במדבר רבה יח כג


כג.    [ עריכה ]
"ומטה אהרן" יש אומרים הוא המטה שהיה ביד יהודה שנאמר (בראשית לח, יח): "ומטך אשר בידך". וי"א הוא המטה שהיה ביד משה ומעצמו פרח שנאמר "והנה פרח מטה אהרן" ואית דאמרי נטל משה קורה אחת וחתכה לשנים עשר נסרים ואומר להם כולכם מקורה אחת טלו מקלכם ועל מה עשה (משלי כ, ג): "כבוד לאיש שבת מריב וכל אויל יתגלע" שלא יאמרו מקלו היה לח והפריח וגזר הקב"ה על המקל ונמצא עליו שם המפורש שהיה בציץ שנאמר "ויצא פרח ויצץ ציץ" והפריח בו בלילה ועשה פרי "וַיִּגְמֹל שְׁקֵדִים" גמל לכל מי שהיה שוקד על שבטו של לוי ולמה שקדים ולא רמונים ולא אגוזים לפי שנמשלו ישראל בהם ואותו המטה היה ביד כל מלך ומלך עד שחרב ביהמ"ק ונגנז ואותו המטה עתיד להיות ביד מלך המשיח במהרה בימינו שנאמר (תהלים קי, ב): "מַטֵּה עֻזְּךָ יִשְׁלַח ה' מִצִּיּוֹן רְדֵה בְּקֶרֶב אֹיְבֶיךָ".