ביאור:תהלים קיד ג

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

הַיָּם רָאָה וַיָּנֹס הַיַּרְדֵּן יִסֹּב לְאָחוֹר.
-- תהלים קיד, ג

סביר שהפשט הוא שהים הוא ים סוף (והירדן הוא נהר הירדן שעבר יהושע), אך אפשר גם לפרש שהים הוא ים המלח שהרי הוא סמוך לירדן. ואכן ים המלח עבר שינויים רבים במהלך השנים (דעת מקרא לבראשית, עמוד שפו הערה 76).

זה מסתבר אם מפרשים לפי המדרש (שמובא גם ברש"י) שבזמן שנקרע ים סוף, נקרעו כל מימות שבעולם.