פתיחת התפריט הראשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

= שם-רבים "רהטים", והם כלי שקתות המים להשקאת הצאן, ועמו "רהיטנו" (שבי"ל)