פתיחת התפריט הראשי

[א] רבי טרפון הוא ירמיה, בנדרים פרק קונם יין (ס"ב, א) רבי טרפון דהושם בשק להשליכו ביאור על התאנים, הוא דרמז ירמיה כי התנבא על שני דודאי תאנים [וגו'] והדוד אחד תאנים רעות מאד, וגם ירמיה הפילו לבור וניצול, והנה גם רבי טרפון כהן היה: