דברים רבה ד ב

<< · דברים רבה · ד · ב · >>


ב.    [ עריכה ]
זש"ה זה שאמר הכתוב(ירמיה יג, טו): "שִׁמְעוּ וְהַאֲזִינוּ אַל תִּגְבָּהוּ וְגוֹ'" מהו "שִׁמְעוּ וְהַאֲזִינוּ וְגוֹ'" א"ר תנחומא אמר הקב"ה שמעו לד"ת ואל תדברו גבוהות "כִּי ה' דִּבֵּר" והיכן דבר (משלי טז, ה): "תּוֹעֲבַת ה' כָּל גְּבַהּ לֵב".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "שִׁמְעוּ" לד"ת ואל תגביה את אזניך משמוע דברי תורה "כי ה' דבר" והיכן דבר (שם כח, ט) "מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "שמעו" לד"ת "והאזינו" לד"ת מהו "ואל תגבהו" אל תגבהו את הטובה מלבוא בעולם "כי ה' דבר" והיכן דבר (ישעיה א, יט): "אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי ה' דבר". מהו "אם תאבו ושמעתם וגו'" א"ר אלעזר הסייף והספר ירדו כרוכים מן השמים. אמר להן אם תעשו מה שכתוב בספר הזה אתם ניצולים מן הסייף הזה ואם לא תעשו אתם נהרגים בסייף הזה.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "אם תאבו ושמעתם" א"ר לוי למה"ד לעבד שאמר לו רבו הרי מונייק של זהב ואם לאו הרי כבלים של ברזל. כך אמר הקב"ה לישראל אם עשיתם את רצוני הרי הטוב והברכה ואם לאו הרי הקללה הרי שתי דרכים לפניכם "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה":