ברטנורא על התורה/בראשית/ט

כ עריכה

ויטע כרם כשנכנס לתבה הכניס עמו זמורות ויחורי תאנים. נ"ל דלכך נקט אלו השני מינין משום דאין להן גרעיגין ליטע כמו התמרים והזתים והרמונים. מהר"ר: הטוב לך להודות היית עזרי באלה תולדות ותמציא לי חילך בסדר חדושי לך לך