במדבר רבה כ יז

<< · במדבר רבה · כ · יז · >>

יז.    [ עריכה ]

" ויקח בלק את בלעם ויבאו קרית חוצות" שעשה שווקים של מקח וממכר ועשה לו אטליז להראות לו אוכלוסין לומר ראה מה אלו באין להרוג בני אדם ותינוקות שלא חטאו להן.
"ויזבח בלק בקר וצאן" הצדיקים אומרים מעט ועושין הרבה כאברהם שנאמר (בראשית יח, ה-ז): "ואקחה פת לחם" ואחר כך "מהרי שלש סאים ואל הבקר רץ אברהם" ורשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים בלק אמר "כי כבד אכבדך מאד" וכשבא לא שיגר לו אלא בקר וצאן אחת התחיל בלעם חורק שיניו עליו שהיה נפשו רחבה אמר כך שלח לי מחר אני נותן מארה בנכסיו "ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחות":