דברים רבה ה ה

<< · דברים רבה · ה · ה · >>


ה.    [ עריכה ]
מהו "שופטים ושוטרים"?

רבנן אמרי: שיהא השוטר כשופט, כשיהו המעשים כנגד המקל והרצועה, ושלא יהא המכה צריך ללקות.

דבר אחר: ר' אליעזר אומר: במקום שיש דין אין דין, ובמקום שאין דין יש דין.

ומהו כן?!
אלא, אמר ר' אליעזר:
  • אם נעשה הדין למטה, אין הדין נעשה למעלה.
  • ואם לא נעשה הדין למטה, הדין נעשה למעלה.