במדבר רבה כב ה

<< · במדבר רבה · כב · ה · >>

ה.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "נקום נקמת" זה שאמר הכתוב (איוב לו, ז): "לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלכים לכסא" מהו לא יגרע מצדיק עיניו אין הקב"ה מונע מן הצדיק מה שרוצה בעינו ללמדך שמשה מתאוה לראות בנקמת מדין קודם שימות והיה מבקש מן הקדוש ברוך הוא שיראה בעיניו על משה נאמר (תהלים נח, יא): "ישמח צדיק כי חזה נקם" נקמת מדין "פעמיו ירחץ בדם הרשע" זה בלעם אמר משה לפנחס ולאנשי הצבא יודע אני שבלעם הרשע הוא שם ליטול שכרו עד שהזאב בא לצאן פרשו לו מצודה ואותו רשע אם תראו אותו שעושה כשפים ופורח באויר העולם הראו לו את הציץ שכתוב בו קדש לה' והוא נופל והרגו אותו "ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם" שהיו עושין כשפים עם בלעם ופורחין וכשראו את הציץ נפלו על חלליהם: