פתיחת התפריט הראשי

יב. עריכה

אמר רבי יהושע בן קרחה: הגיע אדם לפרק אבותיו קודם לה' שנים, ולאחר חמש שנים ידאג מן המיתה, שכן יצחק אמר: אם לשניו של אבא אני מגיע, עד עכשיו מתבקש לי, אם לשנים של אמי אני מגיע, ויאמר אליו הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי.

תני שבעה דברים מכוסים מבני אדם, ואלו הן:

 1. יום המיתה,
 2. ויום הנחמה,
 3. ועומק הדין,
 4. ואין אדם יודע במה הוא משתכר,
 5. ואין אדם יודע מה בלבו של חבירו,
 6. ואין אדם יודע מה בעיבורה של אשה,
 7. ומלכות הרשעה אימתי נופלת.


 1. יום המיתה מנין? דכתיב (קהלת ט): כי גם לא ידע האדם את עתו.
 2. יום הנחמה מנין? דכתיב (ישעיה ס): אני ה', בעתה אחישנה.
 3. ואין אדם יודע מה בעומקו של דין, שנאמר (דברים א): כי המשפט לאלהים הוא.
 4. ואין אדם יודע במה הוא משתכר, דכתיב (קהלת ג): מתת אלהים הוא.
 5. ואין אדם יודע מה בלבו של חברו, דכתיב (ירמיה יז): אני ה' חוקר לב.
 6. ואין אדם יודע מה בעיבורה של אשה, דכתיב (קהלת יא): כעצמים בבטן המלאה.
 7. ומלכות הרשעה אימתי נופלת, דכתיב (ישעיה סג): כי יום נקם בלבי: