ביאור:שיר השירים ו ג

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

גם כשהוא לא איתי, הוא חושב עליי עריכה

החתן בא לבקר את אהובתו, אך היא התעצלה לפתוח לו את הדלת והוא הלך. היא יצאה לרחובות ירושלים לחפש אותו, והשומרים היכו ופצעו אותה. כך, כשהיא שוכבת ברחוב מוכה ופצועה, מצאו אותה בנות ירושלים. אחרי שתיארה לפניהן את יופיו של אהובה, הן שאלו אותה:

(שיר השירים ו א): "אָנָה הָלַךְ דּוֹדֵךְ, הַיָּפָה בַּנָּשִׁים? אָנָה פָּנָה דוֹדֵךְ, וּנְבַקְשֶׁנּוּ עִמָּךְ!"; נראה שיש כאן שתי קבוצות:

קבוצה אחת שואלת בקנטרנות - אנה הלך דודך, היפה בנשים? - אם את כל-כך יפה, מדוע אהובך עזב אותך והלך?

והקבוצה השניה לכאורה רוצה לעזור - אנה פנה דודך, ונבקשנו עמך! - אנחנו נעזור לך למצוא אותו! לכאורה, כי בין המילים אפשר גם לשמוע רמז "אולי הוא לא רוצה אותך יותר, ויעדיף לקחת אחת מאיתנו במקומך?".

אבל הכלה דוחה את שתי הקבוצות ואומרת:

(שיר השירים ו ב): "דּוֹדִי יָרַד לְגַנּוֹ, לַעֲרוּגוֹת הַבֹּשֶׂם; לִרְעוֹת בַּגַּנִּים, וְלִלְקֹט שׁוֹשַׁנִּים"- איני צריכה את עזרתכן, אני כבר יודעת איפה הוא נמצא - הוא ירד לגנו. הוא ערג והשתוקק אליי ואני לא פתחתי לו את הדלת, ולכן ירד לערוגות הבושם;   אני דומה בעיניו לשושנה , ולכן הוא ירד ללקוט שושנים שיזכירו לו אותי. גם כשאנחנו לא ביחד -

(שיר השירים ו ג): "אֲנִי לְדוֹדִי, וְדוֹדִי לִי, הָרֹעֶה בַּשּׁוֹשַׁנִּים"- אני חושבת רק עליו, והוא חושב רק עליי, ולכן הוא רועה בין שושנים.

חז"ל דרשו את הפסוק כמשל ליחסים שבין אומות העולם לבין האומה הישראלית הנמצאת בגלות: יש אומות הלועגות לה וטוענות שה' עזב אותה, ויש אומות המנסות לכאורה לעזור לה ורוצות לבקש את ה' יחד איתה, אך היא דוחה אותן ומצהירה על בטחונה באהבתו של ה' - גם כשנראה שהוא לא איתנו, הוא חושב עלינו ודואג לנו: " "מאנים ומקנטרים האומות את ישראל: אנה הלך דודך? למה הניח אותך עזובה אלמנה?... וכשחזר והשרה רוחו על כורש, ונתן רשות לבנות הבית והתחילו לבנות, באו ואמרו להם: אנה פנה דודך? אם חוזר הוא אליך, נבקשנו עמך כענין שנאמר (עזרא ד) "וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל וגו' ויגשו אל זרובבל וגו' נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלהיכם וגו'" וכוונתם לרעה, כדי להשביתם מן המלאכה. והם משיבים:" " דודי ירד לגנו - צוה לנו לבנות היכלו והיה שם עמנו, לערוגת הבשם - מקום מקטר הקטרת, לרעות בגנים - ועוד ירד לרעות צאנו בגנים אשר נפוצו שם אותם שלא עלו מן הגולה, משרה שכינתו עליהם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, וללקט שושנים - שומע ומקשיב נדברים בתורתו ללקוט זכיותיהן ולכתבם בספר זכרון לפניו, כענין שנאמר (מלאכי ג) "אז נדברו יראי ה' וגו'". ומה שאתם אומרים לבקשו עמנו ולבנות עמנו, אני לדודי ולא אתם לו, ולא תבנו עמנו, כעניין שנאמר (עזרא ד) "לא לכם ולנו לבנות בית אלהינו", ואומר "ולכם אין חלק וצדקה וזכרון בירושלם" "". " "הרועה בשושנים - הרועה את צאנו במרעה נוח וטוב" " ( רש"י ) .

אני לדודי ודודי לי - ראשי תיבות: אלול, רמז לחודש שבו ה' מאפשר לנו להתקרב ולחזור אליו. 

בפסוקים שלנו נראה שהכלה יודעת איפה החתן, אבל בפרק הקודם נראה לכאורה להיפך; ראו אם תמצאו את דודי .

ביטויים עריכה

שושנה = פרח בעל ששה עלי כותרת

על הקשר בין ערגה לערוגה, ראו  ערוגה = תעלת השקיה / אביתר כהן .

ביקש = א. הביע רצון במילים; ב. רצה, גם ללא מילים

פירושים נוספים עריכה

1. פירשנו שהשושנים מסמלות את הכלה, ולפי זה הביטויים "ללקוט שושנים" "הרועה בשושנים" מבטאים את אהבתו הרבה של החתן, החושב על כלתו גם כשהוא נפרד ממנה.

2. אך יש שפירשו שהשושנים מסמלות נשים זרות, ולפי זה הביטויים הנ"ל מבטאים דווקא את אכזבתו או בגידתו של החתן (ע"פ עדינה שטרנברג)

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • מדרש רבה - מגילת שיר השירים : [א] אנה הלך דודך היפה בנשים אומות העולם אומרים לישראל: אנה הלך דודך, ממצרים לים לסיני?! אנה פנה דודך? מה כנסת ישראל משיבה לאומות העולם? מה טיבכם שואלים עליו ואין לכם ... ( cache )
 • תקופת החיתום : כיוון ששומעים שכך שבחו, אומרים לישראל: נלכה עמכם, שנאמר: " אנה הלך דודך, היפה בנשים, אנה פנה דודך ונבקשנו? וישראל אומרים: אין לכם חלק בו, אלא ג€“ "אני לדודי ודודי לי הרועה ... ( cache )
 • ענת פרי בזכות עצמה: ברנאר מקלירוו על הולדת ישו מהבתולה : 10 יוני 2011 ... כיוון ששומעים שכך שבחו, אומרים לישראל נלכה עמכם, שנאמר אנה הלך דודך היפה בנשים, אנה פנה דודך ונבקשנו עמך, וישראל אומרים להם אין לכם חלק בו, אלא דודי לי ... ( cache )
 • ֳ₪ ֳ×-ֳ³ : מדריגל: זמרים, הרכב אנה פנה דודך? אנה הלך דודך, היפה בנשים, אנה פנה דודך? 20. רצ' יטטיב: סופרן, זמרים, הרכב על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתיו ולא מצאתיו. ... ( cache )
 • דף קשר 1241 - ר' עקיבא בן יוסף / הרב עמית משגב : כיון ששומעין שכך שבחו אומרים לישראל: 'נלכה עמכם', שנאמר: ' אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך'. וישראל אומרים להם: 'אין לכם חלק בו אלא דודי לי ואני לוג€¦ ... ( cache )
 • "והחדש אשר נהפך" : " אנה הלך דודך היפה בנשים, אנה פנה דודך?" - שואלות בנות ירושלים בשיר השירים. "דודי ירד לגנו לערֻגות הבֹּשם לרעות בגנים וללקֹט שושנים". "לערֻגות הבֹּשם - אלו ישראל" אומרים ... ( cache )
 • התערוכה של מירי סוסנה:: ציורי אקריליק על קנווס:: ציורי אקריליק על נייר... : ... ביקשתי את שאהבה נפשי של מירי סוסנה, 3000 ג‚×. אנה הלך דודך היפה בנשים - ציור אקריליק על עץ בתוספת כיתוב משיר השירים. אנה הלך דודך היפה בנשים של מירי סוסנה, 4000 ג‚× ... ( cache )
 • מכילתא שמות : כיון ששומעים שכך שבחו, אומרים לישראל: נלכה עימהם, שנאמר: אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך. וישראל אומרים להם: אין לכם חלק בו, אלא דודי לי ואני לו וגו' אני ... ( cache )
 • שימני כחותם על לבך ֲ« מוסף "שבת" ג€“ לתורה, הגות ספרות ואמנות : 24 אפריל 2011 ... אמרו לה אומות העולם לכנסת ישראל: " אנה הלך דודך היפה בנשים" (שה"ש ו, א). ענתה להם: "דודי ירד לגנו לערגות הבֹשם לרעות בגנים וללקֹט שושנים" (שם שם, ... ( cache )
 • [http://www.panim.org.il/text/upload/Tikun.pdf ג€�זָכַרְּתִי לָךְ חֶסֶד נְעּורַיִךְ אַהֲבַת ּכְלּולֹתָיִךְ לֶכְּתֵך] : בין אהבת אדם לאהבה מטפיזית. ברוק הישראלי. פרופ' נסים קלדרון. "יה, אנה אמצאך?" - בין אהבה. לשנאה, בין כעס לבכי בתפילה. ובמקורות. הרבה גליה סדן. " אנה הלך דודך היפה בנשים? ... ( cache )
 • מוטי שלגי: סיפור על אהבה ומוות : " אנה הלך דודך, היפה בנשים, אנה פנה דודך ונבקשנו עימך. דודי ירד לגנו, לערוגות הבושם. לרעות בשושנים. אני לדודי ודודי לי" (שיה"ש ו, א-ג). קובה הוא הדוד (האוהב-אהוב) הבורח מאהובתו, ... ( cache )
 • הצעת פעילות: : פרק ו, 1: " אנה הלך דודך, היפה בנשים... ונבקשנו עמך". ֲ· פרק ח, 13, פסוק לפני האחרון בספר: "היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני." בחמש חטיבות הפסוקים הללו ממלאת ... ( cache )
 • השפעת התנך על חיי היום יום בישראל: שימושים עכשוויים בפסוקים ממגילת שיר... : 2 ינואר 2010 ... חלקי פסוקים רבים חדרו לפזמון העברי. למשל: "קול דודי הנה זה בא" (ב, ח); " אנה הלך דודך, היפה בנשים" (ו, א)"הינך יפה רעיתי"; "אל תראוני שאני שחרחורת"; "אחות לנו ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - וזאת הברכה : ... כיון ששמעו אומות העולם נויו ושבחו של מי שאמר והיה העולם, אמרו להם לישראל נלך עמכם שנאמר אנה הלך דודך היפה בנשים וגו', וישראל אומרים להן אין לכם חלק בו אני לדודי ודודי לי: ... ( cache )
 • אחים אחרים : שנאמר: " אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך". מה ישראל אומרים להם? אין להם חלק בו, "אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים".[45]. כפי שראה היטב סטיבן פראד, הסירוב ... ( cache )
 • רגע עם דוד לי - סיפורי סבא - תפוז בלוגים : 25 ספטמבר 2010 ... אנה הלך דודך היפה בנשים, אנה פנה דודך ונבקשנו עמך. דומה דודי לצבי או לעופר איילים. דודי לי ואני לו הרועה בשושנים. יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו. צרור המור דודי לי ... ( cache )
 • אחים אחרים : שנאמר: ג€� אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך. ונבקשנו עמךג€�. מה ישראל אומרים להם? אין להם חלק בו, ג€�אני לדודי ודודי. 45לי הרועה בשושניםג€�.,ג€�M.D. Herr, ג€�Persecutions and ... ( cache )
 • פרשת לך לך : ראה זוהר חדש: "וכשהשכינה הנקראת 'זאת' עם ישראל שנאמר בה 'ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם'. ישראל מה הם אומרים לה? ' אנה הלך דודך היפה בנשים' וגו' בכמה תחנונים ותפלות. ... ( cache )
 • ציור בשילוב כיתוב:: אומנות, עיצוב, עבודות יד ומתנות מקוריות בקניה ישירה... : אנה הלך דודך היפה בנשים - ציור אקריליק על עץ בתוספת כיתוב משיר השירים ציור אקריליק על עץ בתוספת כיתוב משיר השירים 4000 ג‚×. לדף הבית של מירי סוסנה ... ( cache )
 • ספר שערי צדק : ... אם בז"את יתהלל המתהלל והסוד הגדול אנה הלך דודך היפה בנשים אנא פנה דודך ונבקשנו עמך כלומר אם אנו רוצים לבקש פני השם יתברך לא נוכל להשיגו אלא עמך והיה כל מבקש י"י יצא ... ( cache )
 • שיר השירים:: אומנות, עיצוב, עבודות יד ומתנות מקוריות בקניה ישירה מאומנים... : אנה הלך דודך היפה בנשים - ציור אקריליק על עץ בתוספת כיתוב משיר השירים ציור אקריליק על עץ בתוספת כיתוב משיר השירים 4000 ג‚×. לדף הבית של מירי סוסנה ... ( cache )
 • more "אנה הלך דודך היפה " :
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - שיר השירים; : שנאמר 'אנה הולך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך'. וישראל אומרים להם: אין לכם חלק בו, אלא 'דודי לי ואני לו' וגו'. אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים (שיר השירים ו' ג). ... ( cache )
 • Realia Judaica: "Be-Esek Atevata" - The Origin and Meaning of a... : 23 מאי 2011 ... כיון ששומעין שכך שבחו אומרים לישראל נלכה עמכם שנ' אנה הולך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך (שם ו א.(וישראל אומרים להם אין לכם חלק בו אלא דודי ... ( cache )
 • מבוא לשיר השירים / ד"ר יהושע מנחם רוזנברג : שנאמר 'אנה הולך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך'. וישראל אומרים להם: אין לכם חלק בו, אלא 'דודי לי ואני לו' וגו'. אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים (שיר השירים ו' ג). ... ( cache )
 • Realia Judaica: May 2011 : 23 מאי 2011 ... כיון ששומעין שכך שבחו אומרים לישראל נלכה עמכם שנ' אנה הולך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך (שם ו א.(וישראל אומרים להם אין לכם חלק בו אלא דודי ... ( cache )
 • Realia Judaica : Aug 14, 2011 ... כיון ששומעין שכך שבחו אומרים לישראל נלכה עמכם שנ' אנה הולך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך (שם ו א.(וישראל אומרים להם אין לכם חלק בו אלא דודי ... ( cache )
 • משהו ללכת איתו : כיון ששומעין שכך שבחו אומרים לישראל. ': נלכה עמכם., '. שנאמר. ': אנה הלך. דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך. 'וישראל אומרים להם. ': אין לכם חלק בו אלא דודי לי ואני לו ג€¦ ... ( cache )
 • more "בנשים אנה פנה דודך " :
 • העמותה למורשת הזמר העברי: משירי גיל אלדמע - אשירה לידידי : לחן: גיל אלדמע עיבוד: יחזקאל בראון. אנא הלך דודך, היפה בנשים אנא פנה דודך ונבקשנו עמך . דודי ירד לגנו, ירד לגנו, לערוגות הבושם. 24. ילדי היפה בבנים האירוסים מבית אלפא ... ( cache )
 • דודי ירד לגנו, לערוגות הבושם ג€“ כתב מני גל | מלון עין גדי ים המלח : צמחי הריח והתבלין של ארץ ישראל מוכרים לנו היטב מהרי יהודה ומהגליל, וביניהם הלענה, ( cache )
 • דודי ירד לגנו - זמרשת - זמר עברי מוקדם : דּוֹדִי יָרַד לְגַנּוֹ, לַעֲרֻגוֹת הַבֹּשֶׂם לִרְעוֹת בַּגַּנִּים וְלִלְקֹט שׁוֹשַׁנִּים אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי, הָרֹעֶה בַּשּׁוֹשַׁנִּים. דודי ירד לגנו, לערוגות הבושם לרעות בגנים ... ( cache )
 • ספר אורחים - עמיחי : דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקוט שושנים" מתניה ידיד http://www.shoresh. org.il/spages/articles/main.aspx?ID=498 לע"נ חברי שנהרג בגבורה בלבנון עמיחי מרחביה ... ( cache )
 • דרך ארץ שמנים אתריים : " דודי ירד לגנו, לערוגות הבשם, לרעות בגנים, וללקוט שושנים" (שיר השירים ו,ב) בסיס החקלאות של החווה הוא גידול צמחי מרפא ובושם להפקת שמנים אתרים וייצור מוצרים טבעיים. בין כרמי ... ( cache )
 • מתוך דברי הספד שנאמרו ע"י הגאון הרב י : " דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים" (שה"ש ו') אומרים חז"ל (שה"ש רבה פ"ו) "דודי" זה הקב"ה "ירד לגנו" זה עולם הזה "לערוגות הבושם" אלו ישראל "לרעות בגנים" אלו ... ( cache )
 • המסע לפולין- משלחת מ.א. נחל שורק תשס"ח : כי " דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים"[שה"ש ו'2], ואנחנו נשארנו עם תכריך טלית במקום שושנים פורחות ג€“ מצבת אבן קרה במקום החיוך החי והחיבוק החם ג€“ קבלנו ... ( cache )
 • ד - זמרשת - זמר עברי מוקדם - השירים : דודי ירד לגנו ( דודי ירד לגנו לערוגות הבושם) קובץ להאזנה - בדף השיר 31. דודי לי (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר 32. דומייה אילמת (דומייה אילמת סהר במרומים) קובץ להאזנה ... ( cache )
 • האב שמעון - The Benaya Rhein Memorial Site : הקב"ה קיים בך את שנאמר: " דודי ירד לגנו לערוגות הבשם, לרעות בגנים וללקוט שושנים"- ואנו מחזיקים ומחרים אחרי הקב"ה: "אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים". צוואתך צוואתנו וזו גם ... ( cache )
 • ביאור:שיר השירים ב ה ג€“ ויקיטקסט : 12 מרץ 2009 ... ואכן, בהמשך, לאחר שהחתן בא לבקר את הכלה והיא לא פתחה לו את הדלת, הוא הלך ללקוט שושנים: (שיר השירים ו ב): " דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים ... ( cache )
 • זוגיות במשבר ג€“ בגידה באמון ובעיות אחרות : 12 נובמבר 2008 ..."דודי ירד לגנו לערוגות הבושם" - - -. מחקרים מודרניים בתחום הפסיכולוגיה החיובית מגלים דבר הידוע לכולנו באופן אינטואיטיבי: זוגיות טובה מגדילה את האושר! ... ( cache )
 • הסדר הראשון בקיבוץ - יוסף שפרינצק : מקרא: דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים. / אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים...שירה בציבור: פנה הגשם מקהלת ילדים: נצנים נראו בארץ מקרא: טל תן לרַצות ארצך / ... ( cache )
 • הולך בישרו - הרב אמנון שוגרמן : " דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקוט שושנים". ובמדרש (שה"ש רבה פ"ו, ו): דודי - זה הקב"ה; לגנו - זה העולם; לערוגת הבשם - אלו ישראל; לרעות בגנים - אלו בתי כנסיות ובתי ... ( cache )
 • השפעת התנ"ך על המגזר העסקי בישראל : 28 יולי 2010 ... "ערוגות הבושם"- חנות פרפומריה במרכז הכרמל שמקור שמה בפסוק " דודי ירד לגנו לערוגות הבושם" (שיר השירים ו, ב). "תיבת נוח"- וטרינר. "ויאכלו"- מסעדה באזור שוק ... ( cache )
 • טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל : ... קליין גיבור מלחמת לבנון השניה, רואים כי דווקא הטובים ביותר נלקחים מאיתנו ועל כן נבחר הפסוק דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים, להתנוסס מעל קיר ההנצחה. ... ( cache )
 • לזכרו של לייבי קלצקי : 17 יולי 2011 ..."דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים" אשריכם הורים יקרים ששמרתם על הפיקדון כל כך טוב עד כדי כך ש"דודי"הקדוש ברוך הוא ירד ללקוט שושנים ... ( cache )
 • גינון אקולוגי : לחץ להגדלה, " דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקט שושנים. אל גינת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרימוניםג€� (שיר השירים ו' 11). לחץ להגדלה ... ( cache )
 • הכרוב מגן האלוהים : במקרא תמיד יורדים אל הגן ג€“ שהרי הוא נמצא במקומות הנמוכים: "אל גינת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל" (שיר השירים ו יא), " דודי ירד לגנו לערוגות הבושם" (שיר השירים ו ב). ... ( cache )
 • לחזות היבטים תפיסתיים של חומרי ריח חדשים : 1 דצמבר 2007 ... דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים. שיר השירים ו, 2. מה עושה ריח אחד לנעים וריח אחר ל"דוחה"? האם המבנה הכימי והפיסי של מולקולה קשור ... ( cache )
 • אלבום מגן דוד: מגן דוד נקרא במקרא בשם שושן : 4 פברואר 2011 ..."דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים" [ שם ו,ב- ג]. מעניין מאד כי הושע הנביא מדמה את תקומת ישראל דווקא ... ( cache )
 • שלדים מן הגניזה: רשימות פסוקים ומקורות אחרים למקומה של ספרות האגדה... : ]יד] אחת בגן עדן מניין, שנ' "וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן", (שם) וכתיב " דודי ירד לגנו לערוגות הבושם" (שיה"ש ו, ב). ירידה באדם הראשון שנאמר "וישמעו את קול ה'... "(שם). אחת בגן ... ( cache )
 • נחמה הנדל - allsongs.co.il : דודי ירד לגנו \ לערוגות הבושם \ לרעות בגנים \ וללקוט... דונה דונה, -, נחמה הנדל. עגל רך קשור בחבל \ על העגלה מוטל \ ולמעלה בשמיים \ עפרוני... הגיע מכתבך, -, נחמה הנדל. הגיע מכתבך ... ( cache )
 • מה תגידו לו-שחולת אהבה אני | ביכורים : מה תגידו לו? שחולת אהבה אני" השנים התקדמו להם, והמשכתי בו להיזכר... "קוצותיו תלתלים שחורות כעורב" ולפתע פתאום: " דודי ירד לגנו לערוגות הבושם..." ושוב יכולתי ממנו להתבשם: ... ( cache )
 • א-לה כפר גליון מספר 178 נושא: הבית הגלילי. מרץ 2010 | דוד רנוב : " דודי ירד לגנו לערוגות הבושם" (שיר השירים). אני אוהב את הבתים בגליל, אוהב את הבוסתנים ואוהב ללמוד את היחס שבין הבית לבוסתן. אני אוהב את האהבה של האנשים לביתם ובוסתנם. ... ( cache )
 • הגן הבוטני בקיבוץ עין גדי | מלון עין גדי ים המלח : דודי ירד לגנו, לערוגות הבושם ג€“ כתב מני גל ֲ· facebook ֲ· twitter ֲ· cafe ֲ· tapuz; הצטרפו אלינו: טלפון להזמנות: 1-800-22-33-20. צילומים: דביר אלמוג ואיתי בר לב; ניהול תוכן ומערכת ... ( cache )
 • ללקוט שושנים - חברים מקשיבים : 26 מרץ 2008 ... הוא המשיך בקול חנוק: 'כתוב בשיר השירים: " דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים". ואומרים חז"ל שערוגות הבושם אלו ישראל ו'ללקוט השושנים' ... ( cache )
 • מן העתונות - אסף רז - אתר לזכרו - אסף רז - אתר לזכרו : ... אשר שכל אף הוא את בנו יהורז בתאונה. במפגש נמצאו קוים משותפים רבים בין אסף ליהורז. על שניהם נכתב בשיר השירים: " דודי ירד לגנו לערוגות הבושם, לרעות בגנים וללקוט שושנים". ... ( cache )
 • קסטינט - המקומון המקוון של קרית מלאכי - מיד אחרי פסח: עבודות בצומת קסטינה : 8 אפריל 2011 ... דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים ו מאת בן דוד, בתאריך 17-04-2011 23:59 הקב"ה לקח את אחד מצדיקי עולם שם בצומת הרב אור היה צדיק נסתר ... ( cache )
 • ערוגות הבשם | מלון עין גדי ים המלח : דודי ירד לגנו, לערוגות הבושם ג€“ כתב מני גל ֲ· facebook ֲ· twitter ֲ· cafe ֲ· tapuz; הצטרפו אלינו: טלפון להזמנות: 1-800-22-33-20. צילומים: דביר אלמוג ואיתי בר לב; ניהול תוכן ומערכת ... ( cache )
 • ֳ¿ֳ¾M i c r o s o f t W o r d - 0 1 _ C o v e r - p g : דודי ירד לגנו לערוגות הב. ו. שם went down to his garden, to the spice דוד Myג€�,לרעות בגנים וללקוט שושנים. ג€�.garden, to graze in the gardens and gather roses11 She ... ( cache )
 • (עד עולם - אתר הנצחה לסמ"ר יהודה באסל (1985-2006 : כתוב: " דודי ירד לגנו, לערוגות הבושם, לרעות הגנים וללקוט שושנים"... אילו הצדיקים והיקרים, דוגמת יהודה באסל האיש, תפארת המשפחה והבנים, אמיץ מאוד, שעתידו היה מובטח מראש ... ( cache )
 • מאת עקיבא צימרמן : כערוגת הבשם מגדלות מרקחים, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר" (ה', י"ג), " דודי ירד לגנו לערוגות הבשם, לרעות בגנים וללקט שושנים" (ה', ב'), "אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים" (ה', ג'), ... ( cache )
 • HNN \ טרגדיה; סיים לכבות שריפה, התמוטט ונפטר : 5 ינואר 2010 ..."דודי ירד לגנו לערוגות הבשם". (06/01/2010 00:44). ללקוט שושנים, הקב"ה ירד לגנו לקחת את השושן היפה שלו, משתתף בצער המישפחה, ומן השמיים תנוחמו, ק. ... ( cache )
 • רבי נחמן מברסלב- מעניין אותכם? - בנים של מלך | מקושרים : " דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים"- רבנו החזיר את נשמתו צחה זכה ונקיה לאביו שבשמיים כבר בגיל 38! סיפר רבי נתן זצ"ל שבתחילה עלה במחשבה והבנו מדברי ... ( cache )
 • ד"ר לאה מזור: על מקרא, הוראה וחינוך: שיר השירים ג€“ חידת החידות : 13 יוני 2010 ... אשה המשוה עצמה לפרח, ומה גם לשושנה, מצפה כי יקטפוה, ככתוב: " דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים, אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים" (ו, ... ( cache )
 • more "דודי ירד לגנו לערוגות " :
 • ערוגות - מקומות ויישובים בישראל : מקור השם: שם סמלי חקלאי על-פי שיר השירים "...לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים" (ו', ב). אודות צרו קשר צוות האתר, ֲ© כל הזכויות שמורות למטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, ... ( cache )
 • אלבז שלום מיסטיקן מדיטציה קבלית קלפי תורה קלפי יצירה - מן הכתוב - ספרות... : כמו שכתוב בשיר השירים (דודי ירד לגנו לערוגת הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים: וכפי שכתוב בספר בראשית אודות חנוך (כ"ב, ויחי חנוך (ס"ה) חמש ושישים שנה ויולד את מתושלח: ויתהלך ... ( cache )
 • זוגיות ואהבה במגילת שיר השירים ובראי הפסיכולוגיה... - קולך - פורום נשים דתיות : התיאורים בשיר השירים מתייחסים גם לסערת רגשות של האוהב והאוהבת: "דודי ירד לגנו, לערגות הבשם, לרעות בגנים, וללקט שושנים" (ו, ב). הרקע - גן שושנים, ערוגות בשם - מתאים ... ( cache )
 • רטוריקה של תשוקה: שיר השירים כמקרה גבול של שירה ארוטית : דודי ירד לגנו לערגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים. אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים. (ו, א- ב). תזמור הקולות השונים המייחד את הדיאלוג בשיר השירים נעשה באמצעות חזרות הבולטות ... ( cache )
 • גיא חיים ז"ל בן אושרה מרסדס | Facebook : Avia Ben Zaken. ג€�"דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים". March 31, 2009 at 3:30am ֲ· Like ֲ· Comment ֲ· Yossi Ben Ezra likes this. ... ( cache )
 • נשים על המפה - רחלה (רחל) דרוק : אך אותה שעה "דודי ירד לגנו, לרעות בגנים וללקט שושנים ", עת הזמיר הגיע ודרכה של האישיות המזמרת נגמרה בידי בני עוולה. בערב יום שני כ"א בחשוון תשנ"ב (28.10.1991) נסעו ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- אני לדודי ודודי לי : אני לדודי ודודי לי - הרב דוד דב לבנון. יחס של דוד לרעיה; אני לדודי - תחילה, אחכ - דודי לי; ולוא אנחנו, כתיב ולא וקרינן ולו - אותיות אלול; על ידי הביטול לה' בחינת ולא זוכים להרגיש שולו ... ( cache )
 • אני לדודי ודודי לי : 30 אוגוסט 2003 ..."אני לדודי ודודי לי - קשה למצוא מטבע לשונית מתאימה יותר לפתיחתו של חודש אלול. אין מדובר בנוטריקון מקרי בלבד, כי אם בדבר מה עמוק ומהותי, הקשור קשר בל ... ( cache )
 • אני לדודי - ודודי לי - כיצד להפיח חיים חדשים ביחסים - מאמרים : מיהו אלוקים? מדוע הוא ברא אותנו? מהי תכנית העל? ג€“ התורה מתעלמת לחלוטין מן השאלות הללו. ( cache )
 • ביאור:אני לדודי ודודי לי ג€“ ויקיטקסט : 16 יולי 2009 ... ביאור: אני לדודי ודודי לי . מתוך ויקיטקסט. השינויים בהמתנה מופיעים בדף זה טרם נבדקה. קפיצה אל: ניווט, חיפוש. סימן טוב לאהבה הוא, שכל צד דואג ל"אינטרסים" של ... ( cache )
 • מב. מהו, שראשי תיבות אלול אני לדודי ודודי לי מרמזת בעבודה | שמעתי | הרב... : מב. מהו, שראשי תיבות אלול " אני לדודי ודודי לי " מרמזת בעבודה. ( cache )
 • אני לדודי ודודי לי - נסים ישעיהו : רבים הם אלה שכתוצאה מעומס מצטבר הפסיקו לעקוב אחר החדשות; מתקשים לשאת את הדיווחים הקשים ואת הפרשנויות המלומדות אשר לעתים קרובות מדי אומרות דבר והיפוכו בנשימה ... ( cache )
 • פירוש על שיר השירים / רבי ישעיהו מטראני : אני לדודי ודודי לי : ואל תהיו סבורות שיתחבר עמכם דודי הרועה בשושנים: ריחו נודף כאילו היה רועה בשושנים. ד. יפה את רעיתי: שמע האהוב כי האהובה שיבחתו, גם הוא חוזר ומשבח אותה, ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - אני לדודי ודודי לי : דורשי רשומות אמרו: " אני לדודי ודודי לי " - ראשי תיבות "אלול". עומד האדם בסוף השנה, ומסכם מול בוראו את מסכת חייו השנתית במילים הללו. "במשך השנה", מספר הוא לבוראו, "פגשתי ... ( cache )
 • אני לדודי ודודי לי - זמרשת - זמר עברי מוקדם : השירים שנכתבו והושרו בארץ מראשית הציונות ועד לשנותיה הראשונות של המדינה. פרויקט חירום להצלת הזמר העברי המוקדם. ( cache )
 • -חברים קהילות חוכמת הקבלה- אלול ="אני לדודי ודודי לי" : לפני 2 ימים ... חברים - קהילות, בלוגים, שיתוף וידיאו ותמונות. בואו לחפש ת'חברים שלכם!
 • אני לדודי ודודי לי : מאמר המבאר את ענייני חודש אלול על פי חכמת הקבלה ופנימיות התורה בדרך בעל הסולם. ( cache )
 • מדרשת פנימיות- רמת אביב | חווית היהדות לנשים - אני לדודי ודודי לי- אלול : התבוננות של אמא ֲ· שבט: "כי האדם עץ השדה"/ רחלי לצמח ֲ· ויהי בימי אחשוורוש..- עבודה באמונה ובטחון. אני ה' רופאך ֲ· הגאולה הפנימית- גב' רחלי צמח ֲ· אני לדודי ודודי לי - אלול ... ( cache )
 • אני לדודי ודודי לי : אני לדודי ודודי לי . קוד: אני לדודי ודודי לי בתנ"ך. סוג: הבדל_דמות. מאת: אראל ... תגובות. תגובה ל: אני לדודי ודודי לי / טלוש -> talassaf @ coolmail.co.il [נכתב ב: 17:09:10 08.09. 2005] ( cache )
 • אני לדודי ודודי לי ג€“ חב"דפדיה : 9 נובמבר 2009 ... אני לדודי ודודי לי הם ראשי התיבות של חודש אלול, והוא מרמז על עבודתו של חודש זה. מבואר, כי "אני לדודי" הוא העבודה של חודש אלול באתערותא דלתתא, ו"דודי לי", ... ( cache )
 • אלול ג€“ ויקיפדיה : אלול . מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית. קפיצה אל: ניווט, חיפוש. ערך זה עוסק בחודש עברי. אם התכוונתם לפירושים אחרים, ראו אלול (פירושונים). ... ( cache )
 • [http://www.youtube.com/watch?v=dDv3bt2y_FU אלול-אני לדודי ודודי ליג€� - YouTube] : ב"ה זמיר הנחש דקדושה הפקה לישראל בע"מ מגישים: אלול- אני לדודי ודודי לי נא לשמור על קדושת השבת תודה.
 • Yeshiva.org.il- אני לדודי ודודי לי : בית המדרש של Yeshiva.org.il. שיעור נוכחי: אני לדודי ודודי לי ; הרב מעביר השיעור:הרהג זלמן ברוך מלמד שליטא; ( cache )
 • אני לדודי ודודי לי - חינוך נט : אני לדודי ודודי לי . השבוע נכנסים אנו לחודש אלול, חודש התשובה והרחמים ג€¢ זה הזמן לעצור ולקלוט את המסרים המיוחדים שהחודש הזה מביא עמו ג€¢ זה הזמן לפנות אל ה' ולבקש רחמים ג€¢ ננצל ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- לחודש אלול : אני לדודי ודודי לי (שיר השירים ו, ג) - ראשי-התיבות של מילים אלו: א-ל-ו-ל. כנסת-ישראל משולה לרעיה, והקב"ה הוא הדוד. הקשר בין ישראל להקב"ה נמשל לקשר של נישואין. הווי אומר ... ( cache )
 • תליון אני לדודי ודודי לי זהב : אני לדודי ודודי לי (שיר השירים ו, ג). כנסת-ישראל משולה לרעיה, והקב"ה הוא הדוד. הקשר בין ישראל להקב"ה נמשל לקשר של נישואין. הווי אומר, שכביכול יש הדדיות בקשר הזה, הקשר שבין ... ( cache )
 • [http://www.youtube.com/watch?v=AHGmyczzLgg חודש אלול אני לדודי ודודי ליג€� - YouTube] : http://www.centernyc.com זריקה של חסידות חודש הבא זה חודש תשרי אוטוטו ראש השנה הכנסו ללמוד מה המשמעות של החודש הזה ...
 • פרשת לך לך : מה מתחולל בשמיים ובארץ באותו הרגע, בו גולשים אנו לתודעה אחרת: תודעה של תשובה, של רחמים ושל סליחות, של " אני לדודי ודודי לי "? מהו סודו של פרק זמן זה? מהו סודו של אלול? ... ( cache )
 • [http://www.youtube.com/watch?v=WmH2_UVjluU אני לדודי ודודי לי The making ofג€� - YouTube] : Currently, there's no beloved for me:) I got this tattoo on 2nd July 2009. It took about 2 hours to be done.
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | סוד חודש אלול - אני לדודי ודודי לי... : 11 אוגוסט 2010 ... סוד חודש אלול - אני לדודי ודודי לי - אמונה יראה ואהבה מהלב אל הלב. עת רצון חודש אלול זהו עת רצון עצום. בחודש הזה ישנה גילוי של הארה אלוקית, פתח לאדם לגעת ... ( cache )
 • רכילות - עוד לוקאלי nrg -...אני לדודי ודודי לי: דודי מליץ : 10 אוגוסט 2009 ... אני לדודי ודודי לי : דודי מליץ נפרד. זוכה האח הגדול והסוכן שלו בחודשים האחרונים הפרידו כוחות, ליאונרד כהן גרם לרביב דרוקר לצייץ על הקולגה עופר שלח ולאן נעלם ... ( cache )
 • איילה אופיר - מגזרות נייר | אני לדודי ודודי לי : גלרית עבודות > מגזרות בנושא חתונה > אני לדודי ודודי לי . חזרה לגלריה הזמינו את העבודה. הוקם ע"י: סטודיו דקל | כל הזכויות שמורות לאיילה אופיר 2009. ( cache )
 • הוצאת ספריית בית אל ובנותיה בעמ - אני לדודי ודודי לי/הרב יצחק גינזבורג : הוצאת ספריית בית אל ובנותיה בעמ - אני לדודי ודודי לי /הרב יצחק גינזבורג. ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות - אני לדודי ודודי לי - בקיץ הזה תלבשי לבן : 31 יולי 2007 ... אני לדודי ודודי לי - בקיץ הזה תלבשי לבן. משאת נפש של הורים רבים היא ללוות את ילדיהם אל החופה. חתונה היא מועד של שמחה וציפייה אך גם חשש מפני העתיד. ... ( cache )
 • כך אני ואיני יכול להשתנות : 5 יולי 2011 ... נאמר בשיר השירים: אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים מה משמעותו של פסוק נפלא זה? כאשר מגיע זיווגו של אדם לידי מימוש אומרת הנערה אני לדודי אני מתכוונת ... ( cache )
 • שער ברסלב - ודודי לי : רבי נחמן מבאר באותה תורה ששתי הידיעות הללו כתובות בפסוק " אני לדודי ודודי לי ". אני לדודי - אני תופס שמציאותי לא שלמה, וצריכה להיות עם 'דודי'. אך מצד שני - ודודי לי. הוא מתגלה אלי ... ( cache )
 • טבעת אני לדודי ודודי לי זהב : אני לדודי ודודי לי (שיר השירים ו, ג). כנסת-ישראל משולה לרעיה, והקב"ה הוא הדוד. הקשר בין ישראל להקב"ה נמשל לקשר של נישואין. הווי אומר, שכביכול יש הדדיות בקשר הזה, הקשר שבין ... ( cache )
 • וואלה! שופס - תליון אני לדודי ודודי לי : וואלה! שופס מציגה למכירה: תליון אני לדודי ודודי לי . לקנייה טלפונית 074-7119989. ( cache )
 • מאמרים לחודש אלול על פי הקבלה : ראשי תיבות של חודש אלול הוא: אני לדודי ודודי לי עפ"י שה"ש ו' ג' ומבאר בספר "ה' שמעתי ... חדש אלול הוא חודש התשובה והרחמים, וידוע שאלול הוא ראשי תיבות: " אני לדודי ודודי לי".... ( cache )
 • טבעת אני לדודי ודודי לי כסף : אני לדודי ודודי לי (שיר השירים ו, ג). כנסת-ישראל משולה לרעיה, והקב"ה הוא הדוד. הקשר בין ישראל להקב"ה נמשל לקשר של נישואין. הווי אומר, שכביכול יש הדדיות בקשר הזה, הקשר שבין ... ( cache )
 • אלול = אני לדודי ודודי לי: חודש אלול נקרא גם חודש הסליחות והרחמים... : לחץ כאן ותהנה מ-מאמר: אלול = אני לדודי ודודי לי : חודש אלול נקרא גם חודש הסליחות והרחמים, ובהמשלה רוחנית נאמר כי המלך נמצא בשדה וכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לגשת אליו ...
 • תאריך: : אני לדודי ודודי לי הרב יאיר דרייפוס(1). מחשבות על ח"י אלול ...."אני לדודי ודודי לי " ג€“ זהו אלול של אהבה, אלול של זיווג, אלול שבו הקב"ה מרעיף עלינו חמלה, אהבה, רחמים. מרוב אהבתו ... ( cache )
 • אני לדודי ודודי לי : 2 ספטמבר 2009 ... הוספה בעבודת ה' בחודש אלול על מה צריך בעיקר לשים את הדגש להוספה בעבודת ה' בכמות או באיכות * בתורה, עבודה וגמילות-חסדים * סוג פעילות המבצעים ... ( cache )
 • כג אלול תשס"ט - שיעור לפני סליחות (מאנגלית) : כעת נתבונן רק ב" אני לדודי ודודי לי ": כשאני אומר " אני לדודי ודודי לי " ג€“ אין פועל במשפט הזה, והפעולה רמוזה רק באות ל. בלי ה-ל ג€“ אני-דודי ג€“ לא כתוב מה קורה ביני לבין אהובי (באנגלית I ... ( cache )
 • חודש אלול מאמר א : אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים: (שיר השירים פרק ו, ג) ... לשון מתאים יותר לפתוח את דברי ימי חודש אלול, מפסוקו של שלמה המלך בשיר השירים קודש קדשים האומר: " אני לדודי ודודי לי",... ( cache )
 • קעקועים של מפורסמות : 10 אוגוסט 2009 ... והאחרונה ברשימה הזאת היא ללא ספק ויקטוריה בקהאם, שכבר מתהדרת בקעקוע על עורפה עם הציטוט משיר השירים "אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים ", וכעת היא ... ( cache )
 • הקעקועים של דיוויד בקאהם - בידור ותרבות : 5 אוקטובר 2009 ... בנוסף יש לו גם אותיות בעברית "אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים ". ביאנור 2008 נולד קעקוע חדש של אשתו ויקטוריה והתמונה הזאת היא העתק של שער מגזין שפורסם ... ( cache )הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:גם כשהוא לא איתי, הוא חושב עליי


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-09-15.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/mgilot/jj-06-0103