 עריכה

יבואן רכב ישיר המחזיק מעל 8% מנתח השוק )כעולה מניתוח הממונה על המחירים כפי המלצה 9), ואשר מחזיק בנתח זה למשך שנתיים ברציפות או 2 שנים לא רצופות בתוך פרק זמן של 4 שנים, יוכל להחזיק בהסכם ייבוא רכב לישראל אל מול תאגיד יצרני אחד בלבד. יבואן המחזיק בנתח שוק - הנע בין 4% ל 8% למשך שנתיים ברציפות או 2 שנים לא רצופות בתוך פרק זמן של 4 שנים, יוכל להחזיק בהסכמי ייבוא כאמור אל מול שלושה תאגידים יצרניים. תאגיד יצרני יוגדר כהתאגדות משפטית של יצרני רכב, המוחזקת בבעלות מלאה 100% ( על ידי ישות משפטית אחת. למען הסר ( ספק, ככל שהתאגיד היצרני מייצר מספר מותגים, באמצעות חברות המוחזקות בבעלות מלאה של 100% כאמור בלבד, יוכל יבואן הרכב הישיר לייבא את כלל המותגים ללא כל הגבלה וללא קשר לנתח השוק המוחזק על ידו. ליישום המלצה זו תינתן תקופת מעבר של שנה אחת דעת מיעוט אבי דור - "אין מקום להטיל על היבואנים את המגבלה של ייצוג יצרן אחד על מותגיו השונים. השפעתה של מגבלה כזו לא תהיה חיובית והיא לא תסייע בהגברת התחרותיות בענף הרכב. ענף הרכב מאופיין כיום בריבוי יבואנים והתחלופה בין היבואנים המובילים מתקיימת בתדירות סבירה. נתח השוק של יבואן רכב ישראלי מושפע רבות מגורמים חיצוניים שאינם בשליטתו, כגון שינויים בשער המטבע וכן עיצוב הרכב, תכונותיו ומידת התאמתו לטעם הצרכן הישראלי. אם תיושם ההמלצה להגביל יבואנים לייצוג יצרן אחד בלבד, עלולות להיות השפעות שליליות כגון צמצום מספר המותגים המיובאים לישראל. אחזקת מותג לא מצליח, לאורך זמן, כרוכה בעלויות כבדות, שעלולות להביא להפסקת פעילות היבואן וייבוא המותג לארץ. הבעיה האמתית שהוועדה צריכה היתה לתת דעתה עליה, הינה החשש מהשתלטותו של יבואן מצליח על נתח שוק גדול באופן משמעותי לאורך זמן, ולא החשש ממספר היצרנים המיוצגים על ידי היבואן. נתח שוק גדול מדי בידי יבואן בודד יכול לפגוע בתחרותיות בענף הרכב וברווחתו של הצרכן הסופי. אי לכך אני סבור כי ההמלצה הראויה הינה להגביל את נתח השוק של יבואן בודד ל 20% על פני - שלוש שנים רצופות. יבואן שיחרוג משיעור זה של נתח שוק על פני תקופה זו, יחויב על פי חוק לנקוט בפעולות שיביאו להקטנת חלקו בשוק. אם פעולות אלה לא תהיינה אפקטיביות בפרק זמן שייקבע בתקנות יוטלו עליו – עיצומים כספיים אשר יביאו לקיזוז (מלא או חלקי) של הרווח העודף שהפיק היבואן כתוצאה מאחזקתו בנתח שוק - גדול מדי".

דברי הסבר:    בשוק הרכב קיימת ריכוזיות והתאמת מחירים אוליגופוליסטית, כמו כן, קיימים הסכמים בלעדיים מול יבואני הרכב אל מול היצרנים. יבואנים אשר להם נתח שוק משמעותי מגבילים את השוק עקב הבלעדיות של אותו מותג, ולכן החזקת מותג נוסף גורמת להגבלת תחרותיות נוספת, התאמת מחירים בין המותגים השונים באותה בעלות וכו'. הפרדות דומות נעשו בישראל בעבר (למשל: הפרדת קופות הגמל מהבנקים לאור ועדת בכר). נכון יותר שלא להגביל אחזקות במספר מותגים אלא להגביל את התקשרות אל מול קונסורציום יצרני.

הגבלת נתחי שוק בוצעה תוך התחשבות בבחינת נקודת האיזון של יבואן ישיר אך גם מתוך ראיית השוק הנוכחי, על מנת לצמצם למינימום האפשרי את הפגיעה בשחקנים הקיימים. נקודת האיזון נבחנה מתוך הדוחות הכספיים של יבואניות מדווחות, רמת רווח גולמי, הוצאות תפעוליות, הוצאות קבועות וכיו"ב. בחינת הוועדה הראתה שנקודת איזון זו עומדת על כ 6,000 כלי רכב - )מעוגל כלפי מעלה) המהווים כ 3% משוק של כ 200 אלפי מכוניות (על בסיס גודל שוק המכוניות - - בשנתיים האחרונות, לפי מסירות, ובמעוגל כלפי מטה). נציג איגוד היבואנים שהופיע בפני הוועדה אישר הערה זו. העיגול כלפי מעלה של נקודת האיזון כמו גם העיגול מטה, בוצעו כמקדמי שמרנות אשר חברי הוועדה ביקשו להחיל על ההמלצה. יתר על כן, ונוכח משמעותה של המלצה זו, החילו חברי הוועדה מקדם ביטחון של אחוז אחד בנוסף על נקודת האיזון ( 4% ולא 3% (. הקביעה לרף העליון של טווח הביניים (בין 4% ל 8% ( התבססה על פעמיים נקודת איזון אשר כביכול נדרש - להכפיל את ההוצאות הקבועות נוכח ההתקשרות אל מול קונסורציום יצרני נוסף. בחזקת שני יצרנים יוצרים כפל עלויות קבועות (קרי 6% (, גם זו קביעה שמרנית למדי. כמו בקביעת הרף התחתון, כן קבעה הוועדה כמקדם שמרנות כפול בשיעור של שני אחוזים נוספים לרף העליון של .) טווח הביניים ( 8% ולא 6%

הוועדה שקלה בכובד ראש פרקטיקות אחרות, לרבות דעת המיעוט המתוארת להלן, ומצאה אותן לא ישימות או ככאלה שיחטיאו את מטרת הוועדה.

המלצות צוות היישום:    לדעת חלק מחברי הצוות פיצול מותגים עלול לגרום דווקא להגבלת תחרותיות ופגיעה בחופש העיסוק. מחירים אחידים אינם מעידים על חוסר תחרותיות אלא הפוך, הבעיה היא כאשר קיים רווח לא סביר .

יתכן ומותגים לא רווחיים ייעלמו והדבר יגרום לעליית מחירים בכדי להפחית את כמות כלי הרכב הנמכרים על מנת לא להגיע ל 8 אחוזים. כמו כן שימוש בתשתית משותפת על מספר מותגים - )בונדד, הובלה ועוד) תפחית את העלויות הכוללות של היבואן ובהתאם את מחירי הרכב. לצורך גיבוש ההמלצה הסופית נדרש להמתין לסיום העבודה הכלכלית של משרד האוצר באמצעות חברת "שלדור", וכן לבדיקה המבוצעת ע"י הממונה על ההגבלים עסקיים על מצב התחרותיות בענף הרכב.


בעניין זה יש לציין כי צוות היישום בוחן הצעה שאינה כלולה בוועדת זליכה בדבר מיסוד דילרים עצמאים של יבואן ויצירת הפרדה בין היבואן למשווק. חברת "שלדור" בודקת את רמת הרווחיות של ספק יחיד (מצב בישראל) ומצב של דילר לחוד וקמעונאי לחוד (המצב בחו"ל). ההמלצה תובא במסגרת ההמלצות הנוספות של צוות היישום.

דרכי יישום ההמלצות:    המלצות בתחום זה דורשות שינוי מבני הכולל התייחסות לחוק חופש העיסוק, צווים וחוקים נוספים בתחום הממונה על ההגבלים.

המלצה מס' 11 עריכה

לא יותר ליבואן רכב ישיר להחזיק במניות של חברת ליסינג ו/או השכרה וכן לא יותר ליבואן רכב ישיר להיות בעל החזקות (במישרין או בעקיפין) ביותר ממוסך אחד. מוסך זה ישמש כמרכז שירות והדרכה עבור כלי רכב המיובאים על ידו. במקרים חריגים שבהם יבואן המייצג מספר תאגידים יצרניים כהגדרתם בהמלצה 10 , ירצה להחזיק במוסך נוסף, יהיה עליו להגיש בקשה מתאימה לידי מנהל אגף הרכב אשר ישקול הבקשה בהתאם לטובת הצרכן ועידוד התחרותיות בענף הרכב. החלטתו תהיה על דעת הממונה על המחירים לאחר שיבחנו השניים את ההשלכות על רמת התחרותיות בתחום החלפים והמוסכים. בכל מקרה יהווה המוסך הנוסף מרכז תיקונים נבדל לתאגיד יצרני המיוצג על ידי היבואן, כך שלא יינתן שירות לשני תאגידים יצרניים באותו המוסך. תקופת המעבר ליישום המלצה זו 24 חודש. –

דברי הסבר:    חברות ליסינג הינן אחד הלקוחות הגדולים ביותר של יבואני הרכב לחברות, ולכן יש לו השפעה רבה על מבנה שוק הרכב. בעלות צולבת של יבואני הרכב וחברות הליסינג תגרור אחריה השפעה גם בתחומים אחרים כגון: תיקוני הרכב ושימוש בחלפים מקוריים בלבד, תשפיע על המותג הנמכר ביותר ועוד. לגבי בעלות על המוסכים, בעלי מוסכים יציעו לצרכן את החלפים המקורים אשר אותן מייבא יבואן הרכב וכך הלקוח לא יוכל ליהנות מחלף לא פחות טוב, אך יותר זול. המלצות צוות היישום:   

דברי הסבר, כאשר קיימת חברת ליסינג גדולה מאוד שהיא גם יבואן גדול מאוד, זהו הגבל ובעיה תחרותית, אבל במצב של יבואן אשר קיימות אצלו בעיות של מכירת כלי רכב , חברת ליסינג בבעלותו היא הפתרון למכירת כלי רכב אלה, הכנסת והרחבת המותגים בשוק וכן הגברת התחרותיות עם מותגים אחרים. בשוק ההון קיימת הגבלה של 14 חברות הביטוח ל 15% נתח שוק .

לפיכך, הצוות בודק באמצעות חברת "שלדור" את ההשפעות האפשריות של יישום ההמלצה. גם הרשות להגבלים העסקים תגיש חוות דעת בעניין זה. בנושא מוסך אחד בבעלות של יבואן ממליץ צוות היישום ליישם את ההמלצה.


המלצה מס' 12 עריכה

לא תותר לחברות ליסינג גדולות, אשר נתח השוק שלהן בתחום הליסינג והשכרת הרכב (במצטבר, לרבות חברות קשורות, אחיות, בנות, חברות אם וכיו"ב) גדול מ 10% , הטבת המס הקבועה בסעיף - 96 לפקודת מס הכנסה. לחברות ליסינג אלו, יותר השימוש בסעיף 96 לפקודה, לגבי רווח הון הנובע מכלי רכב שכמותם אינה עולה על 10% מנתח השוק. קביעת נתחי השוק תתבצע על ידי הממונה על המחירים בדו"ח השנתי שלו בנוגע למצב ענף הרכב בישראל (ראה המלצה 8). ליישום המלצה זו תינתן תקופת מעבר של 18 חודש.

דברי הסבר:    הרעיון המרכזי העומד מאחורי סעיף 96 לפקודת מס הכנסה הינו לעודד מפעלים ועסקים שונים להחליף ולשדרג את הציוד והנכסים שברשותם, מבלי לשלם מס על הרווח הראלי. עם זאת, המשמעות הכלכלית של סעיף זה היא מתן הלוואה ממס הכנסה לחברה אשר הולכת וגדלה ככל שהחברה גדלה. בכך, יש הטבה ברורה לעסקים גדולים על חשבון עסקים קטנים, הסותרת את מדיניות הממשלה וההיגיון הכלכלי לעודד פעילותם של עסקים קטנים בהיותם יצרני מקומות עבודה וצמיחה חיוניים לכלכלת המשק. זאת ועוד, חברות הליסינג הן למעשה חברות פיננסיות ולא יצרניות ומפאת השאיפה להגביר את התחרותיות בין החברות הגדולות לחברות קטנות, ממליצה הוועדה להגביל את ההטבה הגלומה בסעיף, בכך שהטבת המס האמורה תינתן לחברות ליסינג בעלות עד נתח שוק משמעותי של 10% , כדי לאפשר את צמיחתן, ומעבר לנתח זה לא - תותר ההטבה.

המלצות צוות היישום:    נציגי רשות המיסים בצוות הודיעו כי בכוונתם לפרסם נוהל אשר יבטל את השפעתו של סעיף 96 ב' לפקודת המכס שיחול על כל חברות הליסינג. מדובר בנושא פקודת מס הכנסה ומתייחס לכלל המשק ולא רק לחברות הלסיניג ללא אבחנה בין חברות הליסינג כתלות בגודלן לבין חברות אחרות במשק.

חברת ליסינג מצהירה על רכב כקבוע ולא כמלאי . הסעיף יחליש את כוחן של חברות הליסינג כיוון שבמצב הנתון חברות הליסינג דוחות את תשלום הפחת והמסים על כלי רכב חדשים על חשבון הפחת של הישנים .

דרכי יישום ההמלצות:    פרסום נוהל ע"י רשות המיסים אשר יבטל את השפעתו של סעיף 96 ב לפקודת המכס כל חברות הליסינג.


המלצה מס' 13 עריכה

יותר ייבוא רכב אשר יוצר על בסיס התקינה האמריקאית, בין אם רכב זה יוצר בארה"ב או במדינות אחרות, ובתנאי שדגם הרכב האמור משווק בארה"ב ומאושר על ידי מעבדה מוסמכת לתקינה אמריקאית על פי הוראות הדין האירופאי בעניין. זאת ועוד, שרי הממשלה לא יהיו מוסמכים להגביל את אפשרויות הייבוא העולות מהתקנה האירופאית והאמריקאית ולא יוכלו לאמץ תקנות ישראליות המגבילות או מוסיפות תנאים על האמור בתקינה האירופאית והאמריקאית ללא אישור מפורש של מליאת הממשלה. יתר על כן, משרדי המשלה יהיו מחויבים לאמץ פטורים ( Exemptions ( מתקנות אירופאיות של המדינות: בריטניה, גרמניה, צרפת ואיטליה (מדינות אירופאיות עתירות היסטוריה של תעשיית רכב) ו/ואו אמריקאיות, אשר האיחוד האירופאי ו/או ארה"ב בהתאמה, החליטו לאמץ.

דברי הסבר:    המלצות אלו ירחיבו את מגוון ארצות המקור לייבוא כלי רכב וזאת מבלי לסכן או לפגוע בתקני הבטיחות, וכן ימנעו מצב בו יבואני רכב חזקים לא נותנים אפשרות ליבואנים אחרים להיכנס לשוק ולהחיות מותגים "מתים".

המלצות צוות היישום:    . ההמלצה יושמה בחודש אפריל 2012

דרכי יישום ההמלצות:    שר התחבורה חתם על תיקון התקנה אשר תאפשר יבוא כלי רכב בתקינה אמריקאית ושמפעל האם שלהם לא במדינות נפט"א. הנוסח המוצע: יש לאפשר יבוא רכב המיוצר על בסיס תקינה אמריקאית ומיוצר מחוץ למדינות נפט"א ובתנאי שדגם הרכב האמור משווק בארה"ב. יש לדרוש הצהרת יצרן הרכב בכפוף לאישור המעבדה המוסמכת לעמידת הרכב בתקינה הפדראלית של ארה"ב. הממשלה לא תהיה מוסמכת להגביל את אפשרויות הייבוא העולות מהתקנה האירופית והאמריקאית המיוצרים בתהליך ייצור סדרתי ולא תוכל לאמץ תקנה ישראלית המגבילה או מוסיפה תנאים על האמור בתקינה האירופאית או אמריקאית וזאת תוך התייחסות להתאמה הנדרשת לתנאי הנסיעה בארץ (דלק, פנסים ועוד).

המלצה מס' 14 עריכה

לאסור על יבואן להחזיק בזיכיון ייבוא לרכב ממותג מסוים או יצרן מסוים ושלא לייבא רכב זה במשך תקופה של 12 חודשים (לא התבצעה פעולת יבוא מהותית ב 12 חודשים האחרונים), ובתנאי שלא קיימת מגבלת תקינה - לייבא ולשווק את הרכב בישראל. משרד התחבורה ייקבע מהי "פעולת יבוא מהותית" בהתאם לפלח השוק הרלבנטי.


דברי הסבר:    המלצה זו נועדה על מנת למנוע מצב בו שחקנים חזקים בשוק מנצלים את כוחם ומונעים ייבוא כלי רכב על ידי שחקנים אחרים באמצעות רכישה או הסכמים עם יצרן כזה או אחר, מבלי לייבא את תוצריו לישראל.

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה. תעודכן ההגדרה של יבואן מקביל כך שיאפשר יבוא כלי רכב מתוצרים ומדגמים אשר לא מיובאים לארץ ע"י היבואן הישיר.

דרכי יישום ההמלצות:    ההגדרה של יבואן מקביל ליבואן ע"פ הסכם עם דילר תעודכן בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב) תשל"ט 1978 , וכן בחוק שירותי רכב.

.2 המלצות בעניין שווק כלי רכב, מכירה והקשר עם היבואן עריכה

המלצה מס' 15 עריכה

יש להגביל את הפער הקיים שבין מחיר רכב חדש הנמכר על ידי היבואן בעסקה היקרה ביותר למחירו בעסקה הזולה ביותר (ובעיקר בין המחיר לצרכן הפרטי לבין המחיר אותו משלמות חברות הליסינג וציי רכב). פער זה יהיה לכל היותר 5% ממחיר הרכב הזול יותר, כולל שווי כספי של הטבות שונות הניתנות ללקוח בעת העסקה או לאחריה. היבואן יצטרך לדווח על כל חבילת הטבות חדשה אשר ברצונו להציע ללקוחותיו ומשרד התחבורה יפקח על חבילות הטבה אלו. משרד התחבורה יחייב את היבואנים לפרסם עד 7 ימים לפני תום כל חודש את מחיר המכירה הנמוך ביותר שניתן על פי דגמים. מחיר זה יהיה בתוקף במשך 60 הימים הבאים עבור והציבור יוכל לרכוש דגמים אלו בתוספת של עד 5% לדגם האמור. למען הסר ספק, היבואנים יהיו חייבים להציע לציבור את הדגמים שנמכרו לחברות הליסינג ולציי הרכב ובכמות שלא תפחת מאותה כמות שנמכרה בהטבה לחברות הליסינג והציים.

דברי הסבר:    ישנן עדויות להתאמת מחירים אוליגופוליסטית בענף הרכב. בנוסף, הפער שבין המחיר הניתן לצרכנים בעלי כוח צרכני מובהק (כגון חברות הליסינג) לבין המחיר אותו משלמים הצרכנים הפרטיים הבודדים, מצביע על כשל, העדר תחרות וניצול חולשתו של הצרכן הפרטי. ההמלצה מבקשת להעניק לציבור הצרכנים את האפשרות לרכוש כלי רכב במחיר דומה למחיר אותו מקבלים חברות הליסינג וציי הרכב.. הפער נקבע על בסיס הוצאות השיווק והמכירה של החברה המדווחות אשר מהווה כ 5% ממחזור המכירות של נקודת האיזון שהוסברה בהמלצה 10 לעיל - ובפרק ניתוח דוחות כספיים.


המלצות צוות היישום:    הצוות בוחן את כלל משמעויות ההמלצה. לצורך קבלת ההחלטה, נדרש להמתין לסיום העבודה של חברת "שלדור" וכן עבודה של הממונה על ההגבלים אשר תבדוק האם אכן קיים סבסוד צולב במכירת כלי רכב ללקוח פרטי לבין חברות הליסינג .

דרכי יישום ההמלצות:    במידת הצורך ישונה צו הפיקוח על מצרכים (חוק שירותי רכב) .

המלצה מס' 16 עריכה

לבטל את ההוראה במכרזי רכש ציבורי לסוגיו לפיה על הסקטור הציבורי לרכוש כלי רכב אך ורק מיבואנים ישירים. הסקטור הציבורי הכפוף לחוק חובת המכרזים יחויב להעניק הזדמנות שווה לכל היבואנים.

דברי הסבר:    הסעיף מהווה אפליה, לרבות תדמיתית, המעניקה עדיפות ליבואנים ישירים ומונעת את כניסתם של יבואנים מקבילים לנישה זו. תיקון האפליה יגביר את התחרות ויוריד את המחירים אותם המדינה משלמת.

המלצות צוות היישום:    ההמלצה התקבלה.

דרכי יישום ההמלצות:    נדרש לעדכן את הוראות החשב הכללי במשרד האוצר. מנכ"ל משרד התחבורה פנה לחשבת הכללית במשרד האוצר.

המלצה מס' 17 עריכה

להעביר את האחריות על הודעת "קריאה חוזרת" ("ריקולים") ברכב המיובא בייבוא אישי או מקביל לידי היבואן הישיר. – אחריות זו תהא בתוקף, ללא תשלום, לדגמים המיובאים על ידי היבואן הישיר כמו גם בדגמים שאינם מיובאים על ידם.

המלצה מס' 18 עריכה

לחייב את היבואנים הישירים להעניק אחריות לרכב המיובא לישראל גם אם הייבוא לא נעשה באמצעותם ובתנאי שבמדינת המקור חלה על הרכב אחריות יצרן. אחריות זו תינתן בישראל בתקופה המקבילה והנותרת וכנגד הצגת כתב אחריות בתוקף. יבואנים יוכלו לערער בפני משרד התחבורה על החובה להעניק אחריות לדגמים שאינם מיובאים על ידם ועל המשרד להעניק תשובה לערעורים מסוג זה בתוך 45 ימי עסקים.


דברי הסבר:    אחד החסמים של יבוא מקביל הינו קבלת והעברת המידע אודות ריקול אשר קיים לרכב מיובא, וכן מתן האחריות. ע"מ לאפשר ייבוא מקביל, על היבואן הסדיר תוטל חובת הריקול כאשר מדובר ברכב המיובא על ידו וכן מתן האחריות הבינלאומית.

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה בכפוף לביצוע ההליכים הנדרשים (שימועים ליבואני הרכב, .) כאמור בהמלצה מס' 5

דרכי יישום ההמלצות:    תיקון צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חוק שרותי רכב).

המלצה מס' 19 עריכה

לבטל את אחריות היבואן הרשמי מעל האחריות הניתנת ע"י יצרן הרכב (אחריות מורחבת של היבואן עצמו ובלבד שהאחריות לא תפחת משנתיים), כולל בתחומי החלפים והמוסכים, על מנת למנוע הסדר כובל בענף וניצול כוחם המונופוליסטי של יבואנים בלעדיים רשמיים על חלפים. המלצה זו מתייחסת לכל היבואנים הישירים ומטרתה להגביר את יכולתו של הייבוא המקביל להתחרות, וכן לאפשר ייבוא מותגים חדשים.

דברי הסבר:    האחריות המורחבת כובלת את הצרכן ליבואן ובכך הופכת אותו ללקוח שבוי, ובפרט בשוק החלפים. הוועדה מבקשת להתיר קשר זה ולאפשר לצרכן לבחור היכן לטפל ברכבו ובכך לעודד גם את התחרותיות בשוק המוסכים והחלפים.

המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ ליישם את ההמלצה. על היבואן יהיה לתת את אחריות היצרן. חיוב מינימום האחריות של שנתיים כפי שמופיע היום בחוק יבוטל. כיום בחקיקה מחוייב – היבואן ליתן אחריות שנותן יצרן הרכב ושלא תפחת משנתיים מיום מכירת הרכב לצרכן הסופי. ישנם יצרנים הנותנים אחריות למשך 3 שנים ואף יותר, וישנם הנותנים שנה או בכלל לא, ואז נטל האחריות נופלת על היבואן. הפתרון המוצע הינו לא ליצור הפליה בין יבואן מקביל לסדיר.

דרכי יישום ההמלצות:    2) נדרש להוריד – ( ( עדכון צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חוק שירותי רכב) סעיפים 3 (א) ( 10 את המלים "במהלך השנתיים הראשונות מיום מכירת הרכב"

המלצה מס' 20 עריכה

תבוטל החובה לתקן במוסך מורשה של היבואן, כתנאי לקיום האחריות לרכב, ובלבד שהמוסך האחר עמד ברשימת התנאים של משרד התחבורה לביצוע תיקונים ושירות במסגרת אחריות היצרן.

דברי הסבר:    הקשר של היבואנים עם המוסכים מגביל ועשוי למנוע מהלקוח טיפולים זולים יותר במסגרת האחריות, לכן כל טיפול במוסך, בתנאי שהמוסך אושר ע"י משרד התחבורה, ישמור על אחריות הרכב.

המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ ליישם את ההמלצה. תעוגן חובת היבואן לטפל ברכב בתקופת האחריות גם אם הרכב לא טופל במוסך שירות של היבואן. יודגש כי מדובר על חלקים שהיבואן אינו משלם עליהם. דרכי יישום ההמלצות:    עיגון בחוק את הצו המוסכם של הממונה על ההגבלים העסקיים.

המלצה מס' 21 עריכה

יבוטל "רישום יד" אצל חברות ליסינג אשר מוכרות רכב חדש ובלבד שלא עברו 12 חודש. על היבואן יאסר להתערב או לברר השימוש שתעשה חברת הליסינג ברכב הנרכש על ידה. במסגרת המלצה זו, התערבות יבואן או הפעלת סנקציה כלשהי על חברת הליסינג, במסירה של רכב חדש, תוגדר כהגבל עסקי אסור. אחרי 12 חודשים תחויב חברת הליסינג לרשום את הרכב על שמה.

דברי הסבר:    זהו מצב בו רכב חדש, נחשב לרכב משומש בגלל החוק המחייב את חברת הליסינג לרשום את הרכב על שמה. המלצה זו תתקן את העיוות שנוצר עקב ההכרח "להעביר יד", וכך לא תפגע בצרכן כאשר זה יבקש למכור את רכבו. זאת ועוד, ההמלצה תאפשר לחברות הליסינג לגלגל לציבור את ההנחה של עד 5% שיקבלו מהיבואנים ובכך להתחרות כמעין דילרים ביבואנים.

המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ ליישם את ההמלצה. נדרש לאסור את הנסיעה ברכב עד מכירתו (כפי שקיים אצל סוחרי רכב), וכן מכירתו עד 12 חודשים ממועד ייצור הרכב או רישום על שם חברת הליסינג. התערבות היבואן במסירות של חברות הליסינג לא תוגדר כהגבל עסקי . הנושא יידון במסגרת העבודה המבצעת הרשות להגבלים עסקיים.


