<< · במדבר רבה · כ · ח · >>

ח.    [ עריכה ]
"וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם" שהוליכו בידם כל מיני קסמים שהיו קוסמין בהם שלא יתן לו עלילות וביד זקני מדין היו הקסמים שאמרו אם יבא עמנו יצליח אם יעכב שעה אחת אין בו תוחלת כיון שאמר להם "לינו פה הלילה" הלכו להם זקני מדין שידעו בקסמים שלהם שאין בו הנאה: