ביאור:שלושה סוגים של שינויי שמות

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
בכמה מקומות בתנ"ך מסופר על אנשים ששמם שונה . ניתן לחלק את שינויי השם לשלוש קבוצות:

  1. כמו של אברם-אברהם – השם הישן מתבטל לגמרי (וכן גם מתניה-צדקיה ואליקים-יהויקים).
  1. כמו של יעקב-ישראל – השם החדש והשם הישן משמשים ביחד.
  1. כמו של שלמה-ידידיה – השם החדש מתבטל לגמרי... השם ידידיה נזכר רק פעם אחת: "ותלד בן, ותקרא את שמו שלמה, וה' אהבו. וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה – בעבור ה'".

נראה לי, שהשינוי אברם-אברהם הוא כמו "שדרוג" של השם, כי 'אברהם' כולל את האותיות 'אברם'. לכן אין טעם להשתמש בשם הישן.

אבל 'יעקב' לא כולל את 'ישראל' – אלה שני שמות שונים עם משמעויות שונות, ולכל אחד מהם יש חשיבות (בדרך-כלל כשאדם קונה מכונית חדשה הוא מוכר את הישנה, אבל הוא לא מוכר את האופניים, כי לאופניים יש תפקידים אחרים) . חז"ל אמרו ש'מחשבתם של ישראל קדמה לבריאת העולם', כלומר: עוד לפני שנברא העולם כבר תכנן ה' שיהיו יצורים שייקראו 'ישראל' – שיהיו קרובים אליו ית' במיוחד. המושג 'ישראל' היה קיים עוד לפני בריאת העולם, רק שלא היה ברור מי בדיוק יזכה לתואר הזה. כשיעקב הגיע לא"י – ה' נתן לו את התואר 'ישראל' ואת התפקיד שכרוך בתואר הזה. 'יעקב' הוא השם הפרטי שלו, ו'ישראל' הוא התואר שלו, ולכן שניהם נשארו.

פירוש אחר: השם 'יעקב' ניתן ע"י יצחק הצדיק, וה' לא רצה לפגוע בו, ולכן לא ביטל לגמרי את השם הזה. אבל השם 'אברם' ניתן ע"י תרח, ולכן ה' לא התאמץ לשמור עליו...

בקשר לשם 'ידידיה': נראה לי שהשם 'ידידיה' נועד רק "בעבור ה'" – רק ה' קרא לו ידידיה (כי "ה' אהבו"), אבל בני האדם לא היו אמורים לקרוא לו כך (לא הבנתי עדיין מה המשמעות של זה ולמה זה כתוב שם). 

  • אהרן אמוזג: מצאתי כי (בגימטריה): ידידיה = אהבו אהבו יה.

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה במכתב וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2000-01-01.

תגובות עריכה

מאת: ברוריה בן דוד (וייס)

מצינו בגמרא כי כל הקורא לאברהם "אברם" עובר על עשה, ואילו ליעקב מותר לקרוא יעקב, אף על פי שציווה ה' לקראו בשם ישראל (ברכות יג).

מה טעמו של דבר?

שמות האבות "אברהם, יצחק, יעקב" מכילים יחד שלוש עשרה אותיות, כמניין אחד. כלומר הם הכריזו בעולם על אחדות האלקים. גם שמות האימהות "שרה, רבקה, רחל, לאה" מכילים שלוש עשרה אותיות, וביחד שמות האבות והאמהות מכילים 26 אותיות כמניין השם "הויה".

משנהיה חייבים לקרוא ליעקב ישראל, הרי יעלה המספר לארבע עשרה אותיות, ולא יהיה זה כמנין אחד וכמנין הויה, לפיכך חייב השם יעקב להשאר כמקודם.

מאת: רמי ניר
[אברהם]=[5]
[יצחק]=[1]
[יעקב]=[2]
[אברהם]+[יצחק]+[יעקב]=[8]=[יהוה]
[שרה]=[1]
[רבקה]=[1]
[רחל]=[4]
[לאה]=[9]
[שרה]+[רבקה]+[רחל]+[לאה]=[6]=[ישר]
[ישראל]=[1]
[יהוה]+[ישר]=[5]=[צדק]
[יהוה]+[ישראל]=[9]=[אמת]
[אברהם]+[יצחק]+[ישראל]=[7]=[שם]=[שלום]

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/jinuyi_jm