דרכי יישום ההמלצות:    עדכון נוהל משרד התחבורה על רישום הרכב על שם חברת הליסינג.


.3 המלצות בעניין הסדרה של שוק החלפים והתיקון במוסכים עריכה

המלצה מס' 22 עריכה

לאפשר לכלל המוסכים המורשים על ידי משרד התחבורה, לטפל בכל כלי הרכב הנעים בישראל, על ידי חיוב יבואנים ישירים להעביר ספרות מקצועית ו/או הכשרה ו/או ציוד טכני ו/או הדרכה וכל כיו"ב, לכל מוסך שיחפוץ בכך והכל במחיר אחיד שיפוקח על ידי הממונה על המחירים במשרד התחבורה.

דברי הסבר:    מוסכים רשמיים מהווים חסם תחרותי, העברת הידע והציוד וכל הדרוש לטיפול ברכב לידי כל מוסך אחד, תגביר את התחרותיות בין המוסכים על ידי הענקת בחירה ללקוח לטפל ברכבו במוסך בו יבחר בבטחה.

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה במודל כמפורט, בו יוגדרו מספר סוגים של מוסכים: .1 מוסך מורשה משרד התחבורה באופן כללי. .2 מוסך שירות של יבואן רכב. .3 מוסך בינוני אשר יעמוד בסטנדרטים של משרד התחבורה, אך לא בכל הדרישות של היצרן. יאושר מוסך מורשה ע"י משרד התחבורה לטיפול בדגם רכב מסוים, הציוד והספרות המקצועית יסופקו או ע"י יצרן הרכב או ע"י ספקים מקצועיים אשר בידיהם נמצא החומר והציוד.

דרכי יישום ההמלצות:    עדכון חוק שירותי רכב. משרד התחבורה יפרסם נוהל עבודה לאישור מוסכים מורשים. הנוהל יכלול את התנאים בהם יידרש המוסך לעמוד וכן את פירוט טכנולוגיות ו/או תוצרי הרכב בהם יורשה לטפל.

המלצה מס' 23 עריכה

תבוטל הדרישה לאישור ייבוא מיוחד של חלקי חילוף. דרישה זו תוחלף ב"רשימה שחורה" של חלפים אשר ייאסרו בייבוא, זולת אם יעמדו בתנאים מסוימים (בטיחותיים בלבד). הרשימה תתבסס על התקינה האירופית או האמריקאית בהתאמה לסוג הרכב. כל חלף שאינו מופיע ברשימה זו מותר לייבוא. הרשימה הראשונה תפורסם על ידי משרד התחבורה לא יאוחר מ- 1.7.2012

המלצה מס' 24 עריכה

יבוטלו דרישות הסף למתן רישיון לייבוא חלפים שאינם קשורים לבטיחות הרכב. המפקח יסתפק בדרישות הבאות בלבד: שם חברה, בעלות, מס מע"מ והתחייבויות לעמוד בתקנים הרלוונטיים למוצר. יבואן אשר יפר תקנות אלה יישלל רישיון היבוא שלו ויחולטו ערבויותיו.

המלצה מס' 25 עריכה

יבוטל הנוהל הקיים של "חלקי מרכב" (במשרד התחבורה) אשר מהווה מגבלה של יבוא חלקי מעטפת הרכב.

דברי הסבר:    הורדת החסמים בשוק החלפים תוך שמירה על תקני בטיחות מחמירים, עשויים להגביר את התחרותיות והיצע החלפים בשוק משני זה. כמו כן, רשימת חלפים אסורים תסייע ותקל על ציבור הצרכנים לבדוק האם החלפים המוצעים לו בטוחים ומאושרים לשימוש. הורדת חסמים בפני היבואנים בשוק החלפים וציוד נילווה לרכב תגדיל התחרות בשוק החלפים ותסייע להורדת מחירים.

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצות.

משרד התחבורה יאשר ביבוא חופשי חלקי חילוף ומערכות לרכב המוגדרות כלא בטיחותיות ו/או סביבתיות ו/או שלא קיימות לגביהן תקינה אירופאית או אמריקאית. שאר המערכות יאושרו בהתבסס על התקינה האירופאית או האמריקאית (כגון: SAE ועוד) או תקנים ישראלים (במידה ותאושר נחיצותם כאמור בסעיף מס' 35 להלן). כמו כן, הרשימה תורחב מעבר לאמור ובתנאי שתאושר ע"י המעבדה המוסמכת.

ייבחנו הדרישות הקיימות כיום לכלל המערכות ובהתאם יחולו הקלות, הן בדרישות הסף ליבואן חלקי חילוף למתן רישיונות יבוא חלפים שאינם רלוונטיים לבטיחות והן לחלקי חילוף עצמם. נוהל חלקי מרכב בוטל ומשרד התחבורה כבר פועל עם מכון התקנים לקבוע דרישות לחלקי מרכב לכלי רכב החדשים העונים לתקינה של הולכי רגל.

דרכי יישום ההמלצות:    עדכון חוק שירותי רכב, עדכון נהלי משרד התחבורה.

המלצה מס' 26 עריכה

ייאסר על יבואנים לפקח, לבקר ואף לקבל מידע על תיקונים ושירות של מוסכים ולהתערב בהם בכל צורה שהיא. יתר על כן, ייאסר על יבואני חלפים לפרסם מחיר מומלץ לצרכן למוסכים וכן למכור למוסכים את החלפים בקונסיגנציה ו/או בעסקה שבמסגרתה מקבל המוסך עמלת מכירה. משרד התחבורה ידאג לאכוף הוראה זו על ידי ביקורת מדגמית בתדירות ובאופן שייקבע לאור עבודת מטה העומדת להסתיים בימים אלו (עבודת "קבוצת פארטו" בנושא). ביישום המלצה זו לחוק, יש להתאים לרוח הדברים הכתובים בפרק ד' בצו המיועד לעניין (כותרתו: צו לפי סעיף 50 ב' 'לחוק ההגבלים העסקיים') שהוסכם בשנת 2002 בין הממונה ליבואנים.

המלצה מס' 27 עריכה

ניתן יהיה לרכוש חלפים גם ממוסכים שאינם בבעלות היבואנים או ממוסכים המצויים בהסכם "מורשה יבואן". בעל מוסך יחויב בתיקון רכב גם אם חלף הכרוך בתיקון נקנה ממקור אחר ובלבד שהחלף הינו חדש. הפרת הוראה זו תוגדר כעבירה פלילית.

דברי הסבר:    יש למנוע מיבואני הרכב להשפיע על המוסכים ותיקוני הרכב וזאת על מנת להגביל את ניצול כוחם המונופוליסטי בתחום החלפים ולאפשר למוסכים חופש פעולה ותחרות ביניהם, כמו כן, ההמלצה תגדיל את מגוון אפשרויות התיקון והמוסכים ותרחיב את היצע החלפים העומדים לרשות הצרכן.

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה. אם כי קיים קושי לאסור על יבואן לפקח על מוסך שירות שלו ,או על שירותים עליהם הוא משלם כגון: מימוש אחריות על הרכב.

הבהרה להמלצה 27 : לאסור על מוסך לסרב לטפל ברכב אם החלף לא נקנה מהמוסך המטפל. אם החלף חדש המוסך יטפל ברכב עם אותו החלק, אלא אם הוכיח המוסך שהחלק אינו מתאים או אינו בטיחותי.

דרכי יישום ההמלצות:    חידוש הצו המוסכם ועיגונו בחוק שירותי רכב ו/או בצו הממונה על ההגבלים.

המלצה מס' 28 עריכה

כל יבואן יפרסם רשימת קריטריונים שוויונית ובלתי מפלה, שתאושר על ידי משרד התחבורה, של דרישת היבואנים ממוסכים מורשים על מנת לקבל הכרה כמוסך מורשה (מרכז שירות מורשה). כל מוסך שיעמוד בדרישות יקבל לאלתר מעמד של מרכז שירות מורשה של היבואן. ביטול ההכרה לא יעשה אלא באישור משרד התחבורה.

דברי הסבר:    רשימה זו תגביר את התחרותיות בתחום המוסכים, ותקטין את יכולתם של היבואנים לנצל את כוחם המונופוליסטי בתחום החלפים.

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה. הצוות לא רואה צורך בהתערבות משרד התחבורה בתהליכי אישור, כמו כן, יקבע סוג נוסף של מוסך ע"פ מודל המוצע בהמלצה מס' 22 . כמו כן, הצוות סבור כי יש לחייב את היבואן לפרסם באתר האינטרנט שלו את רשימת המוסכים המורשים וכן את הקריטריונים לצורך עמידה בלהיות מוסך מורשה. מוסך שירצה יזמין את נציג היבואן לאישור המוסך כמוסך מורשה של היבואן.

דרכי יישום ההמלצות:    עדכון חוק שירותי רכב. בהתאם לכך יפרסם משרד התחבורה נוהל לפיו, יחויבו יבואני הרכב לפרסם את הדרישות של היצרנים לעמידה בתנאים בכדי להיות מוסך מורשה יבואן.

