יא.    [ עריכה ]
"קַח אֶת הַלְוִיִּם" הלכה כמה נימין היו בכנור שהיו הלוים מנגנים בו א"ר יהודה שבעה נימין היו בכנור שנאמר (תהלים טז, יא): "שֹׂבַע שְׂמָחוֹת אֶת פָּנֶיךָ נְעִמוֹת" אל תהי קורא שֹׂבַע אלא שֶׁבַע שמחות וכן דוד אומר (שם קיט, קסד) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך" ולימות המשיח נעשית שמונה שכן דוד אומר בניגון (שם ו, א) "למנצח בנגינות על השמינית" ולעתיד לבא נעשית עשר שנאמר (שם קמד, ט) "אלהים שיר חדש אשירה לך בנבל עשור" ומי התקין להם שמואל ודוד שנאמר (דה"א ט, כב): "המה יסד דויד ושמואל הרואה באמונתם" והם העמידו חלוקי השיר והיו הלוים עומדים על הדוכן ומזמרים לפני מי שאמר והיה העולם ראה חיבה שחיבב הקדוש ברוך הוא את הלוים כך אמר הקב"ה למשה הרבה הלוים חביבין לפני קח אותם לשמי לשררה מנין ממה שקרינו בענין"קח את הלוים":