ביאור:שמות עצם שמתחילים באות מ

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

אחד התפקידים של האות "מ" בעברית הוא ליצור שמות-עצם. לשמות עצם שמתחילים באות מ יש כמה משמעויות:

  1. חפץ שעושה פעולה מסוימת, למשל מצֵּבָה (מהשורש "יצב") = אבן שעומדת יציבה במקומה, מגרפה = כלי שגורף את התבואה, מחוגה = כלי שמשרטט חוגים (מעגלים), מפתֵח = כלי שפותח את הדלת, מחרשה = כלי שחורש, מקבת = כלי שנוקב .
  1. חפץ שעשו בו פעולה מסוימת, למשל מתנה (מהשורש "נתן") = חפץ שנתנו למישהו, מרקחת = חומר שרקחו, מחמל = אדם שחמלו עליו, מלקוח = אנשים ובהמות שלקחו אותם בשבי, מבטח = דבר שבוטחים בו .
  1. מקום שיש לו תכונה מסוימת, למשל מחבוא = מקום שמתחבאים בו, מעבר = מקום שעוברים בו, מלון = מקום שלנים בו, משכן = מקום ששוכנים בו, מזבח = מקום שזובחים בו.

לפי זה, למילה "מאור", שמתארת (בבראשית א ועוד) את השמש, הירח והכוכבים, יכולות להיות כמה משמעויות:

  1. חפץ שמאיר: השמש הירח והכוכבים כולם מפיצים אור (אמנם הירח אינו מייצר אור אלא מפיץ את אור השמש, אך מבחינתנו אין זה משנה, העיקר שהוא מאיר לנו).
  2. חפץ שהאירו אותו: פירוש זה אינו מתאים לשמש ולכוכבים עצמם; אך ייתכן שהכוונה היא, לא לגופים שנמצאים בחלל, אלא לכתמי-האור שהם יוצרים באטמוספירה - כתמי האור הנראים לעינינו. כתמים אלה נקראים "מאורות" כי הם מוּארים מבחוץ ע"י השמש, הירח והכוכבים.
  3. מקום שיש בו אור: פירוש זה מתאים גם לגופים שנמצאים בחלל (השמש הירח והכוכבים עצמם - כמו בפירוש 1), וגם לכתמי האור שהם יוצרים באטמוספירה (כמו בפירוש 2).

המשמעות הפשוטה והמקובלת ביותר היא משמעות 1.

מילים נוספות עריכה

מצֵּבָה (אבן) = אבן המוצב קיים לענין מה

מצֶּבֶת (אבן) =

מוֹדע (אדם קרוב) = תואר הפעיל, לקרוב. ע' "ומיודעי"

מוֹדעת (אדם קרוב) = מילה זרה, והת' נוסף, ראב"ע רות ג ב

מסָרֵף (אדם קרוב) =

מרע2 (אדם קרוב) =

משפחה (אדם קרוב) =

מזון (אוכל) = שם קיבוצי

מספוא (אוכל) =

מעוג (אוכל) = כמו עוגה, וע' רד"ק

מאוּזל (בגד) =

מגבעת (בגד) = כובע גבוה

מטפחת (בגד) =

מכנסים (בגד) =

מלבוש (בגד) = בגד

מסוה (בגד) =

מעטפת (בגד) =

מצנפת (בגד) = כובע של כהן גדול

מגֵן (בגד מלחמה) = כלי מלחמה, עשוי למחסה

מגִנָּה (בגד מלחמה) = מגֵן בלשון נקבה

מבין (בעל תכונה) =

מלֻמד (בעל תכונה) =

מלָשני (בעל תכונה) = היו"ד נוסף, והוא תואר, וטעמו "מלשין". ראב"ע תהלים קא ה

ממזר (בעל תכונה) = איש מוזר ונכרי, ושני הממי"ן נוספין, כממי"ן "ממגורות"

מנון (בעל תכונה) =

מסכן (בעל תכונה) = עני, שמקמץ צרכיו מפני החוסר

מעוֶה (בעל תכונה) =

מצורע (בעל תכונה) = [בינוני של "צֹרע"]

מרשעת (בעל תכונה) =

מאהב (בעל תפקיד) = [בינוני של "איהב"]

מאסף (בעל תפקיד) = [בינוני של "איסף"]

מוכיח (בעל תפקיד) =

מורה1 (בעל תפקיד) =

מורה2 (בעל תפקיד) =

מזכיר (בעל תפקיד) =

מחוקק (בעל תפקיד) =

מילדת (בעל תפקיד) =

מכשף (בעל תפקיד) =

מכשפה (בעל תפקיד) =

מלוֶה (בעל תפקיד) =

מליץ (בעל תפקיד) =

מנהל (בעל תפקיד) =

מצביא (בעל תפקיד) = [בינוני של "הצביא"]

מרגל (בעל תפקיד) =

משביר (בעל תפקיד) =

משורר (בעל תפקיד) = [בינוני של "שורר"]

משנֶה[א] (בעל תפקיד) =

משֹפֵט (בעל תפקיד) = כמו שופט

משרת (בעל תפקיד) =

מאוּרה (גוף) = העין, שהיא בעלת האור, ראב"ע ישעיהו יא ח

מבושים (גוף) = איברי הבושה בזכר

מחלפות (גוף) = תרגם יונתן "גדילת", כי המגדל ומקלע השער מחליף תמיד את השער מעבר על עבר

מלתעות (גוף) =

מפרקת (גוף) = עצם הצואר

מפשׂעה (גוף) = מקום התחלת הירך להתנועע בפסיעה

מרגלות (גוף) = כמו רגליים, ראב"ע

מתלעות (גוף) =

מוּסך (הפעל) =

מאז (זמן) =

מדמנה (חומר) = חומר וטיט

מחברת (חומר בנין) = כמו "חוברת", בבנין הפעיל

מיתר (חומר בנין) = תמיד בריבוי "מיתרים"

מנעול (חומר בנין) = בריח הסוגר

מסָך (חומר בנין) = יריעה סוככת

מקוה3 (חומר בנין) = מין מעשה קוים וחוטים, רד"ק ורלב"ג מלכים א י כח. אבל בעבור היותו נפרד בצירי, נראה שעקרו "מקוא" [ככתוב בדברי הימים], וה' תחת א', והוא דבר מה שלא נדעהו

מקנֶה (חיה) = קניין בקר וצאן

מאזניים (כלי) =

מגרפה (כלי) = רחת עשוי לזרייה וזריקת התבואה

מוֹסרות (כלי) =

מוקשות (כלי) = "מוקש" בלשון נקבה רבות

מזלג (כלי) =

מזרה (כלי) = כלי שזורים בו את התבואה

מחוגה (כלי) = כלי לעשיית חוג

מטאטא (כלי) =

מטֶה (כלי) = מקל למשען עליו, והוא גם שבט, שהוא למשען יותר מאחרים

מיטָה (כלי) = ערש שנוטים עליו בשכיבה

מכונה (כלי) = כלי למושב הכיור

מכמורת (כלי) = בימינו, רשת בצורת שק עם כנפיים הנגררת בים ע"י ספינה-מכמורתן ואוספת בדרכה דגים ובע"ח אחרים. מכמורת אצל הקדמונים היה כנראה שם די כולל למלכדות ששימשו גם לדיג וגם לציד.

מכמֶרת (כלי) =

מכסה (כלי) =

מלמד (כלי) = דרבן המלמד הבקר לחרישה

מלקחיים (כלי) =

מנקיות (כלי) = ע' רש"י שמות כה

מסגרת (כלי) = תרגם אונקלוס "גדנפא", שסוגר השולחן

מסכה (כלי) = פסל נסוך ממתכות, ויש לשון ממשלה או מכסה

מסכת (כלי) = עץ שהגרדי כו' אנשובל"א כו', רש"י שופטים טז. ובלשון משנה - כובד עליון ותחתון, ואולי עשוי במתכות

מסמֵר (כלי) = יתד, שמסמר ומעמיד הדבר שלא יימוט

מסמַר (כלי) =

מפּוּח (כלי) = כלי שמפיחין בו את האש

מפלצת (כלי) = ת"י "טעוותא"

מפתֵח (כלי) = כלי הפותח הדלת

מצע (כלי) = בדין וסדינין

מקוֵא (כלי) =

מרבד (כלי) = מצעות נאות

משׂמֵר (כלי) =

משענת (כלי) =

משקולת (כלי) = חוט שהבונים קושרים בו עופרת כו', רש"י

מזבח (כלי אש) =

מחבת (כלי אש) = כלי אפיה

מנורה (כלי אש) =

מצרף (כלי אש) =

מקטרת (כלי אש) = מחתה, וכת"י

מרחשת (כלי אש) = כלי טיגון עמוק, שמנענע השמן ומשמיע קול

משׂרת (כלי אש) =

מאכלת (כלי חיתוך) = סכין המאכלת את הבשר

מגזרות (כלי חיתוך) = כלי שחותכים בו

מגֵרה (כלי חיתוך) =

מדוכה (כלי חיתוך) = מכתשת

מזמרה (כלי חיתוך) = [רק ברבים "מַזְמֵרוֹת"] כלי כריתת זמורה

מחלף (כלי חיתוך) = סכינים כו', שענינם כריתה, ראב"ע

מחרשה (כלי חיתוך) = ע' רד"ק שמואל א יג כ

מחרשת (כלי חיתוך) = כלי חרישה

מכתש (כלי חיתוך) =

מעדר (כלי חיתוך) = כלי חפירה

מעצד (כלי חיתוך) =

מרצע (כלי חיתוך) = כלי נקיבה

מגילה (כלי כתיבה) = גליון הנגלל

מזַמְּרוֹת (כלי נגינה) =

מחול (כלי נגינה) = נרדף לתוף [אבל תרגומו "חנגין"]

מחולה (כלי נגינה) = "מחול" בלשון נקבה

מחלת (כלי נגינה) =

מנענע (כלי נגינה) =

מצילות (כלי נגינה) = זגים ופעמונים

מצלתיים (כלי נגינה) =

מפֵּץ (כלי נשק) = כלי המרצץ ומנפץ

מרגמה (כלי נשק) = קבוצת אבנים

מוּצקוֹת (כלי קיבול) = צינורות

מזרקות (כלי קיבול) =

משארת (כלי קיבול) =

משׂורה (כלי קיבול) =

מאבוס (מבנה) = אוצרות התבואה, שמתפטמים ומתדשנים בהם

מגדל (מבנה) = בנין גבוה

מגוּר (מבנה) = מקום דירה

מגוּרה (מבנה) = מקום חניית התבואה

מדרגה (מבנה) =

מהפכת (מבנה) = בית האסורים

מזוזה (מבנה) =

מחילה (מבנה) = מערה חלולה

מכון (מבנה) =

מכמן (מבנה) = [רק ברבים "מכמנים"]

מלבן (מבנה) = מקום מעשה לבנים

מלונה (מבנה) = "מלון" בלשון נקבה, למלון שומר הגן

מלתחה (מבנה) =

ממגורה (מבנה) = [רק בריבוי "ממגורות"]

מנהרה (מבנה) = "מטמוריתא", שבהם מאור קטן

מסד (מבנה) =

מסדרון (מבנה) = אכסדרה

מסכנוֹת (מבנה) = אוצרות התבואה [ע' רש"י דה"ב לב], שמקמצין אותה בשני השבע למען תהיה לשנות הרעבון והחוסר

מעגל (מבנה) = ת"י "כרקומא", שעושין באנשי חיל סביב והיקף דבר לשמירה

מעוֹנָה (מבנה) = "מעון" בלשון נקבה

מעִי (מבנה) = המ"ם נוסף, ראב"ע ישעיהו יז א

מעקה (מבנה) =

מקֵרָה (מבנה) = בית הקיץ, עשוי חלונות חלונות, שישב בו רוח לקרר, ות"י "בית קיטא"

מרכבה (מבנה) =

משקוף (מבנה) = חלון שעל הפתח, ראב"ע, וע' רש"י

מאור[מ] (מופשט) = מענין "האיר"

מארה (מופשט) =

מבוא[מ] (מופשט) =

מבוסה (מופשט) =

מבצר[מ] (מופשט) =

מגדול[מ] (מופשט) = על-משקל "משלוח"

מגוּרים (מופשט) = שם רבים ולא ייפרד, כמו 'נעורים' 'שעשועים', וענינו חניה, ותרגומו "תותבוּת"

מגרעת (מופשט) = [רק בריבוי "מגרעות"]

מדון (מופשט) = שם מופשט, כמו "מריבה"

מדחה (מופשט) =

מדחפה (מופשט) = רק ברבים "מדחפות"

מדינים (מופשט) = שם מופשט רבים, ולא ייפרד

מדנים (מופשט) =

מדָּע (מופשט) =

מדקרה (מופשט) = רק בצירוף "מדקרות חרב"

מדרש (מופשט) =

מהומה (מופשט) =

מהלומה (מופשט) = רק ברבים "מהלומות"

מהלך (מופשט) =

מהלל (מופשט) = שם מופשט כעין מקור

מהפכה (מופשט) = הריסת דבר

מהתלות (מופשט) =

מוֹבא[מ] (מופשט) =

מוּסד (מופשט) =

מוֹסר (מופשט) = עונש

מוּסר (מופשט) = על הרוב - בלימוד

מוֹעד[מ] (מופשט) =

מוּעדה (מופשט) =

מוּצקת (מופשט) = על-משקל "מולדת" ובשורוק, רד"ק

מוקד (מופשט) =

מורא[מ] (מופשט) =

מורד[מ] (מופשט) =

מורש (מופשט) = כמו ירֻשה

מורשה (מופשט) = "מורש" בלשון נקבה

מושב (מופשט) =

מוֹשעוֹת (מופשט) =

מזִמָּה (מופשט) =

מזער (מופשט) =

מזרע (מופשט) =

מחבֵא (מופשט) =

מחגורת (מופשט) =

מחזה (מופשט) = מראה נבואה

מחיה (מופשט) = על הרוב מענין "החיה"

מחיתה (מופשט) =

מחנק (מופשט) =

מחסור[מ] (מופשט) =

מחצה (מופשט) =

מחשבה (מופשט) =

מחשׂוף (מופשט) =

מחשך (מופשט) =

מטָּרָא (מופשט) = א' תחת ה'

מטָּרָה (מופשט) =

מישור[מ] (מופשט) =

מכביר (מופשט) = ע' שורש ערצ

מכָּה (מופשט) =

מכרה (מופשט) =

מכשול (מופשט) =

מלאכוּת (מופשט) =

מלחמה (מופשט) =

מליצה (מופשט) =

מנהג (מופשט) =

מנוד (מופשט) =

מנוח (מופשט) =

מנוחה (מופשט) = מרגוע

מנוס (מופשט) = רובו - ענינו כמו "מחסה", שנסים אליו לעזרה

מנוסה (מופשט) =

מסָּה (מופשט) =

מסורת (מופשט) = חסר א

מסָּח (מופשט) =

מסחר (מופשט) =

מסָּע (מופשט) =

מספר1 (מופשט) =

מספר3 (מופשט) =

מעבָד (מופשט) = מעשה

מעבה (מופשט) =

מעבר[מ] (מופשט) =

מעדנות (מופשט) =

מעוז[מ] (מופשט) =

מעוּף (מופשט) =

מעֲלָה (מופשט) = "מעלֶה" בלשון נקבה

מעֲלֶה[מ] (מופשט) =

מעמד (מופשט) =

מעמסה (מופשט) =

מענָה (מופשט) =

מענית (מופשט) =

מערֶה[מ] (מופשט) = כמו ערוה

מעריץ (מופשט) = על-משקל "מכביר", "מעשה", "מנגינה"; ונרדף ל"מורא"

מערצה (מופשט) =

מעשׂה (מופשט) =

מפָּח (מופשט) =

מפָּלה (מופשט) =

מפלשׂ (מופשט) = רק בריבוי "מפלשׂי-"

מפקד (מופשט) =

מפתַח (מופשט) = כמו "פתחון"

מצָּב[מ] (מופשט) =

מצָּה2 (מופשט) =

מצוה (מופשט) =

מצוֹק (מופשט) =

מצוּקה (מופשט) = "מצוק" בלשון נקבה

מצור (מופשט) =

מצורה (מופשט) = "מצור" בלשון נקבה

מצעד (מופשט) =

מצער (מופשט) =

מקוה1 (מופשט) =

מקוה2[מ] (מופשט) =

מקטר (מופשט) =

מקלט (מופשט) =

מקנָה (מופשט) =

מקסם (מופשט) =

מקרא (מופשט) =

מקרה (מופשט) =

מרבית1 (מופשט) =

מרבית2 (מופשט) =

מרגוע (מופשט) =

מרגעה (מופשט) =

מרוּד (מופשט) = נרדף ל"עוני"

מרוץ (מופשט) =

מרוצה (מופשט) =

מרזח (מופשט) =

מריבה (מופשט) =

מרכולת (מופשט) =

מרמה (מופשט) =

מרמס (מופשט) =

מרעית (מופשט) =

מרפא (מופשט) =

מרפה (מופשט) =

מרפשׂ (מופשט) =

משָּׂא (מופשט) = כובד הנישא על האדם ויהיה לו לטורח ועומס, וגם נבואת פורענות נקראת בשם "משא", שהוא לטורח ועומס השומעים. והושאל לכל נבואה, ולכן כעס ה' על האומרים "משא ה'", ואמר [יר' כג] "ואמרת אליהם את מה משא ונטשתי כו'", כלומר זה עיקר הוראת משא - לנבואת פורענות

משֹּׂא (מופשט) = רק בצירוף "משוא פנים"

משָּׂאה (מופשט) = "משָּׂא" בלשון נקבה

משאון (מופשט) =

משאלה (מופשט) =

משׂגב[מ] (מופשט) =

משואה (מופשט) =

משובה (מופשט) =

משזר (מופשט) =

משׂחק (מופשט) =

משטוח (מופשט) =

משטח (מופשט) =

משטר (מופשט) =

משיסה (מופשט) =

משכב[מ] (מופשט) =

משכית (מופשט) =

משלוח (מופשט) =

משלוש (מופשט) = על-משקל "משלוח"

משלח (מופשט) =

משלחת (מופשט) = "משלח" בלשון נקבה

משמה (מופשט) =

משמן (מופשט) =

משמע (מופשט) =

משמעת (מופשט) =

משמר[מ] (מופשט) =

משמרת[מ] (מופשט) =

משנֶה[מ] (מופשט) = ענין כפל

משעי (מופשט) =

משפט (מופשט) =

משקול (מופשט) =

משקל (מופשט) =

משקע (מופשט) =

משרה (מופשט) =

משׂרה (מופשט) =

משתה[מ] (מופשט) = שתיה

מתכונת (מופשט) = כמו "תוכן"

מתֹם[מ] (מופשט) = לשון כליה

מגפה (מחלה) =

מחלֶה (מחלה) =

מחלָה (מחלה) = "מחלֶה" בלשון נקבה

מחלויים (מחלה) =

מכאוב (מחלה) =

מכוה (מחלה) =

מבלעדי- (מילת יחס) =

מבעד- (מילת יחס) = שיר השירים ד ו

מלבד- (מילת יחס) =

מפני- (מילת יחס) =

מאין? (מילת שאלה) =

מבלי- (מילת שלילה) =

מבלתי- (מילת שלילה) =

מלאך (מלאך) =

מגרש (מקום) =

מדְבָּר4 (מקום) =

מוצא (מקום) =

מחקר (מקום) = [רק בצירוף "מחקרי ארץ"]

מכֵרָה (מקום) = רק ברבים "מְכֵרֹתֵיהם", כמו "מגורי אל חרב"

מסִלָּה (מקום) = דרך סלולה

מסלול (מקום) =

מעגל (מקום) =

מפרץ (מקום) = [רק בריבוי "מפרציו"]

מצולה (מקום) =

מצוּק (מקום) = השם הזה הוא משונה במשקלו וטעמו. ורש"י פירש משופע ועולה, ורד"ק מעמד, וי"ת מסתכיא. ואולי שורשו מצק

מקוה[ע] (מקום) = מקום קבוצת מים

מקום (מקום) = חלק בארץ, מיוחד לקום ולעמוד עליו

מרבק (מקום) =

מרחק (מקום) =

משעול (מקום) = שביל הנדרך בשעל

מאפליה (מקום מתואר) = לשון חושך, רש"י ירמיהו ב לא

מארב (מקום מתואר) = האורב ומקומו

מבצר[ש] (מקום מתואר) =

מוֹסד (מקום מתואר) =

מחבואים (מקום מתואר) =

מחסה (מקום מתואר) =

מחתרת (מקום מתואר) = מקום החתור

מכפלה (מקום מתואר) = ע' רש"י

מלון (מקום מתואר) = מקום ללון

מסתור (מקום מתואר) =

מסתר (מקום מתואר) =

מעבר[ש] (מקום מתואר) = מקום שעוברין דרך שמה

מעברה (מקום מתואר) = "מעבר" בלשון נקבה

מעוֹן (מקום מתואר) =

מעלות (מקום מתואר) = רובו - למדרגות

מעמקים (מקום מתואר) =

מעקש (מקום מתואר) =

מרבץ (מקום מתואר) =

מרום (מקום מתואר) = דבר או מקום הרם

מרחב (מקום מתואר) =

מרכב (מקום מתואר) =

מרעה (מקום מתואר) = מקום שרועים שם

משכן (מקום מתואר) =

משפתיים (מקום מתואר) =

מגדול[ע] (מקום פרטי) = שם פרטי

מזרח (מקום פרטי) = פאת קדים, שהשמש מתחיל לזרוח

מערב4 (מקום פרטי) = פאת ערוב השמש

מראֶה (מראה) = מחזה, והוא המושג מעין רואה, ובא גם למראה נבואה

מראָה (מראה) = "מראֶה" בלשון נקבה, ורק למראה הנבואה

מדורה (עצם בארץ) = שם, כמו "מוקדה"

מהמורה (עצם בארץ) = רק ברבים "מהמורות"

מעין (עצם בארץ) =

מקשָה1 (עצם בארץ) = שדה קישואים

משאב (עצם בארץ) = [רק בריבוי "משאבים"] מעייני השאיבה

מבול (עצם ברקיע) = המון מים, שהשחית הארץ

מלקוש (עצם ברקיע) = מטר היורד בזמן הלקש

מאור[ש] (עצם בשמים) =

מזלות (עצם בשמים) = כוכבים הנוזלים במרוצתם, רד"ק מלכים ב כג ה

מתבן (עשב) =

מטולא (צבע) =

מחלוקת (קבוצת אדם) = חלק באנשים שיהיו לכת אחת הנפרדים מאנשים אחרים

מחנה (קבוצת אדם) = שם לקיבוץ חיילים החונים בטח על פני השדה

מלקוח (קבוצת אדם) = שבי אדם ובהמה, הנלקח במלחמה, וע' רש"י

מבטא (קול) =

מגערת (קול) = תרגם אונקלוס "מזופיתא", כתרגום 'גערה'

מדְבָּר1 (קול) = דיבור מסודר

מזמור (קול) = פיוט, כמו שירה

מנגינה (קול) =

מספד (קול) =

מענֶה[מ] (קול) =

מצהלות (קול) =

מבוכה (רגש) =

מגוֹר (רגש) =

מגוֹרה (רגש) = "מגוֹר" בלשון נקבה

מדוֶה (רגש) =

מורך (רגש) = ענינו רכות לב

מסכנֻת (רגש) =

מעצבה (רגש) =

משׂושׂ (רגש) =

משׂטמה (רגש) =

מאויים (שם מתואר) = דברים נחמדים

מאכולת (שם מתואר) = רק בצירוף "מאכולת אש"

מאכל (שם מתואר) =

מאמץ (שם מתואר) =

מאפה (שם מתואר) = דבר הנאפה

מאפל (שם מתואר) =

מבוא[ש] (שם מתואר) = ריבוי ושפע בעם, על שם שיתנו קול הומיה ושאון, והושאל לריבוי ושפע בשאר דברים

מבוע (שם מתואר) = מענין "הביע", כמו מקור

מבחור (שם מתואר) =

מבחר (שם מתואר) =

מבנֶה (שם מתואר) =

מגבלות (שם מתואר) =

מדוחים (שם מתואר) =

מדושה (שם מתואר) = רק בכינוי "מְדֻשָּתִי"

מדרך (שם מתואר) =

מולדת (שם מתואר) = יחס משפחה ( לפירוט ע' כאן )

מוֹסרים (שם מתואר) = דברים המייסרים

מוֹעד[ש] (שם מתואר) =

מועצה (שם מתואר) =

מועקה (שם מתואר) = דבר המעיק ודוחק

מופת (שם מתואר) =

מוקש (שם מתואר) = דבר יקוּש

מורא[ש] (שם מתואר) =

מוֹתר (שם מתואר) = ענינו ויתור ותוספת, טבעי או מוסרי

מחמַד (שם מתואר) =

מחמֻדים (שם מתואר) =

מחמל (שם מתואר) =

מחמצת (שם מתואר) =

מחסום (שם מתואר) =

מחסור[ש] (שם מתואר) =

מטוה (שם מתואר) =

מטמון (שם מתואר) = דבר הגנוז לאוצר

מטעמים (שם מתואר) = למאכלים עריבים

מיטב (שם מתואר) =

מישור[ש] (שם מתואר) = קניין המושג על-ידי יגיעה

מישרים (שם מתואר) =

מכולת (שם מתואר) = לשון מאכל, רש"י מלכים א ה כה

מכיתה (שם מתואר) =

מכֶס (שם מתואר) = חלק הנערך במספר

מכֶר[ש] (שם מתואר) =

מכשלה (שם מתואר) = מענין "הכשיל"

