ביאור:תניא חלק א א

פירוש נפש בהמית ונפש אלוקיתעריכה

לכל יהודי יש נפש בהמית ונפש אלוקית. בעל התניא אומר שיש 5 יהודים: 1. צדיק וטוב לו. צדיק זה יש לו 2 יצרים טובים. 2. צדיק ורע לו, זה צדיק שנלחם ביצר הרע ומכניע אותו, ואז ככה יש לו רק יצר טוב. 3. רשע וטוב לו, זה יהודי שמקשיב גם ליצר הטוב וגם ליצר הרע. 4. רשע ורע לו, זה רשע שאינו מקשיב ליצר טוב, אלא הוא מקשיב ליצר הרע. 5 בינוני, זה הוא יהודי שהוא מקשיב רק ליצר הטוב, היצר הרע מנסה לשכנע אותו והוא לא מצליח.