דברים רבה א ג


ג.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "אֵלֶּה הַדְּבָרִים אשר דבר משה". זש"ה זה שאמר הכתוב (תהלים נ, כא): "אֵלֶּה עָשִׂיתָ וְהֶחֱרַשְׁתִּי, דִּמִּיתָ הֱיוֹת אֶהְיֶה כָמוֹךָ; אוֹכִיחֲךָ וְאֶעֶרְכָה לְעֵינֶיךָ".

מהו "אלה עשית והחרשתי"? א"ר שמואל בר נחמן (שמות לב, ד): "אלה אלהיך ישראל" עשיתם במדבר והחרשתי לכם. למה? שהיה משה מפייס עלי ואומר לי "סלח נא" ושמעתי לו.

"דמית היות אהיה כמוך". דמיתם את הצורה ליוצרה, ואת הנטיעה למי שנטעה.

"אוכיחך ואערכה לעיניך" תרין אמוראין. חד אמר: אעורר כל לעיניך. וחד אמר: אסדיר כל לעיניך. אמר להם משה: איני מוכיח אתכם על מה שאתם עתידים לעשות אלא על מה שעשיתם לשעבר "במדבר בערבה מול סוף".