בראשית רבה סז ט

ט.    [ עריכה ]

"ויוגד לרבקה וגו' מי הגיד לה? רבי חגי בשם רבי יצחק: אמהות נביאות היו, ורבקה היתה מן האמהות. רבי יצחק אמר: אפילו (תלם) הדיוט אינו חורש תלם בתוך תלם, ונביאים חורשים תלם בתוך תלם?! ואת אמר (תהלים קה): אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו?!"