ביאור:שני השעירים ביום הכיפורים כמשל ליצר הטוב והיצר הרע

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


תחילת פרשת אחרי מות מתארת את עבודת יוהכ"פ במקדש. דבר מעניין שעמדו עליו הפרשנים הוא הגורל שבין שני השעירים.

שני השעירים מייצגים את הטוב והרע, והגורל - את הבחירה החופשית שביניהם.

הטוב הוא לה' - להקריב את הנפש הבהמית על המזבח כך שהדם מובא עד קודש הקודשים.

הרע הוא לשאת את כל העוונות ולהתרחק מהמקדש עד גבול הארץ, למדבר.

הבחירה החופשית היא שווה לשני הצדדים - שני השעירים "שוין במראה ובקומה ובדמים ובלקיחתן כאחד" ([[יומא סב א]), ושניהם עומדים בפני גורל שבו יש סיכוי שוה להיבחר לה' או לעזאזל - ר"ת: זה לעומת זה עשה אלוהים.

  • הבחירה החופשית כבר הודגשה בתנ"ך לקין, "הלא אם תיטיב...", וכן בדברים ל יט "...ובחרת בחיים...".
  • דוקא שעיר עיזים נבחר כי דמו דומה לדם האדם ("וישחטו שעיר עיזים... הכר נא..." בראשית לז).
  • נפש האדם היא טהורה מיסודה והחטאים חיצוניים לה, ולכן את של ה' משאירים ואת שלעזאזל משלחים החוצה (דרשת המהר"ל לשבת תשובה).

מקורותעריכה

אברבאנל, בעל העקדה, רש"ר הירש, יהודה נחשוני