המלצה מס' 29 עריכה

כל מוסך, לרבות מרכז שירות של היבואן, יהיה חייב להציע ללקוח חלק חליפי (מבלי שהחלטת הלקוח לבחור בחלק החליפי תפגע באחריות היצרן). ואם יכשל מלעשות זאת יוטל עליו קנס.

המלצה מס' 30 עריכה

אם קבע היבואן שחלף מסוים אינו באחריות ולפיכך הוא אינו ממן את החלפתו אזי יאסר עליו לבטל האחריות לרכב בגין החלפת אותו חלף מסוים, ובלבד שיהיה מותר לייבואו לישראל. שימוש בחלפים לא מקוריים או תיקון רכב שלא במוסך שבבעלות היבואן לא יפגעו באחריות היצרן.

דברי הסבר:    ההמלצות יביאו להגברת התחרות בתחום החלפים והרחבת היצע אפשרויות הטיפול בכלי הרכב תוך מתן מענה לסוגיית אי הסימטריה במידע בין המוסך לבין הלקוח. המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה שתביא להגברת התחרותיות במערך חלקי החילוף והמערכות תוך שקיפות מרבית במתווה הבא: א. חיוב יבואני הרכב והחלפים לספק מידע קטלוגי ומחירון בית העסק כקובץ ממוחשב, וכמו כן לאפשר לכל לקוח לקבל את המידע בצורה זמינה. המידע יכלול: תיאור החלק, מספרו הקטלוגי של החלק כפי שנרכש בחו"ל, מחירון של החלק עבור ליום הוצאת מחירון. במידה והנושא בעל עלות כספית, ניתן לבחון פיקוח מחיר לשירותים.

ב. חיוב המוסך להציג בפני הלקוחות טבלת השוואת חלפים מקוריים, תואם למקור, תחליפיים לרבות מחירים תוך התאמה לרכב המבוקש.

כתוצאה מיישום במתווה הנ"ל ניתן יהיה לקבל מידע לגבי מחירי החלפים והימצאותם במלאי. כך ייחסך הצורך בפרסום מכרז לצורך הקמת מאגר חלפים ויהיה מספר לא מוגבל של מציעים.

דרכי יישום ההמלצות:    משרד התחבורה יחייב את בעלי רישיון הסחר וייבוא חלקי החילוף ויבואני הרכב, לפרסם באתר אינטרנט את מלאי החלפים ואת מחירם, המידע יהיה זמין ללקוחות השונים זאת באמצעות תיקון חוק שירותי רכב בתחומי שירותי תחזוקה ומוצרי תעבורה.

המלצה מס' 31 עריכה

שלילת מעמד מרכז שירות כ"מורשה" שעה שהוגדר על ידי היבואן בעבר , לא תהיה בסמכות היבואן, אלא בסמכות משרד התחבורה לאחר שהיבואן יגיש תלונה מנומקת כנגד המוסך המסוים.

דברי הסבר:    צמצום כוחו של היבואן אל מול המוסך והקטנת הסיכוי כי היבואן יוכל לנצל את כוחו המונופוליסטי בתחום החלפים.

המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ ליישם את ההמלצה במודל המופיע בהמלצה מס' 22 כך שבמקרה של שלילת אישור המוסך יוכל המוסך להגיש תביעה לבית המשפט.

דרכי יישום ההמלצות:    . ראה המלצה 22

המלצה מס' 32 עריכה

משרד התחבורה יודיע לציבור, באתר האינטרנט שלו, את פרטיהם של כל בעלי הרישיון לייבוא חלפים, כדי שהצרכן יוכל לבדוק את זמינות החלפים.

דברי הסבר:    הגברת התחרות בתחום החלפים על ידי מידע גלוי ושוויוני בעל רכב יוכל לבדוק ולברר מיהם – בעלי רישיון ייבוא החלפים כך שיוכל לפנות אליהם בעצמו לגבי מחיר וזמינות החלפים.


המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ ליישם את ההמלצה. אגף הרכב פועל לכך שבאתר האינטרנט של משרד התחבורה תעודכן רשימת היבואנים הקיימים.

דרכי יישום ההמלצות:    עדכון רשימת היבואנים באתר האינטרנט של משרד התחבורה.

המלצה מס' 33 עריכה

ייאסר על כל סוגי היבואנים לסרב, באופן בלתי סביר, למכור לגורם כלשהו חלפים או להעביר מידע בדבר מחירים.

המכירה תהיה במחיר אחיד, למעט הנחת כמות שתגיע לפער שבין המחיר היקר ביותר לזול ביותר כך שהמחיר היקר לא יעלה על 5% מהמחיר הזול. יבואן חלפים לא יוכל למכור אלא בפער השורר בעת המכירה בין העסקה היקרה ביותר לבין זו הזולה ביותר עד כה, כאמור. משרד התחבורה יחייב את היבואנים (באשר הם) לפרסם עד 7 ימים לפני תום כל חודש את מחיר המכירה הנמוך ביותר שניתן על פי מק"ט של חלקי החילוף. מחיר זה יהיה בתוקף במשך 60 הימים הבאים עבור הציבור הרחב בתוספת של עד 5% לדגם האמור. למען הסר ספק, היבואנים יהיו חייבים להציע לציבור את החלפים שנמכרו לכל גורם שהוא בכמות שלא תפחת מאותה כמות שנמכרה בהטבה לגורמים אחרים. בכל מקרה יאסר על היבואן להתערב במחיר שבו נמכר החלק במוסך.

דברי הסבר:    ישנן התאמת מחירים אוליגופוליסטית בענף הרכב. בנוסף, הפער שבין המחיר הניתן לצרכנים בעלי כוח צרכני מובהק (כגון חברות הליסינג) לבין המחיר אותו משלמים הצרכנים הפרטיים הבודדים, מצביע על כשל, העדר תחרות וניצול חולשתו של הצרכן הפרטי. ההמלצה מבקשת להעניק לציבור הצרכנים את האפשרות לרכוש חלפים במחיר אותו מקבלים חברות הליסינג וציי הרכב.

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה כך שיהיה פיקוח על רווחיות היבואנים או פיקוח על המחיר שיקבע בהתבסס על המכפיל ממחיר הרכישה בחו"ל.

דרכי יישום ההמלצות:    מבוצעת עבודה כלכלית ע"י חברת "שלדור", ובהתאם לממצאים יעודכן חוק שירותי רכב בתחום מוצרי תעבורה.

המלצה מס' 34 עריכה

יוטל פיקוח של משרד התחבורה על פעילות מכירת חלפים ותיקונים בידי מוסכים, לרבות תיקוני אחריות ויוטל קנס של פי 50 מעלות החלף במקרים שנמנע מלקוח שימוש בחלף זול יותר או במקרה של דרישת תשלום בגין החלפה של חלף הנמצא במסגרת האחריות. קנס מקביל של פי 50 יוטל במקרה שבו הונה מוסך לקוח, באם דיווח על טיפול שלא נעשה או נעשה בצורה שונה מהאמורה בדרישת התשלום שהוצא ללקוח. עשירית מקנסות אלו יפצו את הלקוח והיתר ישמשו את המדינה למימון פעילות הפיקוח הנדרשת בדו"ח זה. על משרד התחבורה לוודא כי מפקחים מטעמו יבדקו מדגמית מוסכים כך שההסתברות של מוסך, שיעבור על האמור לעיל, להיתפס תעלה על 2% בשנה.

דברי הסבר:    המלצה זו תוביל להגברת כוחו של הצרכן אל מול המוסך המטפל, תטיב עמו בכך שיוכל לקבל, במידה ויבחר בכך, חלקי חילוף זולים יותר ותרתיע את בעלי המוסכים מפני הונאת הצרכן. גובה הקנס חושב בהתאם להסתברות המומלצת להיתפס שעל משרד התחבורה לאכוף.

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה. קנס של פי 50 מעלות החלף מועבר לבחינה משפטית.

דרכי יישום ההמלצות:    משרד התחבורה בתיאום ובשיתוף עם אגף התקציבים במשרד האוצר מצוי בהליך בניית מערך פיקוח רחב ואפקטיבי על המוסכים. המוסכים יחויבו להציג בפני הלקוח את אפשרויות רכישת חלקי החילוף ונושא זה יפוקח ע"י אגף הרכב. עדכון חוק שירותי רכב לרבות נושא גובה הקנס כאמור.

המלצה מס' 35 עריכה

הגוף המפקח על עניין תקינת חלפים במשרד התחבורה יקבע עד ה 1.7.2012 את נחיצותם של תקנים ישראליים - )לענייני בטיחות) מחייבים לחלפי רכב, תוך עריכת דו"ח ניתוח עלות משקית והשלכות על התחרותיות בענף הרכב של כל תקינה ישראלית שתיוותר על כנה. הדו"ח יוגש לאשור שר התחבורה ויפורסם לציבור. אכיפת כל התקנים הישראליים בנוגע לחלקי חילוף שאינם נוגעים לבטיחות תבוטל לאלתר.

דברי הסבר:    המשך השימוש בתקנים ישראליים אינו נחוץ מבחינה בטיחותית מאחר ותקנים מחמירים נקבעו באירופה וארה"ב, אלא עשוי להיות לא יעיל מבחינה כלכלית ולהוות חסם כניסה לשוק החלפים.

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה.


דרכי יישום ההמלצות:    יישום ההמלצה מצוי בהליך עבודה עם מכון התקנים הישראלי, לרבות תקנים ישראלים שאינם נוגעים לבטיחות.

.4 המלצות בעניין מחירוני רכב: עריכה

המלצה מס' 36 עריכה

- לחייב כל מחירון רכב המפורסם בישראל להציג לציבור פעם בשנה את היסטוריית עדכון מחירי הרכב ב 5 השנים האחרונות. המחירון יציין גם את מחירו ההתחלתי ההיסטורי של הרכב (מחירון היבואן בשנת הייצור).

דברי הסבר:    קיימים שינויים מהותיים במחירי כלי רכב (למשל ירידה מהותית) מבלי מתן גילוי נאות לשינוי המחיר ונסיבותיו. ראוי כי הציבור ידע כאשר מתרחשים שינויים מהותיים במחיר הרכב, יתפתח דיון מסחרי בעניין, וכן עשוי הדבר לסייע לפקח על התערבות של גורמים אינטרסנטיים במחירי כלי הרכב המשומשים.

המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ ליישם את ההמלצה לאחר הקמת והפעלת מאגר מכירות כלי רכב. נמצא כי קיימת בעיית ישימות בנוגע להיסטוריית הרכב ולמעשה הנתונים נמצאים ברשות בעל מחירון אחד בלבד.

המלצה מס' 37 עריכה

משרד התחבורה יקים בסיוע אגף ממשל זמין בחשב הכללי מאגר מידע ציבורי של מחירי רכב )מחירון רכב). המאגר יוקם במיקור חוץ תחת חוק חובת המכרזים. מאגר זה יתבסס על הצהרה משותפת של הקונה והמוכר בכתב של נתוני עסקאות רכב משומש שידווחו במעמד העברת הבעלות בין המוכר לרוכש, על ידי מילוי הצהרת מחיר לעסקה וכן פרטים עקרוניים נוספים ובהם גיל הרכב, מספר קילומטרים, מספר ידיים וכיו"ב.

דברי הסבר:    מחירון רכב פרטי באשר הוא פועל בשני צדדים (שוק דו צידי). מצד אחד הוא מציע לנמען (הלקוח המבקש לרכוש רכב) רשימה של מחירי הרכב שאמורה לשקף נאמנה ובאופן אובייקטיבי את מחירי הרכב ומצד שני הכנסותיו מתבססות על פרסום ושיווק באמצעות המחירון (מודפס או אינטרנטי), וככל שהצד הנמען גדול יותר כך גדלות ההכנסות מפרסום. המבנה העסקי כאמור יוצר ניגוד אינטרסים. המפרסמים המהותיים במחירון הם חברות קשורות בענף הרכב (חברות ביטוח, חברות ליסינג, סוחרי רכב וכיו"ב), ויש להם אינטרס להשפיע על מחירי המכוניות המשומשות, לפי

שינויים בענף. מחירון הרכב הפרטי נתפס כמקור אמין ואובייקטיבי ועלול לנצל זאת כדי לקבוע קביעות לא אובייקטיביות כגון מחירים מוטים.

המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ ליישם את ההמלצה. הוחלט כי במעמד העברת הבעלות חברת דואר ישראל תאסוף עבור משרד התחבורה את הנתונים הבאים: מחיר הרכב הרוכש והמוכר יתבקשו באופן וולונטרי להצהיר על גובה העסקה, מספר - ק"מ. הנתונים יועברו לאגף מערכות מידע אשר יצרף את הנתונים הטכניים הנוספים על כלי הרכב. נתונים אלה יהוו בסיס למאגר מכירות ארצי שיוקם במיקור חוץ.

דרכי יישום ההמלצות:    על סמך הדיווח יוקם מאגר מידע אשר ישקף את מחירי הרכבים. לצורך כך נערכה פנייה לדואר להכנת טופס מקוון וכן עבודה מול אמ"מ לתיאום ואיחוד הנתונים שיתקבלו מהדואר ואינם מצויים במערכת הרכב, כמו כן, נושא התאונות יהיה בין היתר מתוך מאגר הנבנה ע"י חברות הביטוח, וכן דיווח קונה/מוכר .

.5 המלצות בעניין ביטוח ושמאות רכב: עריכה

המלצה מס' 38 עריכה

לחייב את חברות הביטוח להודיע מראש, בעת הוצאת הפוליסה, על איזה מחירון יתבסס מחיר הרכב לצורך הביטוח ומה יהיה בסיס הפיצוי.

דברי הסבר:    המלצה זו נועדה למנוע מצב בו בעל הרכב (הצרכן) אינו מעודכן או מיודע לגבי שיטת התמחור בהשבת נזקי רכב המבוטחים על ידו.

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה. הנושא כבר מצוי בהליך עבודה באגף שוק ההון במשרד האוצר.

דרכי יישום ההמלצות:    בתקנות אגף שוק ההון והביטוח במשרד האוצר.


המלצה מס' 39 עריכה

לקבוע כי משרד התחבורה יהיה הסמכות בקביעת קוד דגם לרכב שיובא בייבוא אישי וכי אף גוף הפועל בתחום )יבואנים, מו"ל מחירון רכב, שמאים, חברות ביטוח וכיו"ב) לא יוכל לעשות שימוש בקוד דגם משל עצמו אלא בזה שנקבע על ידי משרד התחבורה בלבד. שימוש בקודים קיימים ייאסר לאחר תקופת מעבר של 6 חודשים.

המלצה מס' 40 עריכה

לשנות את תקנה מס' 266 בתקנות התעבורה, הגדרת "שווי רכב" כך שרישום פוליסת ביטוח יעשה לפי קוד הדגם המופיע ברישיון הרכב. לחברות הביטוח תינתן תקופת מעבר ליישום של עד שלושה חודשים.

דברי הסבר:    מסלול קבלת קוד דגם לרכב בייבוא אישי עובר כיום דרך חברות הביטוח או דרך שמאי הרכב ומוכתב על ידן. קביעת קוד דגם יחיד על ידי משרד התחבורה תיצור אחידות מידע לציבור, דבר שיסייע להקים את מאגר מחירי הרכב הממשלתי ולהתמודד עם עיוותים פוטנציאליים בקביעת מחירי רכב על ידי מי מהגורמים העוסקים בנושא (לרבות חברות ביטוח, שמאים ומחירונים).

המלצות צוות היישום:    הצוות המליץ ליישם את ההמלצה והוחל תהליך היישום. משרד התחבורה בשיתוף עם רשות המסים מגבשים נוהל כיצד לקבוע קוד דגם לכלל סוגי הרכב )בשלב הראשון לסוגי רכב M 1 ו - N 1) ולרכב המיובא ביבוא אישי.

דרכי יישום ההמלצות:    הכנת נוהל לקביעת קוד דגם רכב. תיקון תקנה 266 (מצוי בהליך מול מחירוני הרכב (יצחק לוי, יד 2, דיסקברי ועוד). הופצה הודעה לחברות הביטוח והבנקים על כוונת משרד התחבורה כאמור.

המלצה מס' 41 עריכה

יבוטל השימוש הבלעדי של חברות הביטוח ב"מוסכי הסדר" וכן לאסור הפנייה של הלקוח למוסך הסדר (או מוסך כלשהו) בדרך של הטבות או כל דרך אחרת (כגון רכב חילופי וכיו"ב).

המלצה מס' 42 עריכה

יוקם מנגנון "שמאי אובייקטיבי" לענף הרכב (בדומה ל"שמאי מכריע" בתחום הנדל"ן). קביעת השמאי האובייקטיבי תהיה על סמך בחירה אקראית מתוך מאגר השמאים המורשים שתעשה על ידי המוסך בנוכחות הלקוח בעל הרכב. תיאסר מעורבות של חברות הביטוח בבחירת השמאי ובקביעת שכרו. שכר השמאי ייקבע על ידי משרד התחבורה. ללקוח תהיה הזכות לערער על חוות דעת השמאי. אם יבחר לערער יהיה הלקוח רשאי למנות שמאי נוסף, שייבחר שוב באופן אקראי, מתוך המאגר באותה המתכונת. עלות השמאי השני תוטל במלואה על הלקוח. השמאות השנייה תהיה בכל מקרה, הסופית. כמו כן, יוקם מאגר שמאים מורשים שיפוקח ויבוקר על ידי משרד התחבורה.


דברי הסבר:    ההמלצות נועדה להגדיל את היצע המוסכים העומדים לרשות הצרכן ומניעת שיתוף פעולה בו מטיב המוסך עם החברה המבטחת וכן למנוע מצב בו פוסק השמאי לטובת חברת הביטוח בה הוא עובד או אותה הוא מייצג. מנגנון השמאי יגביר את עקרון המידע השווה והנגיש ויקטין את כשלי השוק הנובעים מאינפורמציה אסימטרית.

