פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) המשיא בנו וכו':    אף בזה"ז נוהג דין זה וראי' לזה דהא בסי' אח"ז כתב לפי שבזה"ז לא נהגו וכו' ש"מ דין זה בסעי' זה נוהג אף בזה"ז, ב"ה: