דברים רבה א יט

<< · דברים רבה · א · יט · >>


יט.    [ עריכה ]
אמר רבי ברכיה כשנכנס עשו אצל אביו וראה שנטל יעקב את הברכות אמר לו לא הנחת לי אפי' ברכה אחת שנאמר (בראשית כז, לו): "הלא אצלת לי ברכה" אמר לו יצחק אפי' אני מברכך לו אני מברך לא כך אמרתי לו (שם, כח) "הוה גביר לאחיך" העבד וכל מה שיש לו לא של אדוניו הם.

מהו "פנו לכם צפונה" א"ר חייא אמר להם אם ראיתם אותו שמבקש להתגרות בכם אל תעמדו כנגדו אלא הצפינו עצמכם ממנו עד שיעבור עולמו הוי פנו לכם צפונה.
א"ר יהודה בר שלום אמרו לו ישראל רבש"ע אביו מברכו על חרבך תחיה ואתה מסכים עמו ואומר לנו הצפינו עצמכם מפניו ולהיכן נברח אמר להם אם ראיתן שמזדווג לכם ברחו לתורה ואין צפונה אלא תורה שנאמר (משלי ב, ז): "יצפון לישרים תושיה".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מהו "צפונה". אמר רבי יצחק אמר הקב"ה המתינו עד עכשיו מלך המשיח לבא ויקיים (תהלים לא, כ): "מָה רַב טוּבְךָ וְגוֹ'":