ביאור:שמואל א כד ה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


אנשי דוד אומרים לו: "אמר ה' אליך: הנה אנכי נותן את אויבך (כתיב: אויביך) בידך".

נשאלת השאלה: היכן אמר לו ה' כן?

רד"ק ומצו"ד מפרשים, שבאמת ה' אמר לו, על ידי אחד מנביאי דורו, הבטחה כללית, שיצליח דרכו וייתן אויביו בידיו; ואנשי דוד חשבו לפרש נבואה זו על שאול עתה.

ויש לפרש לפי זה, שלכך כתיב "אויביך" ברבים וקרי "אויבך" ביחיד, כי ה' הבטיחו על סתם אויבים, ברבים, ואילו אנשי דוד פירשוה על אויב יחיד, הוא שאול.

ועל דרך הפשט אולי אפשר לפרש, שאמרו לו אנשיו כן כמי שאומר: הנה נפלה בידך ההזדמנות; סימן שזה מה שה' רוצה.