בראשית רבה נא ה

ה. עריכה

ה. "וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו" ר' יצחק אמר שחטאה במלח באותו הלילה שבאו המלאכים אל לוט מה היא עושה הולכת אל כל שכינותיה ואומרת להן תנו לי מלח שיש לנו אורחים והיא מכוונת שיכירו בהן אנשי העיר על כן ותהי נציב מלח: