בראשית רבה פג ב

ב.    [ עריכה ]

א"ר אייבו קודם שלא עמד מלך בישראל נצב מלך באדום ואלה המלכים ר"י בר חנינא בשעה שזה מעמיד מלכים זה מעמיד שופטים ובשעה שזה מעמיד אלופים זה מעמיד נשיאים ריב"ל אמר זה העמיד שמונה וזה העמיד שמונה זה העמיד ח' בלע יובב חשם הדד שמלה שאול בעל חנן הדר וזה העמיד ח' שאול ואיש בושת דוד שלמה רחבעם אביה אסא יהושפט בא נבוכדנצר וערבב אלו באלו ובטל של אלו ושל אלו (ישעיהו יד) שם תבל כמדבר ועריו הרס בא אויל ונתן גדולה ליהויכין בא אחשורוש ונתן גדולה להמן: