בראשית רבה נב ג

ג.    [ עריכה ]

דבר אחר: ויסע משם אברהם -- (שם) חכם לב יקח מצות.

חכם לב, זה אברהם. יקח מצות, לפי שחרב מקומה של סדום, ופסקו העוברים והשבים, ולא חסר קלורין שלו כלום. אמר: מה אני מפסיק צדקה מביתי:! הלך ונטה לו אהל בגרר.

ואויל שפתים ילבט, זה לוט, שהיה אויל בשפתיו, שהיה צריך לומר לבנותיו דבר, שלקה בו העולם אנו באים לעשות?! אלא, ילבט. מה גרם לו ילבט? הביא עליו לבטי לבוטים.

מה להלן: לא יבא טמא לכל דבר, אף כאן: לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה':