במדבר רבה טו יח

יח.    [ עריכה ]
"אֶסְפָה לִי" זש"ה זה שאמר הכתוב (עמוס ט, ו): "הבונה בשמים מעלותיו ואגדתו על ארץ יסדה" למה"ד למה הדבר דומה לפלטין שהיתה בנויה על גבי הספינות כל זמן שהספינות מחוברות פלטין שעל גביהן עומדת כך "הבונה בשמים מעלותיו" כביכול כסאו מבוסם למעלה בזמן שישראל עשוין אגודה אחת לכך נאמר "הבונה בשמים מעלותיו" אימתי "ואגודתו על ארץ יסדה" וכה"א וכן הוא (הכתוב) אומר - כך אנו מוצאים בפסוק (דברים לג, ה): "ויהי בישורון מלך" לכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אספה לי למה שכינוסן של צדיקים הנייה להם והנייה לעולם אבל כינוסן של רשעים תקלה להם ותקלה לעולם: