בעל הטורים על התורה/שמות/יא

שמות פרק-יא

(ג) גם האיש משה. ס"ת השם. בהיפוך משה רמז שנכפלה גדולתו:

(ה) ומת כל בכור. ג"פ בכור בפסוק כנגד בכור לאב ובכור לאם וגדול הבית, ובכור בהמה אינו מהחשבון שהוא צריך לגופה:

(ו) וכמוהו. ב' במסורה וכמוהו לא תוסיף וכמהו לא היה לפניו גבי יאשיהו לומר שגם אחריו לא קם כמוהו כדכתיב הכא וכמוהו לא תוסיף: