בני יששכר מאמרי חודש אלול/מאמר א

בני יששכר - מאמרי חודש אלול - מאמר א - מאמר הבא

מהות החודש עריכה

בו ידובר צירוף השם של החדש ומזלו, ואיך הוא החודש אשר הוכן לתשובה, וכמה רמזים מפסוקי התורה המרמזים על הזמן ההוא, והוא זמן הרצון המתגלה, כאשר יתבאר אי"ה:

א עריכה

צירוף שם הוי"ה של החדש אלול היא ההו"י, יוצא מן סופי תיבות וצדקה תהיה לנו כי (דברים ו, כה). והנה אלו התיבות חוץ האותיות של השם, היינו וצדק תהי לנ כ בגימטריא בתשוב"ה, רמז שהחודש הזה שהצירוף הנ"ל שולט בו הוא מסוגל להתעסק בתשובה. ראשי תיבות של הארבעה תיבות הם ותל"ך, בגימטריא תמו"ז א"ב, רמז שהדינים של תמוז אב נמתקים באלול. וכתבו הראשונים שהבעל תשובה יהיה נזהר מאד שלא לשנות דיבורו ויהיה דובר אמת, על כן אמצעי התיבות הנ"ל הי"ן צד"ק, על דרך שאמרו רז"ל (בבא מציעא דף מט.) שיהיה הין שלך צדק וכו'. עוד נרמז ראשי תיבות של אלו התיבות בגימטריא אברה"ם יצח"ק הן הנה אהבה יראה, הי"ן צד"ק באמצע, מדת אמת ליעקב:

מאמר זה לא נשלם עדיין... את/ה מוזמנ/ת להשלים זאת. לכל שאלה ניתן לפנות בדף השיחה