דבש השדה סא


שמעתי בשם הרב הצדיק האלקי מו"ה יעקב יצחק מלובלין זצלה"ה, שהיה נותן סימן על אותם האנשים שהולכים בשערות גדולות על ראשם ואינם מגלחים את עצמם בכל עת, אשר אין דבר מגונה מזה. והיה הוא הקודש אומר שהדבר הזה הוא מורה על רוב אשמותיהם, ונתן סימן על זה "קָדְקֹד שֵׂעָר מִתְהַלֵּךְ בַּאֲשָׁמָיו(תהלים סח, כב). וד"ל: