ביאור:שמואל א כד יב

דוד הלך הלך הלך הלך...........