ביאור:תהלים לא כד

"משלם על יתר עשה גאוה" תכונת הגאווה היא תכונה רעה, שכן היא באה מ- "כוחי ועוצם ידיי.." ניתן ללמוד את זה גם מהפסוק, משלם על מי שיש לו "יתר... גאווה", מי שיש לו יותר מדי גאווה.