ביאור:תהלים פא יד

ביאור על הפסוק וקישור לפרשת המרגליםעריכה

על המרגלים, ועל ׳להיות בְּקֶשֶׁב׳