המלצות צוות היישום:    צוות היישום, לאחר ששמע את נציגי אגף שוק ההון והמפקח על הביטוח במשרד האוצר, לא ממליץ ליישם את ההמלצה כלשונה.

מנגנון מוסכי ההסדר הינו מנגנון המאזן בצורה טובה את האינטרסים השונים של הגופים הפועלים בשוק זה: הלקוח, המוסך, השמאי וחברת הביטוח. יש לציין שלא כל חברות הביטוח אף מחזיקות "מוסכי הסדר".

כל עוד נשמרת עצמאותו של השמאי, אשר הוא הקובע את מהות התיקון הנדרש בתאונה, הלקוח יכול רק להרוויח משיטת מוסך ההסדר, הן מכיוון שתביעותיו מסולקות באופן מהיר יותר ורכבו מתוקן בזמן, והן מכיוון ששיעורי פרמיות הביטוח אינם עולים עקב כוח הקניה של חברות הביטוח המסוגלות להתמקח עם המוסך טוב יותר מאשר הלקוח הפרטי.

לעניין עצמאותו של השמאי, החוק והתקנות כיום מחייבים את חברות הביטוח להציע ללקוחות לבחור שמאי מתוך רשימת שמאים המכילה לפחות שמאי אחד על כל 2,000 כלי רכב מבוטחים בחברה. על החברה להימנע מהטיית בחירת השמאי בכל דרך, וחברות שנתפסו שלא אמרו זאת ללקוח במפורש (לפי הקלטות שיחות טלפון) נקנסו בכ 150 אלש"ח לאירוע בודד. כמו כן מנגנון - הוצאת שמאי מהסדר עם חברת ביטוח מחייב את אישור המפקח על הביטוח אשר ניתן במקרים - חריגים בלבד. בנוסף, על שמאי להימנע מלקחת עבודה מחברת ביטוח במידה ולמעלה מ 1/3 מהכנסותיו מקורן באותה חברת ביטוח.

מן הצד השני, עדיף ללקוח שההתמקחות על שכר הטרחה מול השמאי תתבצע ע"י חברת הביטוח ולא ע"י הלקוח, עקב כוח המיקוח הגדול יותר שלה.

לאור כל אלו, נראה שהמנגנון הקיים מאזן באופן מוצלח בין האינטרסים השונים ואינו דורש שינוי ומעורבות רגולטורית רבה יותר.

לפיכך, המלצות צוות היישום בנושא זה: אגף שוק ההון יבחן את הפריסה הגיאוגרפית של שמאיי ההסדר שמציעה כל חברת ביטוח, על מנת למנוע מצב בו באזור מסוים ישנו מספר קטן מדי של שמאים רלוונטיים, הנושא יעלה בדיון הבא של הצוות.

אגף שוק ההון ינקוט בפעולות להגברת המודעות של הציבור הרחב למנגנון שמאי מכריע. כמו כן, חברת "שלדור" מבצעת בדיקה בנושא ובאם יתברר כי בעולם קיים מנגנון אחיד, הנושא יעלה לדיון נוסף.


.6 המלצות בעניין מיסוי רכב: עריכה

המלצה מס' 43 עריכה

לזקוף את הטבת שווי לעובד המקבל רכב מהמעביד לפי האחוזים הקבועים היום בחוק, אלא שאחוזים אלו ייגזרו ממחיר רכישת הרכב בפועל, כשמדובר ברכב שאיננו חדש.

דברי הסבר:    ערך ההנאה המופק על ידי העובד מרכב הוא נגזרת של עלות הרכב ואינו קשור בהכרח לסוגיית גיל הרכב ועל כן, יש לעדכן את שווי ההטבה לפי מחיר הרכב בעת רכישתו בפועל ולא בחישוב תיאורטי של עלותו כאשר היה (בעבר) חדש. יתר על כן, קביעתו של מס הכנסה כיום המחייבת זקיפת שווי לפני מחיר רכב חדש, גם בשעה שבמקור נרכש רכב משומש, מגדילה ביקושים לכלי רכב חדשים (על חשבון ביקושים למשומשים) ולפיכך מגדילה את כוחם של יבואני הרכב בשוק שמלכתחילה אינו תחרותי.

המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ להמתין לתוצאות ומסקנות העבודה המתבצעת בימים אלו ברשות המסים אשר בודקת את שווי שימוש הרכב.

הסבר: ע"פ רשות המסים שווי שימוש מחושב על סמך עלות אחזקת רכב אשר נחסכת לעובד כשהוא מקבל רכב מהמעסיק. עלות זו, מחושבת על סמך רכב משומש בן 3 שנים ואיננה יורדת בצורה מונוטונית עם גיל הרכב אלא יורדת ועולה, לכן לצורך ישימות ופשטות נקבע שווי בנקודה נמוכה של העלות ולא נדרש חישוב לפי עלות הרכב לאחר ירידת הערך של השנים.

דרכי יישום ההמלצות:    ממתין לעבודת רשות המיסים.


המלצה מס' 44 עריכה

תעודכן ההנחה על מס קנייה במסגרת מיסוי ירוק לרכב שהוא חשמלי נטען וכולל מנוע עזר ומוגדר כיום כרכב היברידי. גובה המס ייקבע בין הטווח של מיסוי רכב היברידי ורכב חשמלי לפי הנוסחה הבאה: P * (1+Te+[G)Te,Th)*AVG]) כאשר: P מחיר היבוא של הרכב הנתון למס – Te – ( שיעור המס החל על רכב חשמלי (כיום 0.1 Th – ( שיעור המס החל על רכב היברידי (כיום 0.3 G)Te,Th) – הפער בין המס על רכב היברידי למס על רכב חשמלי (כיום 0.2 שזה 0.3-) 0.1 AVG השיעור הממוצע של הנסיעה במנוע העזר (השריפה) ביחס לכלל הנסיעה, על פי קביעת מהנדס – משרד התחבורה והממונה על המחירים במשרד התחבורה בדו"ח שיפורסם אחת לשנה.

דברי הסבר:    קיימים כלי רכב חשמליים נטענים אשר להם מנוע עזר הנמצא בשימוש ארעי לגיבוי אך הוגדרו ככלי רכב היברידיים לעניין המס הירוק. הן הרכב ההיברידי והרכב החשמלי עשויים לגוון את המוצרים בענף, לאפשר חיסכון בעלויות אנרגיה ובעיקר להגביר את התחרות בכך שייכנסו כמוצרים מתחרים נוספים. טבלת "המיסוי הירוק" הקיימת היום אינה מבחינה במגוון המכוניות החשמליות, אלא יוצרת מדרגות קיצוניות המשפיעות מהותית על מחיר הרכב ומעדיפה את אחת השיטות המקובלות היום לרכב חשמלי נטען (ולאו דווקא מעדיפה את השיטה המקובלת בקרב רוב היצרנים). אי לכך ממליצה הוועדה על נוסחה שתיכנס בתווך ותאפשר ליבואני כלי רכב חשמליים נטענים עם מנוע עזר לגיבוי לשלם מס קנייה הוגן ושיוויוני, באופן שיגביר את התחרות.

המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ ליישם את ההמלצה וסבור כי זה רעיון נכון לקבוע "קבוצה 1 וחצי", כלומר יצירת ) קבוצת ביניים בין רכב חשמלי מלא המצוי בקבוצה 1 Zero Emissions ( הנהנה ממס קנייה בשיעור 10% ובין רכב היברידי, באם ממוקם בקבוצה 2, הנהנה ממס קנייה בשיעור 30% . כלומר במקום נוסחה חדשה, כדאי בפשטות להציע מיסוי של 20% לרכב היברידי, כהגדרתו במשרד התחבורה )טורי או מקבילי), שניתן לטעון אותו ממקור חשמל חיצוני. יש לזכור כי נגזרת השימוש נסמכת על צרכיו של המשתמש ברכב, כמו גם על אופי וסגנון נהיגתו שיקבעו במידה רבה כמה מן המרחק - ייסע בעזרת המנוע החשמלי "באפס פליטה" וכמה בסיוע מנוע בעירה פנימית. להלן ההגדרה המומלצת: רכב היברידי עם אפשרות טעינה (פלג אין) המונע באמצעות מנוע/ים - חשמלי/ים ו/או מנוע שריפה פנימית.


דרכי יישום ההמלצות:    רשות המסים תחשב את ההנחה שתינתן לרכב ללא התייחסות לאחוז הנסועה.

המלצה מס' 45 עריכה

לבטל את המכס לגבי יבוא רכב ממדינות שממילא הסיכוי לכרות עימן הסכם סחר חופשי אינו נצפה בטווח הנראה לעין.

