ביאור:שופטים ח לד

בני ישראל שוכחים את ה' אשר הציל אותם מיד האויבים שלהם וזונים אחרי העבודה זרה.