ביאור:שלושים אנשים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר דמיוני; אין לקחת אותו ברצינות!


אזהרה: בפרק הזה כתובים פירושים דמיוניים. מי שלא יודע איך להתייחס לפירוש דמיוני – שיקרא את האזהרה באחד הגליונות של "פירושים וסימנים".

בירמיהו לח מסופר ששרי יהודה זרקו את ירמיהו לבור עם טיט וירמיהו התחיל לטבוע בטיט. עבד-מלך הכושי רץ וסיפר לצדקיהו המלך, שישב באותו זמן " "בשער בנימין" " , שירמיהו עומד לטבוע. הוא ביקש ממנו שיציל אותו. בהמשך " "ויצווה המלך את עבד מלך הכושי לאמור: קח בידך מזה שלושים אנשים , והעלית את ירמיהו הנביא מן הבור בטרם ימות. וייקח עבד מלך את האנשים בידו, ויבוא בית המלך אל תחת האוצר, וייקח משם בלויי סחבות ובלויי מלחים; וישלחם אל ירמיהו אל הבור בחבלים. ויאמר עבד מלך הכושי אל ירמיהו: שים נא בלואי הסחבות והמלחים תחת אצילות ידיך, מתחת לחבלים; ויעש ירמיהו כן. וימשכו את ירמיהו בחבלים, ויעלו אותו מן הבור; ויישב ירמיהו בחצר המטרה." " למה נדרשו 30 אנשים כדי להעלות את ירמיהו מהבור?

המפרשים הציעו כמה תשובות, למשל: בגלל הרעב שהיה באותו זמן בירושלים הנצורה -- האנשים היו חלשים, ולכן נדרשו הרבה אנשים למשימה קלה; היה חשש שהשרים יתנגדו להצלת ירמיהו ולכן נדרשו הרבה 'מאבטחים'; ועוד. בפרק זה ננסה לענות על השאלה על-פי המקומות האחרים בתנ"ך שבהם נזכרו "30 איש":

  1. שופטים יד יט, אחרי שהפלשתים פתרו את חידתו של שמשון: " " "ותצלח עליו רוח ה', ויירד אשקלון ויך מהם שלושים איש וייקח את חליצותם, וייתן החליפות למגידי החידה..." " ". החליצות האלו היו מאד מיוחדות – שמשון נגע בהן; מי שלבש אותן קלט קצת מהכוח של שמשון. שלושים 'מגידי החידה' שמרו היטב על החליצות האלו והעבירו אותן לבניהן. גם כשנשבו בידי חזקיהו (שכבש את פלשת) והיו לעבדי מלך יהודה – המשיכו צאצאיהם לשמור על החליצות, למרות שהיו כבר בלויות לגמרי. מכיוון שלא יכלו ללבשן – גנזו אותן מתחת לאוצר בבית המלך. צדקיהו ידע שירמיהו חלש מרעב, ואם ימשכו אותו בחבלים – הגוף החלש שלו עלול להינזק. לכן שלח 30 אנשים – שכל אחד מהם ייקח את שרידי החליצה שלו, וישימו אותה מתחת לכתפיו של ירמיהו; ואז ירמיהו יתחזק ויצליח לעלות מהבור בשלום.
  1. שופטים כ לא, במלחמת הגבעה, ביום השלישי:" " "וייצאו בני בנימין לקראת העם, הונתקו מן העיר; ויחלו להכות מהעם חללים כפעם בפעם, במסילות אשר אחת עולה בית אל ואחת גבעתה בשדה, כ שלושים איש בישראל." " ". המלך צדקיהו ישב באותו זמן בשער בנימין והגה בתכסיסי מלחמה נגד בבל, ולכן באופן טבעי חשב על התכסיס שנקטו בני ישראל במלחמת בנימין – לברוח מפניהם כדי לנתק אותם מהעיר. כשעבד-מלך הכושי בא לדבר אתו הוא היה שקוע במחשבות על הפסוק הנ"ל מספר שופטים, ולכן באופן טבעי אמר את מספר האנשים שנזכרו בו – 30 איש. ואם זה לא מספיק דמיוני בשבילכם אז הנה פירוש אחר: שלושים האנשים האלה, שנהרגו במלחמה נגד בנימין, נקברו בירושלים – מתחת לשער בנימין – לזכר המלחמה שבה נהרגו. צדקיהו ידע את הסוד הזה. הוא ידע גם שאין סיכוי שאנשים חיים יצליחו להציל את ירמיהו – השרים לא יתנו להם. לכן הוא העלה באוב את נשמותיהם של שלושים ההרוגים האלה ושלח אותן למשימה.
  1. שמואל א ט כב, כששאול הגיע לעירו של שמואל:" " "וייקח שמואל את שאול ואת נערו, ויביאם לשכתה; וייתן להם מקום בראש הקרואים, והמה כ שלושים איש" " ". המלך צדקיהו האמין לדברי ירמיהו " " "ביד מלך בבל תינתן" " ". הוא ידע שהוא הולך לצאת לגלות. בסתר ליבו הוא קיווה שהוא יזכה להגיע לגאולה, ואז ימליכו אותו והוא יהיה גם המלך הראשון בתקופה החדשה. נבואותו של ירמיהו " " "בעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה" " " חזקה את תקוותו שהוא, 'צדקיהו' יהיה ה'צמח' הזה. הוא רצה לשחזר את סיפור המלכת המלך הראשון – שאול. לשם כך הוא הכין 30 אנשים שיהיו 'קרואים'. אך כששמע שירמיהו טובע בבור – הוא ויתר על חלומות המלוכה שלו ושלח את 30 הקרואים להציל את ירמיהו.

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה בפירושים וסימנים ירמיהו א וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2001-01-01.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/30anjim