דברי הסבר:    אין להטיל מכס על יבוא רכב ממדינות אשר טרם נחתם הסכם הסחר החופשי איתן ואשר יבוא מיצרניות בקרבן עשוי ליצור מתחרים (יבואנים) חדשים וגיוון המותגים בישראל. מנגנון המכס הקיים, ממנו פטורות רוב היבואניות הנוכחיות הפועלות בשוק, מטיח את יתרונן האוליגופוליסטי על פני יצרניות רכב ממדינות בעלות פוטנציאל יצוא חדש לישראל של רכבים ובכלל זה הודו, סין ודרום קוריאה. גם שיקולי הכנסות המדינה ממסים אינן רלוונטיות לענייננו מאחר וממילא חסם המכס מונע יבוא משמעותי של רכבים ממדינות אלה ולכן הכנסות הממשלה ממכס מיבוא זה זניחות. לפיכך, אין מנוס מהמסקנה כי כל מטרתו של המכס במקרה זה הוא לייצר עדיפות בלתי שוויונית ליבואנים קיימים באופן החוסם את פוטנציאל הרחבת התחרותיות בעתיד.

המלצות צוות היישום:    הצוות מצא כי בשל הסכמים בינלאומיים לא ניתן ליישם את ההמלצה.

.7 המלצות בעניין רכב חשמלי ורכב חשמלי נטען עם מנוע עזר: עריכה

המלצה מס' 46 עריכה

להטיל פיקוח על מחיר שירותי הטעינה )המחיר העודף על עלות החשמל המסופק לעמוד הטעינה) שיסופקו בעמדות הטעינה, על מנת שיהיה מבוסס על עלות (כולל החזר השקעה) ורווח סביר. מומלץ כי הגורם המפקח יהיה רשות החשמל.

המלצה מס' 47 עריכה

להחיל עקרון גישה חופשית ( Open Access ( לעמדות טעינת רכב חשמלי. מצד הרכב עמדת טעינה באשר היא לא תוגבל בין אם - בדרך של תקינה ובין אם בכל דרך אחרת מכל רכב חשמלי להיטען בה. מצד ספק החשמל בעמדת הטעינה כל ספק חשמל - )אלטרנטיבי לחברת חשמל) שיחפוץ יוכל להזרים חשמל בעמדת הטעינה ללא אפליית מחיר או אפליה אחרת.


דברי הסבר:    בטווח הקצר עד הבינוני הרכב החשמלי (בעיקר בשוק המכוניות ואם ייקלט נכון) יגביר את התחרות בענף הרכב (הגדלת היצע המוצרים התחליפיים). על מנת לעודד תחרות נדרש שעמדות הטעינה תאפשרנה טעינה לכל כלי הרכב. אחרת, עמדות הטעינה שהופכות לשוק דו צידי עשויות ליצור עיוות בשוק המכוניות בכך שיחסמו טעינה של רכב מיצרן אחד ויאפשרו טעינה של יצרן אחר. נכון להשית עקרון זה גם על ספקי החשמל כך שתהיה תחרות על מחיר ההטענה באופן שיגן אל אינטרס בעל הרכב.

המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ ליישם את שתי ההמלצות.

דרכי יישום ההמלצות:    תיקוני חקיקה של משרד האנרגיה והמים . יותנע הליך מול הגורמים הרלוונטיים במשרד.

המלצה מס' 48 עריכה

לאמץ את התקינה האירופאית בתחום הרכב החשמלי. לא להוסיף עליה או לצמצם את מגוון האפשרויות המופיעות בה בכלל ובתחום הטעינה בפרט, ללא אישור מליאת הממשלה.

דברי הסבר:    ההמלצה תיצור אחידות ותמנע תקנים כפולים העלולים ליצור חסמים על ייבוא כלי רכב חשמליים לישראל ולהעדיף יצרן אחד ספציפי זה או אחר. המלצות צוות היישום:    הצוות מצא כי התקינה האירופאית מצויה בהליך גיבוש דרישות ותקנים, ולפיכך נדרש עמידה בתקנים בינלאומיים אחרים כמקובל במדינות אירופה וארה"ב.

דרכי יישום ההמלצות:    עדכון דרישות החובה של משרד התחבורה ליבוא רכב , וכן נהלים ו/או חקיקה של משרד האנרגיה והמים.


.8 המלצות מנהליות ואחרות: עריכה

המלצה מס' 49 עריכה

על מנת ליישם את ההמלצות הכוללות פיקוח ואכיפה, יצירת מידע לציבור, הקמת מאגרי מידע ועוד, יש להוסיף תקציב ייעודי למשרד התחבורה בסך של 8.3 מיליון שקלים בשנה ותוספת 12 תקני כוח אדם.

דברי הסבר:    ההמלצות הכתובות בדו"ח דורשות הגברת הפיקוח. מדובר על פיקוח נוסף בתחום התקינה, הוצאות דוחות ענפיים סדירים מידי שנה על מצב הענף, קיום מאגר מידע למחירי רכב ופיקוח מוגבר על יבואנים ישירים ועל מוסכים וחלפים. הוועדה בחנה את המשימות המוטלות על משרד התחבורה נוכח המלצותיה ומצאה כי יש להוסיף לו תקני כוח אדם ותקציב, על מנת שיוכל למלא מטלות אלו כהלכה. התקציב הנוסף בטל בשישים נוכח התועלת העצומה שתנבע לשוק ולציבור מהגברת הפיקוח.

המלצות צוות היישום:    הצוות תומך בהקצאת המשאבים והכלים למשרד התחבורה ליישום ככל שיידרש ובתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר. יש לציין כי כתוצאה מיישום מספר ההמלצות כבר אושרו למשרד חודשי עבודה להעסקת שני עובדים.

המלצה מס' 50 עריכה

לייסד, מתוקף סמכותו של שר התחבורה הנובעת מצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב), מועצה שתפקידה יהיה לייעץ לאגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה, כפי שזו מוגדרת בצו זה )סעיפים 6-) 9

המלצה מס' 51 עריכה

להקים צוות פנים משרדי של משרד התחבורה ליישום רוח ההמלצות גם ענף המשאיות והאופנועים אשר יגיש דו"ח לשר התחבורה עד ל- 31.7.12

דברי הסבר:    המועצה תסייע בגיבוש המלצות בנושאים הקשורים לכשלי שוק ועיוותי תחרות בענף כמו גם המלצות לגבי רישיונות ייבוא רכב והוראות שימוש לסוגי רכב ואחריות, כמו כן שוק המשאיות והאופנועים אינו נבדק, לכן ראוי כי הנושא ייבחן ובאם ימצאו אינדיקציות דומות בשוק המכוניות לריכוזיות ולרמת תחרותיות לא גבוהה, תיושמנה המלצות ברוח דוח זה.

המלצות צוות היישום:    במסגרת צו הפיקוח על מצרכים ושירותים פועלת זה מכבר מועצה מייעצת (סעיף 6 לצו הכולל חברים כמפורט: 3 נציגי משרד התחבורה, 2 נציגי איגוד יבואנים ו 2 נציגי ציבור). - צוות היישום ממליץ כי טיפול במשאיות ובאופנועים יהיה בשלב השני.


המלצה מס' 52 עריכה

לבטל את החיוב ברישיונות ייבוא רכב מהמזרח הרחוק (ובכלל) הקובע כי כלי רכב שיובאו מהמזרח הרחוק חייבים לפרוק בנמל אילת, בהלימות עם תכלית הרפורמה בנמלים ( 2005 ( ולמען . הגברת התחרותיות הענף הרכב. המלצה זו תיושם עד 31.12.2013

דברי הסבר:    ייבוא כלי רכב פרטיים הוא עיקר פעילותו של נמל אילת ורוב פריקת המכוניות מתבצעת דרכו 120 אלפי מכוניות בשנה) מקרב מותגים המיוצרים במזרח הרחוק (מזדה, מיצובישי, טויוטה ועוד). ( על בסיס שיחות של הוועדה עם חלק מיבואני הרכב, החלופה ליבוא דרך תעלת סואץ ועד נמל אשדוד עשויה להוזיל את מחירי המכוניות לצרכן, בעיקר בשל הרפורמה בנמלים והתחרות בין נמל אילת לאשדוד (וגם חיפה). נכון יהיה להתיר יבוא מכל נמלי ישראל באופן חופשי וללא מגבלות המגבילות את התחרות ומייקרות את מחיר הרכב.

המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ ליישם את ההמלצה. קיימת החלטת ממשלה בנושא שהתקבלה לאחרונה בהמשך להחלטה על הפרטת נמל אילת.

המלצה מס' 53 עריכה

להקים במשרד התחבורה קרן סיוע לתביעות ייצוגיות בענף הרכב בדומה לקבוע בתקנות לחוק תובענות ייצוגיות

דברי הסבר:    ההמלצה נועדה לעודד את הצרכנים לעמוד על זכויותיהם וכן לבסס בשוק את כוחם של הצרכנים אל מל הענף הריכוזי וכשלי שוק המצויים בו. .

המלצות צוות היישום:    הצוות ממליץ ליישם את ההמלצה לאחר קבלת ההחלטות הסופיות וחישוב הצרכים הנובעים מיישום ההמלצות. דרכי יישום המלצות מנהליות ואחרות: מנכ"ל משרד התחבורה יפנה למנכ"ל משרד המשפטים מאחר שהנושא מצוי בתחום אחריות משרד המשפטים. ערכו: אבנר פלור, לנה גרשקוביץ