מכתב (שם מתואר) =

מכתם (שם מתואר) =

מלאכה (שם מתואר) =

מלכודת (שם מתואר) = דבר לוכד

ממלכה[ש] (שם מתואר) = מענין "הוריד"

מנעל (שם מתואר) = דבר הנועל

מנעמים (שם מתואר) =

מסגר (שם מתואר) =

מסוכה (שם מתואר) =

מסֻכָּה (שם מתואר) =

מסעד (שם מתואר) =

מספחת (שם מתואר) =

מעדנים (שם מתואר) =

מעוז[ש] (שם מתואר) =

מעטה (שם מתואר) =

מעֲלֶה[ש] (שם מתואר) = דבר המנודב

מעלל (שם מתואר) =

מענֶה[ש] (שם מתואר) = דבר הנענה

מעצור (שם מתואר) =

מערב (שם מתואר) = עזבון והון, הערבים לאדם ערובת מחייתו וקיומו, רש"י

מערומים (שם מתואר) =

מערך (שם מתואר) = [רק בריבוי "מערכי-"] "מערכה" בלשון זכר

מערכה (שם מתואר) = דבר מסודר

מעשקות (שם מתואר) =

מעשׂר (שם מתואר = שם ידוע

מפגע (שם מתואר) =

מפָּל (שם מתואר) =

מפלאות (שם מתואר) =

מפלגה (שם מתואר) = [רק בריבוי "מפלגות"]

מפֵּלה (שם מתואר) = דבר שנפל ונעשה תל שממה

מפלט (שם מתואר) =

מפעל (שם מתואר) = [רק בריבוי "מפעליו"]

מפעלות (שם מתואר) =

מפרשׂ (שם מתואר) =

מצָּב[ש] (שם מתואר) =

מצוֹד (שם מתואר) =

מצוּד (שם מתואר) = כמו רשת

מצפון (שם מתואר) = מטמון

מצר (שם מתואר) = דבר הצורר

מקהלות (שם מתואר) =

מקהלים (שם מתואר) =

מקור (שם מתואר) = כמו מבוע

מקלעת (שם מתואר) = ציורים מפותחים

מקשָה (שם מתואר) = הרמב"ם ז"ל בפרק ג מהלכות בית-הבחירה, נראה שמפרש "מקשה" לומר שאינה חלולה, וע' שם בכסף משנה. שהוא קשה וחזק

מרוּדים (שם מתואר) =

מרצפת (שם מתואר) =

מרקחה (שם מתואר) =

מרקחת (שם מתואר) =

משָּא (שם מתואר) =

משּאת (שם מתואר) =

משֵׂאת (שם מתואר) = דבר הנישא ומרומם, ורובו - מתנות

משבצת (שם מתואר) = דבר משובץ

משׂגב[ש] (שם מתואר) =

משגה (שם מתואר) =

משואות (שם מתואר) =

משׂוכה (שם מתואר) =

משׂוּכָּה (שם מתואר) =

משולבות (שם מתואר) = [על-משקל "למקוצעות"]

משחר (שם מתואר) =

משֶך[ש] (שם מתואר) =

משכב[ש] (שם מתואר) =

משׂכורת (שם מתואר) =

משָל[ש] (שם מתואר) = קרי, לזיווג המילות ע' שורש הרה

משמנים (שם מתואר) = מאכלים שמנים

משמר[ש] (שם מתואר) =

משמרת[ש] (שם מתואר) =

משנֶה[ש] (שם מתואר) = שני במעלה

משׂפח (שם מתואר) = מענין "שׂיפח"

משקה (שם מתואר) = [דבר] אשר יישתה

משתה[ש] (שם מתואר) = סעודה שדרכה לקבעה על היין

מתלאה (שם מתואר) =

מתֹם[ש] (שם מתואר) = דבר שלם

מתָּן (שם מתואר) = דבר הניתן בחינם

מתנה (שם מתואר) =

מתת (שם מתואר) =

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-04-06.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/m