בראשית רבה צו א

א.    [ עריכה ]
"וַיְחִי יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם" למה פרשה זו סתומה מכל הפרשיות של תורה אלא כיון שנפטר אבינו יעקב התחילה שעבוד מצרים על ישראל.

דבר אחר למה הוא סתומה מפני שבקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף למה היא סתומה מפני שסתם ממנו כל צרות שבעולם: