ביאור:שופטים ט לא

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
תרמה - שם מקום, מרמה או ערמה?עריכה

" " "וישלח מלאכים אל אבימלך, בתָרמה לאמור: הנה געל בן עבד ואחיו באים שכמה, והנם צרים את העיר עליך." " " מה פירוש המילה "תרמה"?

אם מפרשים נגד הטעמים אפשר לפרש ש"תרמה" הוא שם של מקום – שם אחר ל"ארומה", המקום שבו היה אבימלך [ע' מלבי"ם ומצודות]. לפי זה כל הסיפור די ברור (ע' במאמר 'מלחמת אבימלך בבעלי שכם' ).
אם "תרמה" = "תרמית" או "מרמה" (כפירוש רש"י) – לא ברור מה המרמה כאן, כי הוא לא רימה את אבימלך (הוא אמר את האמת) וגם לא את געל בן עבד (הוא לא אמר לו כלום). ההגדרה של "מרמה" היא שאומרים למישהו דבר לא נכון כדי להטעות אותו, כמו (ירמיהו ט) " " "חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר, בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו" " ". אפשר לפרש שזבול דיבר עם געל דברי שלום, כדי שלא ישים לב שהוא שולח מלאכים אל אבימלך, אבל זה לא כתוב (אולי הוא פשוט שתק ולא הגיב להשמצות של געל, והשתיקה הזאת נחשבה כדברי שלום).
אם "תרמה" = "ערמה" – מגיעים לפירוש של שירה (אם אני זוכר אותו נכון): זבול אמנם אמר לאבימלך את האמת אבל הוא נהג בערמה – הוא התכוון שאבימלך וגעל יכו איש את רעהו כדי שהוא יוכל לשלוט בשכם. לפי זה אפשר לפרש את הפסוק הקודם: " " "וישמע זבול שר העיר את דברי געל בן עבד, וייחר אפו." " ": כשזבול שמע את דברי געל " " "הלוא בן ירובעל וזבול פקידו" " " הוא הבין שעד עכשיו הוא היה רק פקיד קטן של אבימלך, והוא התעצבן והחליט לנהוג בערמה כדי לשנות את המצב. ייתכן גם שהוא השתכנע מדברי געל בן עבד – שאבימלך לא ראוי לשלוט בשכם כי הוא בן של ירובעל ולא בן של תושב המקום. בהמשך, התכנית שלו הצליחה באופן זמני בלבד: אבימלך וגעל אכן הכו איש את צבא רעהו, געל נחלש וזבול הצליח לסלק אותו משכם, אבל ביום המחרת – אבימלך עלה על אנשי שכם והרג אותם (ביניהם, כנראה, גם את זבול שר העיר).

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה במכתב וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2000-01-01.


תגובותעריכה

מאת: אביתר כהן

תרמה / ארומה / מרמה

אכן הייתה עיר שנקראה תרמה / ארומה ליד שכם

בבראשית פרק לד פסוק יג - היא מופיעה בשם מרמה

"ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו ב מ ר מ ה וידברו אשר טמא את דינה אחתם"

העיר הזאת מוזכרת גם בתרגום השבעים בשם תרמה

"ויהי גבול בני-אפרים ..ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון (לתרמה) .."

אגב יש הרבה דמיון בין המקומות של סיפורי יעקב (ישראל) בבראשית , לסיפורי גדעון (ירובעל) בספר שופטים

(שכם , סוכות , פנואל , ארומה / תרמה / מרמה , ועוד ..)


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:תרמה - שם מקום, מרמה או ערמה?

קיצור דרך: tnk1/nvir/joftim/trma