דברים רבה ו ה

<< · דברים רבה · ו · ה · >>


ה.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח" אר"א לא היה צריך לומר כן אלא אמר הקב"ה הואיל ונתעסק בכבודו של עולם ובתיקונו של עולם כדי שתינצל.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף א"ר חייא ומה אם צפור שאין לה לא זכות אבות ולא בריתות ולא שבועות בניה מכפרים עליה בני אברהם יצחק ויעקב שיש להם זכות אבות עאכ"ו שאם סרח אחד מהם שהוא מכפר עליהם לעתיד לבא: