במדבר רבה יח ו

<< · במדבר רבה · יח · ו · >>

ו.    [ עריכה ]
"וַיַּקְהֵל עֲלֵיהֶם קֹרַח" אמר להם "כָּל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים" וכולם שמעו בסיני אנכי ה' אלהיך "וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל קְהַל ה'" אלמלא אתם שמעתם לבדכם והם לא שמעו הייתם אומרים עכשיו כולם שמעו ומדוע תתנשאו מיד נזדעזע משה מפני המחלוקת מפני שכבר היה בידן סרחון רביעי משל לבן מלך שסרח על אביו ופייס עליו אוהבו פעם שתים ושלש כשסרח רביעית נתרשלו ידי אוהבו של מלך אמר כמה פעמים אטריח את המלך אף כאן משה חטאו בעגל "ויחל משה" ויהי העם כמתאוננים "ויתפלל משה" במרגלים "ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים" במחלוקתו של קרח אמר כמה אוכל להטריח את המקום לפיכך "וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו":