ביאור:תאריכים ליד הר סיני

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


[וגם: איך הגיעו חז"ל למסקנה שמתן תורה היה בתאריך ו בסיון?]

שמות יט א: "בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני"

בפסוק לא כתוב באיזה יום בחודש השלישי באו בני ישראל למדבר סיני - כתוב רק "ביום הזה". אבל מעיון במילה חודש בלשון המקרא, נראה שמשמעותה המקורית של המילה "חודש" היא "היום שבו הירח מופיע מחדש", כלומר, היום הראשון בחודש. לפי זה, בני ישראל הגיעו למדבר סיני - למרגלות הר סיני - בתאריך א' סיון.

בהמשך הפרק לא כתובים תאריכים, אבל חז"ל הניחו (ע' רש"י בפסוק ג), שבכל פעם שמשה עלה אל ההר, הוא עלה השכם בבוקר (כמו שמפורש בפסוק אחר - במתן תורה השני (שמות לד ד): "ויפסל שני לחת אבנים כראשנים וישכם משה בבקר ויעל אל הר סיני כאשר צוה ידוד אתו ויקח בידו שני לחת אבנים"). לכן, בכל פעם שכתוב שמשה עולה אל ההר, אפשר להסיק שמתחיל יום חדש.

לפי זה, הפסוקים הבאים (יט, ג-ז) "ומשה עלה אל-האלהים... ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל-הדברים האלה אשר צוהו ה'" קרו למחרת היום - בתאריך ב' סיון.

לאחר מכן שוב עלה משה אל ה', כדי להשיב לו את דברי העם (יט, ח): " "ויענו כל-העם יחדו ויאמרו כל אשר-דבר ה' נעשה וישב משה את-דברי העם אל-ה' "" . לפי אותו עיקרון, זה היה למחרת - בתאריך ג' סיון.

לאחר מכן שוב עלה משה אל ה', כדי להגיד לו את דברי העם החדשים - ע"ע השיב - הגיד (יט ,ט): "ויאמר ה' אל-משה: הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם-בך יאמינו לעולם; ויגד משה את-דברי העם אל-ה'"; זה היה בתאריך ד' בסיון.

ואז ה' (יט, י-יא): "ויאמר ה' אל-משה: לך אל-העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם. והיו נכנים ליום השלישי , כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל-העם על-הר סיני." אם "היום" הוא ד' סיון, אז "מחר" הוא ה' סיון, ו"היום השלישי" הוא ו' סיון - והוא היום שבו ניתנה התורה.

ראו גם: מדוע ב בסיון נקרא יום מיוחס .

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-04-30.

קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/tarikim_siny